Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Повідомлення про початок або зупинення/відкладення роботи над проєктами нормативно-правових актів Національного банку України

Ця сторінка містить інформацію про початок або зупинення/відкладення роботи над проєктами нормативно-правових актів Національного банку України.

2024

28 лютого Національний банк України повідомляє про початок роботи над проєктом постанови "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" (далі – Проєкт), який буде оприлюднено для обговорення. Проєктом будуть внесені зміни до Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639, яке буде викладене у новій редакції. Орієнтовні строки підготовки – I квартал 2024 року.

09 лютого Національний банк України повідомляє про початок роботи над проєктом змін до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 № 123 (зі змінами), який буде оприлюднено для обговорення. Орієнтовні строки підготовки – I квартал 2024 року.

06 лютого Національний банк України повідомляє про початок роботи над проєктом змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 №267, у зв’язку з необхідністю їхнього узгодження із вимогами Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг» від 22 листопада 2023 року № 3498-ІХ. Орієнтовні строки підготовки проєкту – I квартал 2024 року.

02 лютого Національний банк України повідомляє про початок роботи над проєктом постанови Правління "Про внесення змін до Інструкції про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті", який буде оприлюднено для обговорення. Орієнтовні строки підготовки – I квартал 2024 року.

29 січня Національний банк України повідомляє про початок роботи над проєктом постанови Правління Національного банку України “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 85 та визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативноправових актів”. Проєкт Положення розроблятиметься відповідно до статей 7, 15, 551 , 56, Закону України “Про Національний банк України, пункти 3, 14 розділу ІІ Закону про СПЛІТ, пункту 25 розділу XV Закону про страхування, пункту 30 розділу VII Закону України про фінансові послуги та пункту 6 розділу ІІI Закону про фінансовий лізинг з метою актуалізації та уникнення дублювання нормативноправових актів Національного банку, які регулюють аналогічні за змістом питання. Орієнтовні строки підготовки проєкту Положення – І квартал 2024 року.

29 січня Національний банк України повідомляє про початок роботи над проєктом “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань захисту прав споживачів фінансових послуг”, який буде оприлюднено для обговорення. Орієнтовні строки підготовки – І квартал 2024 року.

29 січня Національний банк України повідомляє про початок роботи над проєктом постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про порядок повідомлення надавачами фінансових або супровідних послуг про настання технічного збою або інших невідворотних обставин ”, який буде оприлюднено для обговорення. Орієнтовні строки підготовки – І квартал 2024 року

26 січня Національний банк України повідомляє про початок роботи над проєктом постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про вимоги до додаткового звіту суб’єкта аудиторської діяльності щодо страховика та порядку його подання та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року №199”. Проєкт Положення розроблятиметься відповідно до статей 7, 15, 551 , 56, 61 Закону України “Про Національний банк України”, статей 17, 21 Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії”, статей 49, 114 Закону України “Про страхування”, статті 14 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” з метою встановлення вимог до додаткового звіту суб’єкта аудиторської діяльності щодо страховика. Орієнтовні строки підготовки проєкту Положення – І квартал 2024 року