Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Статистика фінансового сектору

Статистика фінансового сектору (грошово-кредитна та фінансова статистика) відображає інформацію про економічні та фінансові зв‘язки банків і небанківських фінансових установ з учасниками фінансових ринків.

Національний банк України складає статистику фінансового сектору за такими напрямками:

  • Грошово-кредитна статистика є комплексним набором даних про вимоги та зобов’язання сектору фінансових корпорацій та його підсекторів відносно інших секторів економіки країни та нерезидентів. Грошово-кредитна статистика в Україні охоплює всі банки, що створені та діють на території України (крім банків у режимі ліквідації), а також страхові компанії, пенсійні фонди, інститути спільного інвестування (інвестиційні фонди), кредитні спілки, фінансові компанії, юридичні особи, що надають послуги фінансового лізингу, ломбарди та допоміжні фінансові організації. Дані грошово-кредитної статистики подаються у формі балансових звітів за секторами економіки та оглядів сектору фінансових корпорацій та його підсекторів.
  • Статистика фінансових ринків охоплює статистику процентних ставок Національного банку, депозитних корпорацій (банків) та статистику цінних паперів.
  • Статистика фінансових рахунків сектору фінансових корпорацій та його підсекторів відображає операції з фінансовими активами та зобов'язаннями, які здійснюються між інституційними одиницями, що є резидентами країни, і між інституційними одиницями-резидентами та рештою світу (нерезидентами).
  • Статистика індикаторів фінансової стійкості відображає показники поточного фінансового стану і стійкості фінансових установ країни із сектору депозитних корпорацій, страхових корпорацій, пенсійних фондів та інших фінансових корпорацій в цілому.

Статистика фінансового сектору складається відповідно до міжнародних стандартів, викладених у таких документах:

Дані

Грошово-кредитна статистика

Дата Показники
  Огляди, депозити, кредити, цінні папери
  Щомісячні дані:
05​’2024 Огляди фінансових корпорацій
05’2024 Депозити, залучені депозитними корпораціями (крім Національного банку України)
05​’2024 Кредити, надані депозитними корпораціями (крім Національного банку України)
05​’2024 Кредити МСП
05​’2024 Цінні папери в портфелі депозитних корпорацій (крім Національного банку України)
05​’2024 Цінні папери, крім акцій, випущені депозитними корпораціями (крім Національного банку України)
06​’2024 Оперативні дані: Огляд депозитних корпорацій (Національного банку України та банків)
   
  Архів за 1991-2001 роки
   
  Регіональний розріз
05’2024 Щомісячні дані:
  Вiнницька обл. Закарпатська обл. Луганська обл. Рiвненська обл. Хмельницька обл.
  Волинська обл. Запорiзька обл. Львiвська обл. Сумська обл. Черкаська обл.
  Днiпропетровська обл. Iвано-Франкiвська обл. Миколаївська обл. Тернопiльська обл. Чернiвецька обл.
  Донецька обл. Київська обл. та м. Київ Одеська обл. Харкiвська обл. Чернiгiвська обл.
  Житомирська обл. Кiровоградська обл. Полтавська обл. Херсонська обл. АР Крим
05​’2024 Депозити у розрізі регіонів
05​’2024 Кредити у розрізі регіонів
06’2024 Оперативні дані: Кредити та депозити у розрізі регіонів
   
  Інші показники
05​’2024 Окремі дані про депозитні корпорації (крім Національного банку України)
   
  Архів: 2008-2010 роки2011-2015 роки2016-2020 роки2021 і наступні роки

 

Статистика фінансових ринків

Дата Показники
  Процентні ставки
  Облікова ставка Національного банку України
  Щоденні дані:
  Процентні ставки за активними і пасивними операціями Національного банку
  Результати проведення операцій Національного банку України з регулювання ліквідності банків
  Результати проведення процентних тендерів з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку
  Проценті ставки за міжбанківськими кредитами в національній валюті
  Проценті ставки за міжбанківськими кредитами в іноземній валюті
  Вартість кредитів за даними статистичної звітності банків України (без урахування овердрафту)
  Вартість строкових депозитів за даними статистичної звітності банків України
  Залишок коштів на коррахунках банків (оперативні дані)
  Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб - UIRD (за даними агентства "Thomson Reuters")
   Методологічний коментар
  Довідковий своп-індекс
   Порядок розрахунку
  Архів основних показників стану міжбанківського кредитного ринку (до 31.07.2018)
  Щомісячні дані:
06​’2024 Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України
05’2024 Процентні ставки за кредитами та депозитами. Цінні папери резидентів. Індекс ПФТС
05’2024 Процентні ставки за новими кредитами МСП
06’2024 Процентні ставки банків за строковими депозитами фізичних осіб
05’2024 Процентні ставки депозитних корпорацій за новими строковими депозитами у банківських металах
   
  Архів за 1992-2001 роки
   
  Регіональний розріз
05​’2024 Щомісячні дані:
  Вiнницька обл. Закарпатська обл. Луганська обл. Рiвненська обл. Хмельницька обл.
  Волинська обл. Запорiзька обл. Львiвська обл. Сумська обл. Черкаська обл.
  Днiпропетровська обл. Iвано-Франкiвська обл. Миколаївська обл. Тернопiльська обл. Чернiвецька обл.
  Донецька обл. Київська обл. та м. Київ Одеська обл. Харкiвська обл. Чернiгiвська обл.
  Житомирська обл. Кiровоградська обл. Полтавська обл. Херсонська обл. АР Крим
05​’2024 Процентні ставки за новими кредитами та новими депозитами у розрізі регіонів
06’2024 Оперативні дані: Процентні ставки за новими кредитами та новими депозитами у розрізі регіонів
   
  Архів: 2008-2010 роки2011-2015 роки2016-2020 роки2021 і наступні роки
   
  Фондовий ринок
  Результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик
  Щоденні дані:
  Узагальнена інформація стосовно виконаних угод з купівлі/продажу ОВДП на вторинному ринку
  ОВДП, які знаходяться в обігу, за сумою основного боргу
  Справедлива вартість ОВДП та коригуючі коефіцієнти
  Щотижневі дані: 
  Результати аукціонів з купівлі/продажу Національним банком України ОВДП на фондових біржах
  Щомісячні дані:
06'2024 Дохідність ОВДП на первинному ринку
01'2024-06'2024 Моніторинг обсягу операцій з державними облігаціями України, проведених організаторами торгівлі цінними паперами
05’2024 Цінні папери в портфелі депозитних корпорацій (крім Національного банку України)
05’2024 Цінні папери, крім акцій, випущені депозитними корпораціями (крім Національного банку України)
05​’2024 Індекс ПФТС
  Щоквартальні дані:
4 кв. 2023 Цінні папери, крім акцій, випущені резидентами

 

Статистика фінансових рахунків сектору фінансових корпорацій

Дата Показники
3 кв. 2023 Фінансові корпорації
  Баланс фінансових активів та пасивів фінансових корпорацій
  Фінансові операції фінансових корпорацій
1 кв. 2024 Депозитні корпорації
  Баланс фінансових активів та пасивів депозитних корпорацій
  Фінансові операції депозитних корпорацій 
3 кв. 2023 Інші фінансові корпорації  
  Баланс фінансових активів та пасивів інших фінансових корпорацій
  Фінансові операції інших фінансових корпорацій
   
  Архів за 2002-2017 роки

 

Статистика індикаторів фінансової стійкості