Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Запроваджено спрощений порядок анулювання ліцензій для страховиків

Запроваджено спрощений порядок анулювання ліцензій для страховиків

Національний банк України запровадив особливий порядок анулювання ліцензії для страховиків на період дії воєнного стану. Крім того, регулятор змінив умови застосування заходів впливу і ознаки небездоганної ділової репутації та вніс зміни, пов’язані із запобіганням кризовим явищам у період війни.

Щодо особливого порядку анулювання ліцензії

  • Установлено особливий порядок анулювання ліцензії для страховиків, які мають намір анулювати не останню ліцензію з переліку ліцензій, та які мають намір анулювати останню ліцензію та не мають зобов'язань за договорами страхування.
  • Зменшено перелік документів для анулювання ліцензії, зокрема скасовано вимогу подання аудиторського звіту.
  • Страховик, який анулює останню ліцензію, для підтвердження відсутності зобов’язань за договорами страхування додатково подає регуляторну звітність, визначену Правилами складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123, на останній день місяця, що передує дню подання страховиком регулятору заяви про анулювання ліцензії.
  • Страховик втрачає право укладати нові договори, продовжувати строк дії та вносити зміни до таких договорів за видами страхування, ліцензію на здійснення яких було анульовано. Страховик, якому анульовано не останню ліцензію, продовжує виконувати зобов’язання за укладеними договорами страхування.

Щодо умов застосування заходів впливу

  • До осіб, місцезнаходженням яких є населені пункти територіальних громад, уключені до переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), що формується в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України (далі  –  Перелік), не застосовуватимуться заходи впливу за порушення вимог щодо подання документів та інформації. Зокрема, передбачених постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153 “Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг” (зі змінами) (далі – Постанова № 153) та постановою Правління Національного банку від 12 серпня 2022 року № 177 “Про особливості застосування процедур реєстрації та ліцензування учасників ринку небанківських фінансових послуг у період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39” (далі – Постанова № 177).

Щодо ознак небездоганної ділової репутації

  • Не застосовуватиметься ознака небездоганної ділової репутації до осіб, які виконують/виконували обов’язки керівника, головного бухгалтера фінансової установи або керівника підрозділу внутрішнього аудиту фінансової установи, які були призвані або прийняті на військову службу або займають/займали посаду або виконували обов’язки за посадою керівника, головного бухгалтера фінансової установи та яким було надано право подати документи щодо погодження на таку посаду після припинення або скасування воєнного стану. До таких осіб також не буде застосовуватися ознака небездоганної ділової репутації, пов’язана з порушенням ними зобов’язань фінансового характеру у зв’язку з дією обмежень на здійснення транскордонних переказів валютних цінностей з України.
  • Змінюються умови щодо покладення на особу або різних осіб виконання обов’язків керівника, головного бухгалтера об’єднаної кредитної спілки, які були призвані або прийняті на військову службу. До об’єднаної кредитної спілки не застосовуватимуться вимоги щодо виконання відповідними особами передбачених обов’язків не більше шести місяців поспіль.

Щодо інших змін, пов’язаних із запобіганням кризовим явищам у період війни

  • Особи, місцезнаходженням яких є населені пункти територіальних громад, уключені до Переліку, їх власники істотної участі у разі виникнення підстав для надання інформації та подання документів, передбачених відтепер також Постановою № 153 та Постановою № 177, надають відповідну інформацію та подають документи протягом 90 календарних днів після їх виключення з Переліку.

Зважаючи на положення Закону України “Про платіжні послуги”, який було введено в дію 1 серпня 2022 року, до переліку осіб, на яких поширюються усі зазначені зміни, будуть віднесені: оператори платіжних систем, технологічні оператори платіжних послуг; комерційні агенти, залучені для надання фінансових платіжних послуг; небанківські надавачі платіжних послуг (крім надавачів нефінансових платіжних послуг), надавачі обмежених платіжних послуг.

Такі зміни передбачені постановою Правління Національного банку України від 31 жовтня 2022 року № 225 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39".

Постанова набирає чинності з 3 листопада 2022 року.

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини