Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Якими будуть системи управління ризиками, внутрішнього контролю та корпоративного управління на небанківському ринку – стартує громадське обговорення

Якими будуть системи управління ризиками, внутрішнього контролю та корпоративного управління на небанківському ринку – стартує громадське обговорення

Національний банк України пропонує для обговорення вимоги до організації систем управління ризиками та внутрішнього контролю, а також рекомендації щодо організації корпоративного управління в надавачах фінансових послуг та небанківських фінансових групах.

Установлення вимог до організації систем управління ризиками та внутрішнього контролю, а також запровадження рекомендацій щодо організації системи корпоративного управління на ринку небанківських фінансових послуг особливо актуально у зв’язку з війною, коли необхідно посилити стійкість учасників ринку. Досвід банківської системи України, яка сьогодні є досить стійкою, показує, наскільки важливими є заходи, що вживалися в межах розбудованих систем управління ризиками та внутрішнього контролю. До високого рівня стійкості мають прагнути й надавачі фінансових послуг та небанківські фінансові групи.

Щодо організації системи управління ризиками

Комплексна, адекватна та ефективна система управління ризиками сприятиме завчасному виявленню та реагуванню надавачами фінансових послуг на ризики, які створюють перешкоди або навіть загрожують їх діяльності.

Крім того, вона повинна враховувати специфіку діяльності різних сегментів ринку небанківських фінансових послуг.

Щоб досягти цієї мети, Національний банк пропонує встановити загальні та спеціальні (для окремих сегментів ринку) вимоги до системи управління ризиками, а також підходи та кроки для належної її організації.

Серед загальних вимог Національний банк визначає такі:

 • організаційна структура системи управління ризиками;
 • належний розподіл обов’язків між учасниками системи управління ризиками, їх повноважень та відповідальності з урахуванням особливостей організаційно-правової форми надавача фінансових послуг;
 • ключові внутрішні документи із питань управління ризиками, уключаючи політики управління ризиками та профіль ризиків і їх зміст;
 • основні підходи до визначення та управління лімітами ризиків;
 • підходи до побудови інформаційних систем управління ризиками та формування управлінської звітності щодо ризиків;
 • моделі та інструменти вимірювання ризиків;
 • запровадження і дотримання належної культури управління ризиками.

Установлені також спеціальні вимоги до системи управління ризиками окремих сегментів ринку.

Так, страховики мають ураховувати особливості управління андеррайтинговим, операційним, ринковим ризиками та ризиком ліквідності; кредитні спілки – специфіку управління кредитним ризиком, ризиком ліквідності та операційним ризиком; фінансові компанії, що надають кошти в позику, компанії із надання гарантій та платіжні установи – особливості управління кредитним та операційним ризиками.

Зі свого боку, небанківські фінансові групи під час побудови систем управління ризиками також мають керуватися зазначеними вимогами відповідно до особливостей їх діяльності. 

Щодо організації системи внутрішнього контролю

Якісна та ефективна система внутрішнього контролю повинна містити такі обов’язкові компоненти:

 • контрольне середовище;
 • оцінка ризиків;
 • контрольна діяльність;
 • контроль за інформаційними потоками та комунікаціями;
 • моніторинг ефективності системи внутрішнього контролю.

Під час розроблення системи внутрішнього контролю  надавачі фінансових послуг мають ураховувати ключові вимоги до побудови системи трьох ліній внутрішнього контролю та мінімальний перелік питань, що підлягають врегулюванню у внутрішніх документах. Крім того, надавачі фінансових послуг  зобов’язуватимуться здійснювати контрольні заходи.  

Щодо організації корпоративного управління

Ефективна організація корпоративного управління включає в себе, зокрема, ефективне управління, прийняття керівниками надавачів фінансових послуг узгоджених рішень, належний розподіл обов’язків, уникнення конфлікту інтересів.

