Звичайна версія сайту
Звіт про фінансову стабільність

Червень 2020  | 

Звіт про фінансову стабільність

Національний банк України оприлюднює четвертий випуск Звіту про фінансову стабільність. У ньому аналізуються ризики і загрози, реалізація яких може порушити стабільність фінансової системи України.

Найбільше уваги приділено банківським ризикам. Подана на стор. 6 карта ризиків демонструє очікування на наступні 6 місяців за основними ризиками – кредитним, достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, валютним та юридичним. Додатковий фокус зроблено на ризиках споживчого кредитування та кіберризиках.

Банки розпочали кредитування домогосподарств та бізнесу. У цьому випуску визначено галузі економіки, які на сьогодні найбільше готові до кредитування з огляду на їхні фінансовий стан та перспективи розвитку. Також Звіт містить аналіз перспектив розвитку роздрібного кредитування.

Крім усебічного аналізу стану та ризиків ключових секторів економіки, Звіт містить плани й наміри НБУ на наступний рік. Чимало уваги приділено нововведенням у регулюванні банківського сектору, що запрацюють у 2018 – 2020 роках.

Фінансова стабільність тісно пов’язана з пріоритетним завданням Національного банку – підтриманням цінової стабільності. Сприяння фінансовій стабільності та стабільності банківської системи є однією з ключових функцій НБУ, відповідно до Закону України “Про Національний банк України”.

Фінансова стабільність залежить від дій усіх гілок влади та учасників ринку. Її забезпечення потребує узгоджених та скоординованих зусиль усіх сторін. Звіт містить рекомендації органам влади і банкам, дотримання яких підвищить стійкість фінансової системи та допоможе протидіяти наявним та майбутнім ризикам. Звіт про фінансову стабільність адресовано насамперед учасникам фінансового ринку, органам влади та всім, хто цікавиться стабільністю української фінансової системи. Наведені в ньому аналіз та висновки допоможуть економічним агентам та ЗМІ краще зрозуміти актуальні ризики, потенціал їхнього впливу на фінансову стабільність, а також принципи дій та наміри регулятора.