Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Система електронних платежів

Національний банк створив державну Систему електронних платежів – СЕП – для забезпечення розрахунків банків та їхніх клієнтів у гривні в межах України. Національний банк є оператором платіжної системи та розрахунковим банком СЕП.

СЕП забезпечує високий рівень безпеки і надійності переказу коштів між банками.

СЕП обслуговує понад 98% міжбанківських платежів у державі, тому вона визнана системно важливою платіжною системою України.

СЕП належить до системи валових розрахунків у режимі реального часу (за міжнародною класифікацією – RTGS).

1 квітня 2023 року запрацювало нове покоління СЕП (СЕП-4) на базі міжнародного стандарту ISO20022.

Відтепер СЕП працює 24/7 що передбачає цілодобове виконання міжбанківських платіжних операцій без призупинення роботи системи та миттєвий перехід від поточного до наступного календарного дня.

Учасниками СЕП є Національний банк, банки України та Державна казначейська служба України.

У середньому в день СЕП обробляє 1,2 млн платежів на суму близько 636 млрд грн. Проте потенціал СЕП значно більший - запас пропускної спроможності СЕП дозволяє щоденно обробити практично у 10 разів більше документів, ніж теперішні обсяги. 

Міжбанківський переказ
Законодавство

Базовим законом, що визначає поняття та загальний порядок виконання платіжних операцій, а також  загальні засади функціонування платіжних систем в Україні є Закон України "Про платіжні послуги".

Цим Законом СЕП визначено державною системою міжбанківських розрахунків, а Національний банк України – оператором платіжної системи та розрахунковим банком СЕП.

Порядок функціонування СЕП визначається Національним банком України.

Нормативно-правові акти

Правила СЕП

Нормативно-правові акти та технологічна документація щодо функціонування СЕП:

Інструкція про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України від 03.03.2023 № 16;

Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України в системі електронних платежів та у сфері розрахунково-касового обслуговування, затверджені постановою Правління Національного банку України від 12.08.2003 № 333, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за № 784/8105 зі змінами;

Положення про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті в особливий період, затверджене постановою Правління Національного банку України від 23.12.2003 № 576, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.01.2004 за № 39/8638 зі змінами;

Інструкція про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затверджена постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 № 163;

Положення про функціонування інформаційних систем Національного банку України та банків в особливий період, затверджене постановою Правління Національного банку України від 21.04.2004 № 175, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17.05.2004 за № 618/9217 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.02.2009 № 39) зі змінами;

Положення про забезпечення безперервного функціонування інформаційних систем Національного банку України та банків України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 17.06. 2004 № 265, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 09.07.2004 за № 857/9456 зі змінами;

Інструкція щодо організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі, затверджена постановою Правління Національного банку України від 22.07.2014 № 435 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 24.06.2016 № 349);

Постанова Правління Національного банку України від 26.11.2015 № 829 "Про затвердження нормативно-правових актів з питань інформаційної безпеки";

Технологічний регламент роботи системи електронних платежів Національного банку України;

Опис інтерфейсу між системою автоматизації банку і СЕП НБУ.

Звіт за результатами комплексного оцінювання СЕП

2020 рік