Організація корпоративного управління має враховувати специфіку діяльності різних сегментів ринку небанківських фінансових послуг та орієнтуватися на вищі стандарти, встановлені європейським законодавством та кращою світовою практикою.

Для цього Національний банк розробив Методичні рекомендації, які після їх схвалення матимуть виключно рекомендаційний характер та не будуть обов’язковими до виконання надавачами фінансових послуг і небанківськими фінансовими групами.

Методичні рекомендації визначають, зокрема:

 • принципи організації корпоративного управління;
 • системи органів управління та їх основні завдання;
 • основні підходи до визначення колективної придатності;
 • удосконалені підходи щодо регулювання конфлікту інтересів.

З урахуванням специфіки та ризиковості діяльності різних сегментів ринку небанківських фінансових послуг передбачається встановлення детальної організації системи органів управління для страховиків та кредитних спілок. Водночас у частині організації системи управління в інших надавачах фінансових послуг Національний банк обмежився базовими положеннями – щодо принципів корпоративного управління та регулювання конфлікту інтересів.  

Методичні рекомендацій визначають також особливості корпоративного управління для небанківських фінансових груп.  

З цими  та іншими вимогами до систем управління ризиками та внутрішнього контролю, а також рекомендаціями щодо організації корпоративного управління можна ознайомитися  в матеріалах для обговорення за посиланнями:

Зауваження та пропозиції до проєктів постанов можна надіслати до 31 серпня  2022 року на електронну адресу: [email protected] або на поштову адресу Національного банку: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601.

Довідково

Проєкти зазначених актів оприлюднені Національним банком України з метою громадського обговорення та надання зауважень і пропозицій зі сторони всіх зацікавлених осіб. За результатами опрацювання наданих зауважень і пропозицій проєкти актів будуть доопрацьовані. Набрання чинності вимогами Положення про організацію системи управління ризиками в надавачах фінансових послуг та небанківських фінансових групах, а також Положення про організацію системи внутрішнього контролю в надавачах фінансових послуг та небанківських фінансових групах передбачається не раніше завершення воєнного стану.

 

Теги
Документи
Your browser does not support SVGs
Проєкт постанови Правління НБУ "Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в надавачах фінансових послуг та небанківських фінансових групах" (pdf)
Завантажити
Your browser does not support SVGs
Проєкт постанови Правління НБУ "Про затвердження Положення про організацію системи внутрішнього контролю в надавачах фінансових послуг та небанківських фінансових групах" (pdf)
Завантажити
Your browser does not support SVGs
Проєкт Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в надавачах фінансових послуг та небанківських фінансових групах (pdf)
Завантажити
Your browser does not support SVGs
Проєкт постанови Правління НБУ "Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в надавачах фінансових послуг та небанківських фінансових групах" (docx)
Завантажити
Your browser does not support SVGs
Проєкт постанови Правління НБУ "Про затвердження Положення про організацію системи внутрішнього контролю в надавачах фінансових послуг та небанківських фінансових групах" (docx)
Завантажити
Your browser does not support SVGs
Проєкт Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в надавачах фінансових послуг та небанківських фінансових групах (docx)
Завантажити
Your browser does not support SVGs
Аналіз регуляторного впливу проєкту постанови Правління НБУ "Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в надавачах фінансових послуг та небанківських фінансових групах" (pdf)
Завантажити
Your browser does not support SVGs
Аналіз регуляторного впливу проєкту постанови Правління НБУ "Про затвердження Положення про організацію системи внутрішнього контролю в надавачах фінансових послуг та небанківських фінансових групах" (pdf)
Завантажити
Your browser does not support SVGs
Аналіз регуляторного впливу проєкту постанови Правління НБУ "Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в надавачах фінансових послуг та небанківських фінансових групах" (docx)
Завантажити
Your browser does not support SVGs
Аналіз регуляторного впливу проєкту постанови Правління НБУ "Про затвердження Положення про організацію системи внутрішнього контролю в надавачах фінансових послуг та небанківських фінансових групах" (docx)
Завантажити
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини