Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Кредитні спілки

Національний банк удосконалює правове поле для діяльності кредитних спілок. Нашою метою є створення умов для розвитку ринку кредитних спілок, підвищення рівня його надійності, прозорості та платоспроможності.

Для цього ми запроваджуємо нову модель регулювання та нагляду, яка передбачатиме розширення можливостей для кредитних спілок надавати нові види послуг, удосконалені вимоги до ліцензування і корпоративного управління, ризик-орієнтований пруденційний нагляд і нагляд за ринковою поведінкою, комплексний аналіз платоспроможності, систему завчасного попередження ризиків,  виведення кредитних спілок з ринку.

Кредитні спілки належать до високо ризикових фінансових установ, оскільки вони здійснюють залучення коштів від своїх членів. Зараз Національний банк переглядає нормативно-правові акти, якими регламентується діяльність кредитних спілок, щоб забезпечити належне регулювання та дієвий нагляд

Загальне регулювання
 1. Конституція України від 28 червня 1996 року
 2. Цивільний кодекс України № 435-ІV від 16 січня 2003 року
 3. Господарський кодекс України № 436-IV від 16 січня 2003 року
 4. Податковий кодекс України № 2755-VI від 02 грудня 2010 року
 5. Закон України “Про фінансові послуги та фінансові компанії” № 1953-IX від 14 грудня 2021 року
 6. Закон України “ Про кредитні спілки” № 3254-IX від 14 липня 2023 року
 7. Закон України “Про Національний банк України” № 679- XIV від 20 травня 1999 року
 8. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” № 755-IV від 15 травня 2003 року
 9. Закон України “ Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року
 10. Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” № 361-IX від 06 грудня 2019 року
 11. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16 липня 1999 року
 12. Закон України “Про рекламу” № 270/96 від 03 липня 1996 року
 13. Закон України “Про захист прав споживачів” № 1023-ХІІ від 12 травня 1991 року
 14. Закон України “ Про споживче кредитування” № 1734-VIII від 15 листопада 2016 року
 15. Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419 (зі змінами)
 16. Постанова Правління Національного банку України від 05 листопада 2021 року № 114 "Про затвердження Положення про порядок розкриття інформації небанківськими фінансовими установами"
 17. Постанова Правління Національного банку України від 03 листопада 2021 року № 113 "Про затвердження Положення про додаткові вимоги до договорів небанківських фінансових установ про надання коштів у позику (споживчий, фінансовий кредит)"
 18. Постанова Правління Національного банку України від 05 жовтня 2021 року № 100 "Про затвердження Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування"
 19. Постанова Правління НБУ від 29.12.2023 № 199 "Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг"
 20. Постанова Правління Національного банку України від 11 лютого 2021 року № 16 "Про затвердження Правил розрахунку небанківськими фінансовими установами України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит"
 21. Постанова Правління НБУ від 25.12.2023 № 183 "Про затвердження Положення про застосування Національним банком України коригувальних заходів, заходів раннього втручання, заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг"
 22. Положення про обов’язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами кредитних спілок, затверджене розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від  05 вересня 2019 року № 1840, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2019 року за № 1186/34157
 23. Постанова Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 82 “Про правонаступництво Національного банку України в здійсненні державного регулювання та нагляду на ринках фінансових послуг”
 24. Перелік небанківських фінансових установ, які зобов'язані виконувати обов'язки фінансових агентів відповідно до міжнародних договорів про обмін інформацією, затверджений постановою Правління Національного банку України від 07 липня 2020 року № 96
 25. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 106
 26. Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 107
 27. Постанова Правління НБУ від 29.12.2023 № 206 «Про затвердження Положення про особливості діяльності об’єднаних кредитних спілок»
 28. Постанова Правління НБУ від 29.12.2023 № 200 "Про затвердження Положення про загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку України в межах окремих процедур та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України"
 29. Постанова Правління НБУ від 15.12.2023 № 163 "Про затвердження Положення про таємницю фінансової послуги"
 30. Постанова Правління НБУ від 20.12.2023 № 172 "Про затвердження Положення про використання електронного підпису та електронної печатки"
 31. Постанова Правління НБУ від 21.12.2023 № 176 "Про затвердження Положення про взаємодію фінансових компаній та кредитних спілок з Національним банком України щодо Кредитного реєстру Національного банку України"
 32. Постанова Правління НБУ від 25.12.2023 № 180 "Про внесення змін до Положення про Кредитний реєстр Національного банку України"
 33. Постанова Правління НБУ від 11.01.2024 № 5 "Про затвердження Положення про визначення пов’язаних із кредитною спілкою осіб”
 34. Постанова Правління НБУ від 02.02.2024 № 15 "Про затвердження Положення про вимоги до системи управління кредитною спілкою”
 35. Постанова Правління НБУ від 15.09.2022 № 203 "Про затвердження Правил складання та подання плану відновлення діяльності кредитної спілки до Національного банку України"
Ліцензування та реєстрація
 1. Закон України “Про фінансові послуги та фінансові компанії” № 1953-IX від 14 грудня 2021 року
 2. Закон України “ Про кредитні спілки” № 3254-IX від 14 липня 2023 року
 3. Закон України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року
 4. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16 липня 1999 року
 5. Закон України “Про захист прав споживачів” № 1023-ХІІ від 12 травня 1991 року
 6. Закон України “Про споживче кредитування” № 1734-VIII від 15 листопада 2016 року
 7. Постанова Правління НБУ від 29.12.2023 № 199 "Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг"
 8. Постанова Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 82 “Про правонаступництво Національного банку України в здійсненні державного регулювання та нагляду на ринках фінансових послуг”
 9. Постанова Правління НБУ від 29.12.2023 № 205 «Про затвердження модельного статуту кредитної спілки»
 10. Постанова Правління НБУ від 02.02.2024 № 16 «Про затвердження Положення про реорганізацію та ліквідацію кредитної спілки за рішенням загальних зборів членів кредитної спілки»
 11. Постанова Правління Національного банку України від 22 березня 2024 року № 35 “Про затвердження Положення про порядок поновлення тимчасово зупинених ліцензій та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 12 серпня 2022 року № 177”
Нагляд та перевірки
 1. Постанова Правління НБУ від 20.12.2023 № 167 "Про затвердження Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок на ринках небанківських фінансових послуг"
 2. Постанова Правління НБУ від 23.12.2023 № 178 "Про затвердження Положення про порядок призначення, здійснення та припинення тимчасової адміністрації страховика, кредитної спілки"
 3. Постанова Правління НБУ від 25.12.2023 № 183 "Про затвердження Положення про застосування Національним банком України коригувальних заходів, заходів раннього втручання, заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг"
 4. Постанова Правління НБУ від 14.12.2023 № 162 "Про затвердження Положення про здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та супровідних послуг"
 5. Постанова Правління Національного банку України від 21 грудня 2020 року № 162 “Про затвердження Положення про сертифікацію осіб на право здійснення тимчасової адміністрації небанківської фінансової установи”
 6. Постанова Правління Національного банку України від 08.11.2023 року № 143 “Про затвердження Положення про встановлення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення діяльності учасниками ринку небанківських фінансових послуг, їх суспільна важливість”
 7. Постанова Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 85 “Про забезпечення здійснення повноважень та виконання функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг з питань нагляду за діяльністю учасників ринків фінансових послуг“   
 8. Постанова Правління Національного банку України від 29 грудня 2001 року № 563 “Про затвердження Положення про порядок накладення адміністративних штрафів“
 9. Постанова Правління Національного банку України від 11.05.2023 року № 65 “Про затвердження Положення про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”
 10. Постанова Правління НБУ від 02.02.2024 № 14 «Положення про порядок регулювання діяльності кредитних спілок в Україні»
Звітність
 1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16 липня 1999 року
 2. Закон України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року
 3. Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419 (зі змінами)
 4. Постанова Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 "Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України"
 5. Постанова Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 "Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України"
 6. Положення про обов’язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами кредитних спілок, затверджене розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від  05 вересня 2019 року № 1840, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2019 року за № 1186/34157
 7. Постанова Правління Національного банку від 18 січня 2024 року № 9 "Про затвердження Правил подання звітності про активні операції"

Електронна поштова скринька для надання пропозицій щодо удосконалення регулювання на ринку небанківських фінансових послуг: [email protected].

Національний банк приймає зауваження та пропозиції до оприлюднених проєктів нормативно-правових актів, що підлягають обговоренню відповідно до вимог статті 56 Закону України "Про Національний банк України", за формою для подання зауважень і пропозицій до оприлюдненого проєкту нормативно-правого акта Національного банку України на офіційному Інтернет-представництві Національного банку.