Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Концепція реформування регулювання факторингу

Інші небанківські фінансові послуги

Національний банк оновлює регуляторне поле для всіх небанківських фінансових установ з метою створення умов для ефективного їх функціонування, зміцнення стабільності та забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг.

Метою Національного банку є впровадження ризик-орієнтованого підходу в процедурах ліцензування та нагляду, який дозволить ринку небанківських фінансових послуг розвиватися та забезпечить дотримання прав та інтересів клієнтів.

З 1 липня 2020 року Національний банк здійснює державне регулювання та нагляд за діяльністю, у тому числі ломбардів, з надання небанківськими фінансовими установами послуг факторингу, гарантій. Їх діяльність становить незначний ризик для фінансової системи і, як наслідок, підлягатиме спрощеному регулюванню та нагляду з боку Національного банку. Водночас ми будемо зосереджувати свою увагу на ринковій поведінці даних установ та прозорості у їх діяльності.

Загальне регулювання
 1. Конституція України від 28 червня 1996 року
 2. Цивільний кодекс України № 435-ІV від 16 січня 2003 року
 3. Господарський кодекс України № 436-IV від 16 січня 2003 року
 4. Податковий кодекс України № 2755-VI від 02 грудня 2010 року
 5. Закон України “Про фінансові послуги та фінансові компанії” № 1953-IX від 14 грудня 2021 року
 6. Закон України “Про Національний банк України” № 679- XIV від 20 травня 1999 року
 7. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” № 755-IV від 15 травня 2003 року
 8. Закон України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року
 9. Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” № 361-IX від 06 грудня 2019 року
 10. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16 липня 1999 року
 11. Закон України “Про рекламу” № 270/96 від 03 липня 1996 року
 12. Закон України “Про захист прав споживачів” № 1023-ХІІ від 12 травня 1991 року
 13. Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419 (зі змінами)
 14. Постанова Правління Національного банку України від 05 листопада 2021 року № 114 "Про затвердження Положення про порядок розкриття інформації небанківськими фінансовими установами"
 15. Постанова Правління Національного банку України від 03 листопада 2021 року № 113 "Про затвердження Положення про додаткові вимоги до договорів небанківських фінансових установ про надання коштів у позику (споживчий, фінансовий кредит)"
 16. Постанова Правління Національного банку України від 05 жовтня 2021 року № 100 "Про затвердження Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування"
 17. Постанова Правління Національного банку України від 14 квітня 2021 року № 30 "Про затвердження Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг"
 18. Постанова Правління НБУ від 29.12.2023 № 199 "Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг"
 19. Постанова Правління Національного банку України від 11 лютого 2021 року № 16 "Про затвердження Правил розрахунку небанківськими фінансовими установами України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит"
 20. Постанова Правління НБУ від 25.12.2023 № 183 "Про затвердження Положення про застосування Національним банком України коригувальних заходів, заходів раннього втручання, заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг"
 21. Постанова Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 82 “Про правонаступництво Національного банку України в здійсненні державного регулювання та нагляду на ринках фінансових послуг”
 22. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 106
 23. Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 107
 24. Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 06 лютого 2014 року № 352 “Про віднесення операцій з фінансовими активами до фінансових послуг та внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 квітня 2009 року № 231“, зареєстроване в Міністерстві
  юстиції України 03 березня 2014 року за № 342/25119
 25. Постанова Правління НБУ від 29.12.2023 № 200 "Про затвердження Положення про загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку України в межах окремих процедур та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України"
 26. Постанова Правління НБУ від 15.12.2023 № 163 "Про затвердження Положення про таємницю фінансової послуги"
 27. Постанова Правління НБУ від 20.12.2023 № 172 "Про затвердження Положення про використання електронного підпису та електронної печатки"
Ліцензування та реєстрація
 1. Закон України “Про фінансові послуги та фінансові компанії” № 1953-IX від 14 грудня 2021 року
 2. Закон України “ Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року
 3. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16 липня 1999 року
 4. Постанова Правління Національного банку України від 14 квітня 2021 року № 30 "Про затвердження Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг"
 5. Постанова Правління НБУ від 29.12.2023 № 199 "Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг"
 6. Постанова Правління Національного банку України від 31.03.2023 №43 “Про затвердження Положення про порядок видачі ліцензій на здійснення валютних операцій”
 7. Постанова Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 82 “Про правонаступництво Національного банку України в здійсненні державного регулювання та нагляду на ринках фінансових послуг”
 8. Постанова Правління Національного банку України від 22 березня 2024 року № 35 “Про затвердження Положення про порядок поновлення тимчасово зупинених ліцензій та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 12 серпня 2022 року № 177”
Нагляд та перевірки
 1. Постанова Правління НБУ від 27.12.2023 № 191 "Про затвердження Положення про регулювання діяльності фінансових компаній, які мають право здійснювати діяльність з надання гарантій, та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 85"

 2. Постанова Правління НБУ від 20.12.2023 № 167 "Про затвердження Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок на ринках небанківських фінансових послуг"

 3. Постанова Правління НБУ від 25.12.2023 № 183 "Про затвердження Положення про застосування Національним банком України коригувальних заходів, заходів раннього втручання, заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг"
 4. Постанова Правління НБУ від 14.12.2023 № 162 "Про затвердження Положення про здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та супровідних послуг"
 5. Постанова Правління Національного банку України від 08.11.2023 року № 143 “Про затвердження Положення про встановлення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення діяльності учасниками ринку небанківських фінансових послуг, їх суспільна важливість”
 6. Постанова Правління Національного банку України від 29 грудня 2001 року № 563 “Про затвердження Положення про порядок накладення адміністративних штрафів“
 7. Постанова Правління Національного банку України від 11.05.2023 року № 65 “Про затвердження Положення про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”
Звітність
 1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16 липня 1999 року
 2. Закон України “ Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року
 3. Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419 (зі змінами)
 4. Постанова Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 "Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України"
 5. Постанова Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 "Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України"
 6. Постанова Правління Національного банку від 18 січня 2024 року № 9 "Про затвердження Правил подання звітності про активні операції"

Електронна поштова скринька для надання пропозицій щодо удосконалення регулювання на ринку небанківських фінансових послуг: [email protected].

Національний банк приймає зауваження та пропозиції до оприлюднених проєктів нормативно-правових актів, що підлягають обговоренню відповідно до вимог статті 56 Закону України "Про Національний банк України", за формою для подання зауважень і пропозицій до оприлюдненого проєкту нормативно-правого акта Національного банку України на офіційному Інтернет-представництві Національного банку.