Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Про фінансову стабільність

Стабільна й ефективна фінансова система, якій довіряють громадяни і бізнес, – необхідна умова для розвитку економіки. Національний банк сприяє фінансовій стабільності, допомагаючи фінансовій системі ефективно виконувати свої функції та бути стійкою до криз. Ми вживаємо заходів, щоб звести до мінімуму ризики для всієї фінансової системи та допомагаємо банкам протистояти системним ризикам.

Національний банк постійно вдосконалює інструментарій для сприяння фінансовій стабільності у країні. 

Що відбувається за фінансової стабільності:
 • фінансова система ефективно перетворює вільні кошти громадян та бізнесу на кредити та інвестиції; 
 • фінансова система ліквідна та капіталізована, а відтак стійка до кризових явищ;
 • платежі та розрахунки здійснюються вчасно та в повному обсязі;
 • учасники фінансової системи зважено оцінюють ризики та управляють ними;
 • труднощі окремих фінансових установ не поширюються на систему в цілому.
Як Національний банк сприяє фінансовій стабільності?

Національний банк регулярно оцінює ризики для фінансового сектору та економіки в цілому. Щоб досягнути фінансової стабільності, ми застосовуємо такі підходи: 

 • провадимо макропруденційну політику;
 • підтримуємо банки як кредитор останньої інстанції;
 • сприяємо фінансовій стійкості банків, насамперед системно важливих;
 • здійснюємо нагляд (оверсайт) за банками, платіжними системами та системами розрахунків;
 • здійснюємо стрес-тестування банківської системи та найбільших позичальників банків.

Щоб досягти фінансової стабільності, Національний банк діє спільно з іншими регуляторами за такими напрямками:

 • запобігання кризам та їхньому поширенню,
 • розвиток фінансової системи для посилення її стійкості до криз,
 • ліквідація наслідків кризових явищ.
Хто впливає на фінансову стабільність?

На фінансову стабільність впливають дії та рішення:

 • Національного банку,
 • Міністерства фінансів,
 • Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
 • Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

На розвиток та стійкість фінансової системи впливає також діяльність Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інших державних органів.