Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Кредитні спілки

Національний банк удосконалює правове поле для діяльності кредитних спілок. Нашою метою є створення умов для розвитку ринку кредитних спілок, підвищення рівня його надійності, прозорості та платоспроможності.

Для цього ми запроваджуємо нову модель регулювання та нагляду, яка передбачатиме розширення можливостей для кредитних спілок надавати нові види послуг, удосконалені вимоги до ліцензування і корпоративного управління, ризик-орієнтований пруденційний нагляд і нагляд за ринковою поведінкою, комплексний аналіз платоспроможності, систему завчасного попередження ризиків,  виведення кредитних спілок з ринку.

Кредитні спілки належать до високо ризикових фінансових установ, оскільки вони здійснюють залучення коштів від своїх членів. Зараз Національний банк переглядає нормативно-правові акти, якими регламентується діяльність кредитних спілок, щоб забезпечити належне регулювання та дієвий нагляд

Загальне регулювання
 1. Конституція України від 28 червня 1996 року
 2. Цивільний кодекс України № 435-ІV від 16 січня 2003 року
 3. Господарський кодекс України № 436-IV від 16 січня 2003 року
 4. Податковий кодекс України № 2755-VI від 02 грудня 2010 року
 5. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” № 2664-III від 12 липня 2001 року
 6. Закон України “Про кредитні спілки” № 2908-III від 20 грудня 2001 року
 7. Закон України “Про Національний банк України” № 679- XIV від 20 травня 1999 року
 8. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” № 755-IV від 15 травня 2003 року
 9. Закон України “ Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року
 10. Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” № 361-IX від 06 грудня 2019 року
 11. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16 липня 1999 року
 12. Закон України “Про рекламу” № 270/96 від 03 липня 1996 року
 13. Закон України “Про захист прав споживачів” № 1023-ХІІ від 12 травня 1991 року
 14. Закон України “ Про споживче кредитування” № 1734-VIII від 15 листопада 2016 року
 15. Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419 (зі змінами)
 16. Постанова Правління Національного банку України від 05 листопада 2021 року № 114 "Про затвердження Положення про порядок розкриття інформації небанківськими фінансовими установами"
 17. Постанова Правління Національного банку України від 03 листопада 2021 року № 113 "Про затвердження Положення про додаткові вимоги до договорів небанківських фінансових установ про надання коштів у позику (споживчий, фінансовий кредит)"
 18. Постанова Правління Національного банку України від 05 жовтня 2021 року № 100 "Про затвердження Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування"
 19. Постанова Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153 "Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг"
 20. Постанова Правління Національного банку України від 11 лютого 2021 року № 16 "Про затвердження Правил розрахунку небанківськими фінансовими установами України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит"
 21. Постанова Правління Національного банку України від 01 лютого 2021 року № 12 “Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг”
 22. Постанова Правління Національного банку України від 21 грудня 2020 року № 161 "Про подання до Національного банку України документів у період дії карантину"
 23. Порядок проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах, затверджений розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від  05 червня 2014 року № 1772, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 липня 2014 року за № 885/25662
 24. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 04 листопада 2004 року № 2739 “Про встановлення виду державних цінних паперів, які можуть придбавати кредитні спілки”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2004 року №1444/10043
 25. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 02 серпня 2005 року № 4404 “Щодо визначення мети залучення кредитними спілками на договірних умовах кредитів банків, кредитів об'єднаної кредитної спілки, грошових коштів інших установ та організацій”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2005 року № 916/11196 (зі змінами)
 26. Правила здійснення депозитних операцій для кредитних спілок та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів, затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 30 грудня 2011 року № 821, (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 26 квітня 2016 № 908), зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2012 року за № 211/20524 (зі змінами)
 27. Вимоги до програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання кредитних спілок, пов'язаного з наданням фінансових послуг, затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 червня 2005 року № 4122, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 04 липня 2005 року за № 707/10987 (зі змінами)
 28. Положення про обов’язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами кредитних спілок, затверджене розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від  05 вересня 2019 року № 1840, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2019 року за № 1186/34157
 29. Постанова Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 82 “Про правонаступництво Національного банку України в здійсненні державного регулювання та нагляду на ринках фінансових послуг”
 30. Перелік небанківських фінансових установ, які зобов'язані виконувати обов'язки фінансових агентів відповідно до міжнародних договорів про обмін інформацією, затверджений постановою Правління Національного банку України від 07 липня 2020 року № 96
 31. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 106
 32. Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 107
 33. Методичні рекомендації для кредитних спілок щодо проведення оцінки кредитоспроможності позичальників, затверджені розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 20.11.2018 № 2006
 34. Методичні рекомендації щодо проведення внутрішнього аудиту фінансових установ, затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 вересня 2005 року № 4660
 35. Про затвердження форми повідомлення фінансової установи, яка віднесена до підприємств, що становлять суспільний інтерес, про суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги аудиту фінансової звітності, затверджено розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 08.11.2018 № 1960, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2018 року за № 1347/32799
 36. Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, затверджене розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 02.06.2016 № 1154, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 24 червня 2016 року за № 891/29021
Ліцензування та реєстрація
 1. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” № 2664-III від 12 липня 2001 року
 2. Закон України “Про кредитні спілки” № 2908-III від 20 грудня 2001 року
 3. Закон України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року
 4. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16 липня 1999 року
 5. Закон України “Про захист прав споживачів” № 1023-ХІІ від 12 травня 1991 року
 6. Закон України “Про споживче кредитування” № 1734-VIII від 15 листопада 2016 року
 7. Постанова Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153 "Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг"
 8. Вимоги до програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання кредитних спілок, пов'язаного з наданням фінансових послуг, затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 червня 2005 року № 4122, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 04 липня 2005 року за № 707/10987 (зі змінами)
 9. Тимчасовий порядок скликання та дистанційного проведення загальних зборів членів кредитних спілок у зв’язку із здійсненням заходів щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України, затверджений розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 10 квітня 2020 року № 702
 10. Постанова Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 82 “Про правонаступництво Національного банку України в здійсненні державного регулювання та нагляду на ринках фінансових послуг”
 11. Постанова Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 83 “Про забезпечення здійснення повноважень та виконання функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг з питань ліцензування та реєстрації”
Нагляд та перевірки
 1. Постанова Правління Національного банку України від 21 жовтня 2021 року № 110 "Про незастосування заходів впливу за недотримання вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами кредитних спілок, у зв’язку із запровадженням карантину"
 2. Постанова Правління Національного банку України від 26 лютого 2021 року № 22 "Про затвердження Положення про організацію, проведення та оформлення результатів інспекційних перевірок учасників ринків небанківських фінансових послуг"
 3. Постанова Правління Національного банку України від 02 лютого 2021 року № 13 “Про затвердження Положення про особливості застосування Національним банком України заходу впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації”
 4. Постанова Правління Національного банку України від 01 лютого 2021 року № 12 “Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг”
 5. Постанова Правління Національного банку України від 28 грудня 2020 року № 169 “Про затвердження Положення про здійснення Національним банком України безвиїзного нагляду на ринках небанківських фінансових послуг”
 6. Постанова Правління Національного банку України від 21 грудня 2020 року № 162 “Про затвердження Положення про сертифікацію осіб на право здійснення тимчасової адміністрації небанківської фінансової установи”
 7. Постанова Правління Національного банку України від 11 грудня 2020 року № 157 “Про затвердження Положення про встановлення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення діяльності учасниками ринку небанківських фінансових послуг, їх суспільну важливість, на підставі яких визначається періодичність проведення планових інспекційних перевірок, та порядок їх застосування”
 8. Постанова Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 85 “Про забезпечення здійснення повноважень та виконання функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг з питань нагляду за діяльністю учасників ринків фінансових послуг“   
 9. Постанова Правління Національного банку України від 29 грудня 2001 року № 563 “Про затвердження Положення про порядок накладення адміністративних штрафів“
 10. Постанова Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 87 “Про забезпечення здійснення повноважень та виконання функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг з питань застосування заходів впливу“
 11. Методичні рекомендації щодо підготовки плану відновлення фінансової стабільності кредитних спілок, затверджені розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 515 від 02 квітня 2019 року
 12. Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 22 грудня 2015 року № 3378 “Про забезпечення реалізації персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)“, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14 січня 2016 року за № 54/28184
Звітність
 1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16 липня 1999 року
 2. Закон України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року
 3. Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419 (зі змінами)
 4. Постанова Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 "Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України"
 5. Постанова Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 84 “Про забезпечення здійснення повноважень та виконання функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг з питань порядку розкриття інформації та складання звітності учасниками ринків фінансових послуг“
 6. Положення про обов’язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами кредитних спілок, затверджене розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від  05 вересня 2019 року № 1840, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2019 року за № 1186/34157
Надати пропозиції до регулювання

У разі наявності, рекомендації, зауваження, пропозиції до діючих НПА та проєктів НПА, що розробляються, приймаються на поштову скриньку: [email protected]