Звичайна версія сайту
Статистика фінансового сектору

Статистика фінансового сектору (грошово-кредитна та фінансова статистика) відображає інформацію про економічні та фінансові зв‘язки банків і небанківських фінансових установ з учасниками фінансових ринків.

Національний банк України складає статистику фінансового сектору за такими напрямками:

  • Грошово-кредитна статистика є комплексним набором даних про вимоги та зобов’язання сектору фінансових корпорацій та його підсекторів відносно інших секторів економіки країни та нерезидентів. Грошово-кредитна статистика в Україні охоплює всі банки, що створені та діють на території України (крім банків у режимі ліквідації), а також страхові компанії, пенсійні фонди, інститути спільного інвестування (інвестиційні фонди), кредитні спілки, фінансові компанії, юридичні особи, що надають послуги фінансового лізингу, ломбарди та допоміжні фінансові організації. Дані грошово-кредитної статистики подаються у формі балансових звітів за секторами економіки та оглядів сектору фінансових корпорацій та його підсекторів.
  • Статистика фінансових ринків охоплює статистику процентних ставок Національного банку, депозитних корпорацій (банків) та статистику цінних паперів.
  • Статистика фінансових рахунків сектору фінансових корпорацій та його підсекторів відображає операції з фінансовими активами та зобов'язаннями, які здійснюються між інституційними одиницями, що є резидентами країни, і між інституційними одиницями-резидентами та рештою світу (нерезидентами).
  • Статистика індикаторів фінансової стійкості відображає показники поточного фінансового стану і стійкості фінансових установ країни та їх контрагентів із сектору нефінансових корпорацій та сектору домашніх господарств.

Статистика фінансового сектору складається відповідно до міжнародних стандартів, викладених у таких документах: