Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Повідомлення про початок або зупинення/відкладення роботи над проєктами нормативно-правових актів Національного банку України

Ця сторінка містить інформацію про початок або зупинення/відкладення роботи над проєктами нормативно-правових актів Національного банку України.

2024

19 липня Національний банк України повідомляє про початок підготовки проєкту постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з готівкою та умови (вимоги) провадження ними діяльності зі здійснення операцій з готівкою". Цей проєкт буде оприлюднено для обговорення. Орієнтовні строки підготовки – кінець IІI – початок ІV кварталу 2024 року.

11 липня Національний банк України повідомляє про початок роботи над проєктом постанови Правління Національного банку України "Про критичну інфраструктуру фінансового сектору" (далі – Постанова), який планується оприлюднювати для обговорення. 

Проєкт Постанови розроблятиметься відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 8, 9, 10, 12 Закону України "Про критичну інфраструктуру", з метою нормативного врегулювання питань забезпечення захисту критичної інфраструктури. 

Проєктом Постанови планується:

 • затвердити Положення про порядок віднесення об’єктів банків, інших осіб, що здійснюють діяльність на ринках фінансових послуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України, операторів платіжних систем, учасників платіжних систем, технологічних операторів платіжних послуг до критичної інфраструктури;
 • затвердити Методику категоризації об’єктів критичної інфраструктури в банківській та фінансовій системах;
 • затвердити Положення про порядок розроблення та погодження паспортів безпеки на об’єкти критичної інфраструктури банків, інших осіб, що здійснюють діяльність на ринках фінансових послуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України, операторів платіжних систем, учасників платіжних систем, технологічних операторів платіжних послуг.

Орієнтовні строки підготовки проєкту Постанови – ІIІ квартал 2024 року.

08 липня Національний банк України повідомляє про відкладення підготовки проєкту змін до Положення про залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02.08.2022 № 168, та перенесення орієнтовного строку його оприлюднення для обговорення на IV квартал 2024 року.

03 липня Національний банк України повідомляє про початок роботи над проєктом змін до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 № 123 (зі змінами), який буде оприлюднено для обговорення. Орієнтовні строки підготовки – ІІІ квартал 2024 року.

27 червня Національний банк України повідомляє про початок роботи над проєктом постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Змін до Положення про використання електронного підпису та електронної печатки”, який оприлюднюватиметься для обговорення.

Проєкт Положення розроблятиметься відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статті 6 Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг”, з метою визначення порядку використання електронного підпису одноразовим ідентифікатором та вдосконалення регулювання використання інших видів електронного підпису в банківській системі України та на ринках небанківських фінансових послуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю на яких здійснює Національний банк України, а також при наданні платіжних послуг.

Орієнтовні строки підготовки проєкту Положення – ІIІ квартал 2024 року.

27 червня Національний банк України повідомляє про початок роботи над проєктом постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про вимоги до системи управління надавача фінансових платіжних послуг та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” (далі – проєкт Положення), який оприлюднюватиметься для обговорення. Проєкт Положення розроблятиметься відповідно до статей 7, 15, 551 , 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 15, 19, 26, 66, 81 Закону України “Про платіжні послуги” з метою встановлення вимог до системи управління небанківських надавачів фінансових платіжних послуг (крім малих платіжних установ).

Проєктом Положення планується передбачити вимоги до системи корпоративного управління, системи внутрішнього контролю та управління ризиками, зокрема шляхом встановлення:

 1. Переліку ключових внутрішніх документів із питань системи управління;
 2. Підходів до управління операційними ризиками, в тому числі кіберризиками та ризиками безпеки як складовими операційного ризику, зокрема щодо їх виявлення, вимірювання, моніторингу, контролю,звітування та мінімізації (зниження до контрольованого рівня);
 3. Вимоги проводити стрес-тестування операційного ризику, як ключового ризику в діяльності надавачів фінансових платіжних послуг, не рідше одного разу на рік;
 4. Права вето ризик-менеджера, комплаєнс-менеджера на рішення виконавчого органу, з питань, які стосуються/впливають на бізнес-модель надавача фінансових платіжних послуг, систему внутрішнього контролю, систему управління ризиками, тарифну політику надавача фінансових платіжних послуг, встановлений ризик-апетит та/або затверджені ліміти ризику.

Орієнтовні строки підготовки проєкту Положення – ІІ/III квартал 2024 року.

