Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Таксономія МСФЗ

Відповідно до Закону № 2164 Закон України від 05.10.2017 № 2164–VIII "Про внесення змін Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (стаття 12). суб’єкти, що становлять суспільний інтерес складають та подають фінансову звітність на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі (далі – таксономії звітності UA МСФЗ XBRL).

На виконання Комплексної програми 2020 Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року, затверджена постановою Правління Національного банку України від 18.06.2015 № 391. та згідно з Меморандумом № 102/15 Меморандум про взаєморозуміння щодо розробки і запровадження системи фінансової звітності від 18.12.2017 №102/15, підписаний регуляторами фінансового сектору. про взаєморозуміння щодо розробки та запровадження системи фінансової звітності від 11.12.2017, підписаного очільниками Національного банку України, Міністерства фінансів України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Нацкомфінпослуг, Нацкомфінпослуг запроваджується єдина Система фінансової звітності.  

Порядком подання фінансової звітності № 547 Порядок подання фінансової звітності, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 547 (пункт 2). визначено, що: складена на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в єдиному електронному форматі, визначеному Мінфіном, подається до центру збору фінансової звітності, операційне управління яким здійснюється НКЦПФР Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку., з метою забезпечення доступу органів державної влади, інших органів та користувачів до поданої підприємствами фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності.