Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Стратегія розвитку фінансового сектору України

Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розробили нову Стратегію розвитку фінансового сектору України, сфокусовану на спротив російській агресії та відновленні країни. Стратегія погоджена Радою з фінансової стабільності 19 липня 2023 року та замінила довоєнну Стратегію розвитку фінансового сектору України до 2025 року.

Стратегія розвитку фінансового сектору базується на поточному контексті, зважає на підвищені ризики та невизначеність, ураховує чинники впливу вторгнення росії на умови функціонування фінансової системи.

Стратегія встановлює спільні пріоритети для регуляторів фінансової системи, які дозволять скоординувати дії для забезпечення фінансової стійкості країни, розширення фінансової інклюзії, доступності та безбар’єрності фінансових послуг. 

Реалізація Стратегії закладе основи для стійкого та динамічного розвитку фінансового сектору України, його конкурентоспроможності в умовах європейської інтеграції та інтеграції у світовий фінансовий простір, створить умови для зміцнення потенціалу України на її шляху до перемоги, сприятиме запуску перетворень задля відбудови та зростання національної економіки як під час, так і після повномасштабної війни.

Візія фінансового сектору: фінансовий сектор України – стійкий, ефективний, конкурентоспроможний, інтегрований у міжнародний простір, здатний протистояти викликам, розвиватися та сприяти відновленню економіки України.

Місія фінансового сектору: регулювання фінансового сектору забезпечує акумулювання, розподіл й обіг фінансових ресурсів на засадах фінансової стабільності та інклюзії, кібербезпеки та поширення новітніх технологій для сприяння відновленню економіки України та підтримки добробуту громадян.

29 серпня регулятори фінансового сектору України та ФГВФО презентували Стратегію. Робота над нею велась в межах Ради з фінансової стабільності з травня 2023 року. Стратегія затверджена розпорядчими актами установ-розробників в установленому порядку. У Національному банку Стратегія затверджена рішенням Правління Національного банку України від 29 серпня 2023 року № 299-рш.

Стратегія базується на та враховує актуальні заходи Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року (припиненої у 2023 році), з підсумками якої можна ознайомитись за посиланням.

Національний банк відкритий для діалогу та продовжує приймати пропозиції для наступного оновлення Стратегії на електронну адресу [email protected]

Стратегічні напрямки

Стратегія визначає п’ять стратегічних цілей: макроекономічна стабільність, фінансова стабільність, фінансова система працює на відновлення країни, сучасні фінансові послуги, інституційна спроможність регуляторів та ФГВФО.

Стратегічні напрямки

 

Стратегічна ціль 1. Макроекономічна стабільність
 • Стійка гривня
 • Стійкі публічні фінанси
 • Посилення довгострокової стійкості пенсійної системи
Стратегічна ціль 2. Фінансова стабільність
 • Узгодження регуляторних підходів
 • Збалансоване регулювання та нагляд, спрямовані на розвиток фінансових установ
 • Збалансоване регулювання та нагляд, спрямовані на розвиток ринків капіталу
 • Стійкі та спроможні ринки капіталу
 • Розвиток фінансових установ державної форми власності
 • Створення комплексної системи оздоровлення та виведення з ринку неспроможних установ
 • Посилення стійкості та ефективності систем гарантування вкладів та інвестицій
Стратегічна ціль 3. Фінансова система працює на відновлення країни
 • Підтримка та розвиток економіки
 • Розвиток сталого фінансування
 • Розвинена інфраструктура ринків капіталу
 • Упровадження нових видів та вдосконалення наявних фінансових інструментів
 • Відповідальний та інклюзивний фінансовий ринок
 • Відновлення фінансового сектору
Стратегічна ціль 4. Сучасні фінансові послуги
 • Розвиток інфраструктури цифрових фінансових послуг
 • Автоматизація і безпаперові технології надання фінансових послуг
 • Регулювання віртуальних активів
 • Цифрова оборона фінансового сектору
 • Відновлення фінансової інфраструктури
Стратегічна ціль 5. Інституційна спроможність регуляторів та ФГВФО
 • Забезпечення безперервності роботи регуляторів та ФГВФО
 • Міжнародне співробітництво
 • Підвищення операційної ефективності регуляторів та ФГВФО
 • Цілісна, комплексна IT-інфраструктура для державних відомств
 • Підвищення інституційної спроможності та фінансової незалежності регуляторів і ФГВФО

 

Органом моніторингу та контролю реалізації Стратегії є Комітет з фінансового розвитку при Раді з фінансової стабільності, у якому беруть участь заступники керівників регуляторів фінансового сектору та ФГВФО. Єдиний центр моніторингу та контролю за реалізацією Стратегії дає змогу координувати діяльність учасників, визначати спільні напрями реалізації проєктів, застосовувати прозорий механізм прийняття рішень та єдині стандарти проєктної діяльності.