26 червня Національний банк України повідомляє про початок роботи над проєктом постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про використання електронних довірчих послуг під час отримання надавачами платіжних послуг доступу до рахунків користувачів платіжних послуг” (далі – проєкт Положення), який оприлюднюватиметься для обговорення.

Проєкт Положення розроблятиметься відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статті 9 Закону України “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”, статті 53 Закону України “Про платіжні послуги” з метою визначення порядку використання електронних довірчих послуг під час отримання надавачами платіжних послуг доступу до рахунків користувачів платіжних послуг (відкритий банкінг).

Проєктом Положення планується:

 • визначити порядок формування, скасування, блокування та поновлення кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, які використовуються для проведення взаємної автентифікації надавача платіжних послуг з надання відомостей з рахунків, надавача платіжних послуг з ініціювання платіжної операції, емітента платіжних інструментів (далі – сторонні надавачі платіжних послуг) з надавачем платіжних послуг з обслуговування рахунку, а також для авторизації діяльності сторонніх надавачів платіжних послуг перед наданням їм доступу до рахунків користувачів платіжних послуг;
 • визначити вимоги до зазначених кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, які використовуються у відкритому банкінгу.

Орієнтовні строки підготовки проєкту Положення – ІIІ квартал 2024 року.

25 червня Національний банк України повідомляє про початок роботи над проєктом постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг”, який буде оприлюднено для обговорення, орієнтовні строки підготовки IІІ квартал 2024 року.

19 червня Національний банк України повідомляє про початок роботи над проєктом постанови "Про затвердження змін до Положення про порядок здійснення оверсайту платіжної інфраструктури в Україні". Цей проєкт буде оприлюднено для обговорення, орієнтовні строки підготовки - кінець II кварталу 2024 року.

10 червня Національний банк України повідомляє про початок роботи над проєктом постанови Правління Національного банку України "Положення про застосування технології хмарних обчислень та використання хмарних послуг" (далі – проєкт Положення), який оприлюднюватиметься для обговорення.

Проєкт Положення розроблятиметься відповідно пункту 3 статті 4 Закону України "Про хмарні послуги" та Закону України "Про Національний банк України" з метою встановлення вимог щодо використання у своїй діяльності хмарних послуг банками, особами, що провадять діяльність на ринках фінансових послуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України, платіжними організаціями та/або учасниками платіжних систем, операторами послуг платіжної інфраструктури (далі – Користувач).

Проєктом Положення планується передбачити: 1) вимоги до договорів про хмарні послуги, який укладає Користувач з надавачем хмарних послуг; 2) вимог щодо організаційного забезпечення діяльності для використання хмарних послуг; 3) вимог щодо оцінювання ризиків діяльності для використання хмарних послуг; 4) вимог щодо інформування Національного банку України про використання хмарних послуг. Орієнтовні строки підготовки проєкту Положення – ІІІ квартал 2024 року.

07 червня Національний банк України повідомляє про початок роботи над проєктом постанови Правління Національного банку України "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" (далі – проєкт Положення), який оприлюднюватиметься для обговорення, на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку України після його підготовки. Орієнтовні строки підготовки проєкту Положення – ІІ квартал 2024 року.

28 травня Національний банк України повідомляє про початок роботи над проєктом постанови "Про затвердження змін до Положення про залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг". Цей проєкт буде оприлюднено для обговорення, орієнтовні строки підготовки - кінець II кварталу 2024 року.

24 травня Національний банк України повідомляє про початок роботи над проєктом постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків", який буде оприлюднено для обговорення, орієнтовні строки підготовки - IІ квартал 2024 року.

22 травня Національний банк України розпочинає роботу над змінами до Положення про порядок проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, укладеними на організованих ринках капіталу та поза організованими ринками капіталу, з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02.12.2021 № 130. Проєкт відповідної постанови "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" буде оприлюднено для обговорення. Орієнтовний термін підготовки проєкту постанови – IІ квартал 2024 року.

22 травня Національний банк України повідомляє про початок роботи над проєктом постанови "Про затвердження Положення про провадження Національним банком України депозитарної діяльності депозитарної установи", з метою забезпечення провадження Національним банком України депозитарної діяльності депозитарної установи, та врегулювання відносин щодо взаємодії Національного банку України з його депонентами (клієнтами). Орієнтовні строки підготовки проєкту - IІ квартал 2024 року.

22 травня Національний банк України повідомляє про початок роботи над проєктом постанови "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", який буде оприлюднено для обговорення. Проєктом постанови вноситимуться зміни до Положення про порядок проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, укладеними на організованих ринках капіталу та поза організованими ринками капіталу, з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" та постанови Правління Національного банку України від 02.12.2021р. № 130, якою зазначене положення було затверджене. Орієнтовні строки підготовки проєкту - IІ квартал 2024 року.

17 травня Національний банк України повідомляє про початок роботи над проєктом постанови "Про внесення змін до Інструкції про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті", який буде оприлюднено для обговорення. Орієнтовні строки підготовки проєкту - IІ квартал 2024 року.

16 травня Національний банк України повідомляє про початок роботи над проєктом постанови Правління Національного банку України "Про внесення змін до Положення про регулювання діяльності Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві" (далі – проєкт змін), який оприлюднюватиметься для обговорення на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку України після його підготовки. Проєкт змін розроблятиметься відповідно до статей 7, 15, 551 , 56, 58 Закону України "Про Національний банк України", статті 21 Закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії", статей 13, 18 Закону України "Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві" з метою запровадження змін у підходах до формування регулятивного капіталу Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Орієнтовні строки підготовки проєкта змін – II квартал 2024 року.

15 травня Національний банк України повідомляє про початок роботи над проєктом постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про визначення методики оцінки активів і зобов’язань для цілей розрахунку регулятивного капіталу страховика та внесення змін до Положення про встановлення вимог щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика" (далі – проєкт Положення), який оприлюднюватиметься для обговорення на сторінках офіційного Інтернетпредставництва Національного банку України після його підготовки.

Проєкт Положення розроблятиметься відповідно до статей 7, 15, 551 , 56, 61 Закону України "Про Національний банк України", статті 21 Закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії", статей 37, 114 Закону України "Про страхування" з метою встановлення вимог до оцінки активів і зобов’язань для цілей розрахунку регулятивного капіталу страховика. Орієнтовні строки підготовки проєкту Положення – ІІ квартал 2024 року

13 травня Національний банк України повідомляє про початок роботи над проєктом змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (зі змінами), який буде оприлюднено для обговорення на сторінці офіційного Інтернетпредставництва Національного банку України. Орієнтовні строки підготовки проєкту змін – ІІІ квартал 2024 року

30 квітня Національний банк України повідомляє про початок роботи над проєктом постанови Правління Національного банку України "Про внесення змін до Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій та операцій з ощадними сертифікатами банку", який буде оприлюднено для обговорення. Орієнтовні строки підготовки – IІ квартал 2024 року.

18 квітня Національний банк України повідомляє про початок роботи над проєктом постанови Правління Національного банку України "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" (далі – проєкт Положення), який оприлюднюватиметься для обговорення. Проєкт Положення розроблятиметься відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 40, 42 Закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії", статей 24, 25 Закону України "Про кредитні спілки", статей 10, 18, 27 Закону України "Про страхування", статті 15 Закону України "Про платіжні послуги" з метою вдосконалення регулювання діяльності з надання фінансових послуг.

Проєктом Положення планується передбачити:

 1. Запровадження обмеження на здійснення фінансовими компаніями діяльності у лотерейній сфері;
 2. Встановлення порядку розгляду питання про відповідність працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу надавача фінансових послуг вимогам законодавства України;
 3. Уточнення порядку переоформлення ліцензій на торгівлю валютними цінностями платіжних установ та операторів поштового зв’язку;
 4. Впровадження нової підстави для відмови в погодженні керівника, ключової особи об’єднаної кредитної спілки, значимої кредитної спілки, страховика, керівника платіжної установи, установи електронних грошей, оператора поштового зв’язку, що має право на надання фінансових платіжних послуг (кандидата на посаду), якщо особа була запрошена тричі на тестування та без поважної причини не з’явилась;
 5. Інші зміни з метою уточнення регулювання діяльності з надання фінансових послуг.

Орієнтовні строки підготовки проєкту Положення – ІІ квартал 2024 року.

16 квітня Національний банк України повідомляє про початок роботи над проєктом постанови "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", яким буде внесено зміни до Положення про реєстрацію платіжних систем, учасників платіжних систем та технологічних операторів платіжних послуг * та Положення про залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг **. Цей проєкт буде оприлюднено для обговорення, орієнтовні строки підготовки - II квартал 2024 року.

* затверджене постановою Правління Національного банку України від 26.09.2022 № 208, зі змінами.
** затверджене постановою Правління Національного банку України від 02.08.2022 №168, зі змінами.

01 квітня Національний банк України повідомляє про початок роботи над проєктом постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про вимоги до страховика-нерезидента у разі здійснення ним діяльності із страхування на території України" (далі – проєкт Положення), який оприлюднюватиметься для обговорення.

Проєкт Положення розроблятиметься відповідно до статей 7, 15, 551, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 6 Закону України "Про страхування" з метою визначення вимог до страховиків-нерезидентів у разі здійснення ними діяльності із страхування на території України (уключаючи операції з перестрахування), зокрема встановлює вимоги до рейтингу фінансової надійності (стійкості) страховика-нерезидента, встановленого міжнародним рейтинговим агентством, та інші вимоги, яким повинен відповідати такий страховик-нерезидент.

Вимоги проєкту Положення також поширюватимуться на страховиківрезидентів та інших учасників ринку страхування в частині дотримання ними під час встановлення договірних відносин зі страховиками-нерезидентами вимог законодавства України до страховиків-нерезидентів, які мають право здійснювати на території України діяльність із страхування. Орієнтовні строки підготовки проєкту Положення – І півріччя 2024 року.

28 березня Національний банк України повідомляє про початок роботи над проєктом постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про порядок підготовки та оновлення плану безперервної діяльності, плану відновлення діяльності та плану фінансування страховика" (далі – проєкт Положення), який оприлюднюватиметься для обговорення, на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку України. Проєкт Положення розроблятиметься відповідно до статей 7, 15, 551, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 34, 117, 118, пункту 4 частини другої статті 120 Закону України від 18.11.2021 № 1909-IX "Про страхування". Орієнтовні строки підготовки проєкту Положення – ІІ квартал 2024 року.

21 березня Національний банк України повідомляє про початок роботи над проєктом постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про порядок застосування підпунктів 165.1.27 та 165.1.28 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Податкового кодексу України під час здійснення діяльності із страхування" (далі – проєкт Положення), який оприлюднюватиметься для обговорення. Проєкт Положення розроблятиметься відповідно до статей 15, 551, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 114 Закону України "Про страхування", статті 165 Податкового кодексу України,з метою визначення порядку застосування підпунктів 165.1.27, 165.1.28 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Податкового кодексу України у разі здійснення страхових виплат, (виплат страхових відшкодувань), регламентних виплат, виплат викупних сум за договорами страхування. Орієнтовні строки підготовки проєкту Положення – І квартал 2024 року.

14 березня Національний банк України повідомляє про початок роботи над проєктом постанови Правління Національного банку України "Про внесення змін до Порядку відкриття і закриття рахунків виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму" (далі – Проєкт), який оприлюднюватиметься для обговорення. Орієнтовні строки підготовки – ІІ квартал 2024 року.

14 березня Національний банк України повідомляє про початок роботи над проєктом постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Правил визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України" (далі – Проєкт), який оприлюднюватиметься для обговорення.

Орієнтовні строки підготовки – І півріччя 2024 року. Проєктом передбачається:

 • приведення у відповідність до Закону України "Про Національний банк України", у зв’язку зі зміною назви ліцензії, визначення юридичних осіб, які отримують ліцензії Національного банку на здійснення операцій з готівкою та здійснюють діяльність з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей, оброблення та зберігання готівки або діяльність з оброблення та зберігання готівки; 
 • введення нових термінів;
 • спрощення порядку обміну Національним банком фізичним особам банкнот, які втратили платіжні ознаки внаслідок пожежі, катастрофи, іншого нещасного випадку чи стихії, а також побутового пошкодження;
 • удосконалення вимог щодо дій з банкнотами, пошкодженими під час надзвичайного режиму – Національний банк має здійснювати обмін банкнот, визнаних за результатами досліджень, проведених Національним банком, пошкодженими під час надзвичайного режиму, на підставі рішення/ухвали суду;
 • удосконалення вимог щодо проведення Національним банком навчальних заходів з метою вивчення норм Правил для працівників банків, небанківських фінансових установ, національного оператора поштового зв’язку, інкасаторських компаній/компаній з оброблення готівки.

14 березня Національний банк України повідомляє про початок роботи над проєктом постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів" (далі – Проєкт), який оприлюднюватиметься для обговорення. Орієнтовні строки підготовки – І півріччя 2024 року.

Проєктом передбачається внести зміни до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 164, з метою посилення прозорості проведення платіжних операцій з використанням платіжних інструментів, що емітуються.

12 березня Національний банк України повідомляє про початок роботи над проєктом постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" (далі – Проєкт), який оприлюднюватиметься для обговорення. Орієнтовні строки підготовки – І півріччя 2024 року.

Підставою розроблення Проєкту є звернення Бюро економічної безпеки України, пропозиції Державної податкової служби України та необхідність приведення вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 № 148 (зі змінами) до норм Закону України "Про платіжні послуги", а також нормативно-правових актів Національного банку.

08 березня Національний банк України повідомляє про початок роботи над проєктом постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні" (далі – Проєкт), який оприлюднюватиметься для обговорення.

Орієнтовні строки підготовки – І півріччя 2024 року. Проєктом передбачається:

 • встановлення обмежень/запобіжників щодо надання надавачами платіжних послуг з переказу готівки, які здійснюються шляхом переказу коштів без відкриття рахунку;
 • удосконалення окремих вимог щодо вилучення з обігу та передавання для дослідження до Національного банку сумнівних банкнот (монет), включаючи зменшення термінів проведення досліджень готівки в Національному банку.

07 березня Національний банк України повідомляє про початок роботи над проєктом постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Правил опису схеми виконання платіжної операції" (далі – Проєкт), який оприлюднюватиметься для обговорення. Орієнтовні строки підготовки – І півріччя 2024 року. Проєктом передбачається встановити вимоги до опису схеми виконання платіжної операції, яку надавач платіжних операції буде застосовувати для виконання платіжних операцій користувачів.

28 лютого Національний банк України повідомляє про початок роботи над проєктом постанови "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" (далі – Проєкт), який буде оприлюднено для обговорення. Проєктом будуть внесені зміни до Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639, яке буде викладене у новій редакції. Орієнтовні строки підготовки – I квартал 2024 року.

09 лютого Національний банк України повідомляє про початок роботи над проєктом змін до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 № 123 (зі змінами), який буде оприлюднено для обговорення. Орієнтовні строки підготовки – I квартал 2024 року.

06 лютого Національний банк України повідомляє про початок роботи над проєктом змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 №267, у зв’язку з необхідністю їхнього узгодження із вимогами Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг" від 22 листопада 2023 року № 3498-ІХ. Орієнтовні строки підготовки проєкту – I квартал 2024 року.

02 лютого Національний банк України повідомляє про початок роботи над проєктом постанови Правління "Про внесення змін до Інструкції про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті", який буде оприлюднено для обговорення. Орієнтовні строки підготовки – I квартал 2024 року.

29 січня Національний банк України повідомляє про початок роботи над проєктом постанови Правління Національного банку України "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 85 та визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативноправових актів". Проєкт Положення розроблятиметься відповідно до статей 7, 15, 551 , 56, Закону України "Про Національний банк України, пункти 3, 14 розділу ІІ Закону про СПЛІТ, пункту 25 розділу XV Закону про страхування, пункту 30 розділу VII Закону України про фінансові послуги та пункту 6 розділу ІІI Закону про фінансовий лізинг з метою актуалізації та уникнення дублювання нормативноправових актів Національного банку, які регулюють аналогічні за змістом питання. Орієнтовні строки підготовки проєкту Положення – І квартал 2024 року.

29 січня Національний банк України повідомляє про початок роботи над проєктом "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань захисту прав споживачів фінансових послуг", який буде оприлюднено для обговорення. Орієнтовні строки підготовки – І квартал 2024 року.

29 січня Національний банк України повідомляє про початок роботи над проєктом постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про порядок повідомлення надавачами фінансових або супровідних послуг про настання технічного збою або інших невідворотних обставин", який буде оприлюднено для обговорення. Орієнтовні строки підготовки – І квартал 2024 року

26 січня Національний банк України повідомляє про початок роботи над проєктом постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про вимоги до додаткового звіту суб’єкта аудиторської діяльності щодо страховика та порядку його подання та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року №199". Проєкт Положення розроблятиметься відповідно до статей 7, 15, 551 , 56, 61 Закону України "Про Національний банк України", статей 17, 21 Закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії", статей 49, 114 Закону України "Про страхування", статті 14 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" з метою встановлення вимог до додаткового звіту суб’єкта аудиторської діяльності щодо страховика. Орієнтовні строки підготовки проєкту Положення – І квартал 2024 року