Звичайна версія сайту
Біла книга "Майбутнє регулювання кредитних спілок"

Кредитні спілки

Національний банк удосконалює правове поле для діяльності кредитних спілок. Нашою метою є створення умов для розвитку ринку кредитних спілок, підвищення рівня його надійності, прозорості та платоспроможності.

Для цього ми запроваджуємо нову модель регулювання та нагляду, яка передбачатиме розширення можливостей для кредитних спілок надавати нові види послуг, удосконалені вимоги до ліцензування і корпоративного управління, ризик-орієнтований пруденційний нагляд і нагляд за ринковою поведінкою, комплексний аналіз платоспроможності, систему завчасного попередження ризиків,  виведення кредитних спілок з ринку.

Кредитні спілки належать до високо ризикових фінансових установ, оскільки вони здійснюють залучення коштів від своїх членів. Зараз Національний банк переглядає нормативно-правові акти, якими регламентується діяльність кредитних спілок, щоб забезпечити належне регулювання та дієвий нагляд

Загальне регулювання
 1. Конституція України від 28 червня 1996 року
 2. Цивільний кодекс України № 435-ІV від 16 січня 2003 року
 3. Господарський кодекс України № 436-IV від 16 січня 2003 року
 4. Податковий кодекс України № 2755-VI від 02 грудня 2010 року
 5. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” № 2664-III від 12 липня 2001 року
 6. Закон України “Про кредитні спілки” № 2908-III від 20 грудня 2001 року
 7. Закон України “Про Національний банк України” № 679- XIV від 20 травня 1999 року
 8. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” № 755-IV від 15 травня 2003 року
 9. Закон України “ Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року
 10. Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” № 1702 від 14 жовтня 2014 року
 11. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16 липня 1999 року
 12. Закон України “Про рекламу” № 270/96 від 03 липня 1996 року
 13. Закон України “Про захист прав споживачів” № 1023-ХІІ від 12 травня 1991 року
 14. Закон України “ Про споживче кредитування” № 1734-VIII від 15 листопада 2016 року
 15. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 913 (зі змінами)
 16. Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419 (зі змінами)
 17. Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ, затверджене розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 19 квітня 2016 року № 825, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16 травня 2016 року за № 722/28852 (зі змінами)
 18. Порядок проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах, затверджений розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від  05 червня 2014 року № 1772, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 липня 2014 року за № 885/25662
 19. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 04 листопада 2004 року № 2739 “Про встановлення виду державних цінних паперів, які можуть придбавати кредитні спілки”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2004 року №1444/10043
 20. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 02 серпня 2005 року № 4404 “Щодо визначення мети залучення кредитними спілками на договірних умовах кредитів банків, кредитів об'єднаної кредитної спілки, грошових коштів інших установ та організацій”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2005 року № 916/11196 (зі змінами)
 21. Правила здійснення депозитних операцій для кредитних спілок та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів, затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 30 грудня 2011 року № 821, (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 26 квітня 2016 № 908), зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2012 року за № 211/20524 (зі змінами)
 22. Положення про Державний реєстр фінансових установ, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року № 41 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 28 листопада 2013 року № 4368), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за № 797/8118 (зі змінами)
 23. Перелік внутрішніх положень та процедур кредитної спілки, затверджений розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 11 листопада 2003 року № 116, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2003 року за № 1078/8399 (зі змінами)
 24. Положення про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 року № 183, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 січня 2004 року за № 122/8721 (зі змінами)
 25. Вимоги до програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання кредитних спілок, пов'язаного з наданням фінансових послуг, затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 червня 2005 року № 4122, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 04 липня 2005 року за № 707/10987 (зі змінами)
 26. Положення про обов’язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами кредитних спілок, затверджене розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від  05 вересня 2019 року № 1840, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2019 року за № 1186/34157
 27. Професійні вимоги до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 липня 2004 року № 1590, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2004 року за № 955/9554 (зі змінами)
 28. Порядок складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затверджений розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 року № 177, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за № 69/8668 (зі змінами)
 29. Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, затверджене розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від  20 листопада 2012 року № 2319, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за № 2112/22424
 30. Постанова Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 82 “Про правонаступництво Національного банку України в здійсненні державного регулювання та нагляду на ринках фінансових послуг”
 31. Перелік небанківських фінансових установ, які зобов'язані виконувати обов'язки фінансових агентів відповідно до міжнародних договорів про обмін інформацією, затверджений постановою Правління Національного банку України від 07 липня 2020 року № 96
 32. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 106
 33. Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 107
 34. Методичні рекомендації для кредитних спілок щодо проведення оцінки кредитоспроможності позичальників, затверджені розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 20.11.2018 № 2006
 35. Положення про встановлення обмежень на суміщення діяльності фінансових установ з надання певних видів фінансових послуг, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 08 липня 2004 року № 1515, зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 27 липня 2004 року № 933/9532 (зі змінами)
 36. Методичні рекомендації щодо проведення внутрішнього аудиту фінансових установ, затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 вересня 2005 року № 4660
 37. Про затвердження форми повідомлення фінансової установи, яка віднесена до підприємств, що становлять суспільний інтерес, про суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги аудиту фінансової звітності, затверджено розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 08.11.2018 № 1960, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2018 року за № 1347/32799
 38. Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та визнання такими, що втратили чинність, розпорядження Держфінпослуг від 11 листопада 2010 року № 857 і розпорядження Нацкомфінпослуг від 25 квітня 2013 року №1394, затверджене розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 02.06.2016 № 1154, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 24 червня 2016 року за № 891/29021
Ліцензування та реєстрація
 1. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” № 2664-III від 12 липня 2001 року
 2. Закон України “Про кредитні спілки” № 2908-III від 20 грудня 2001 року
 3. Закон України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року
 4. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16 липня 1999 року
 5. Закон України “Про захист прав споживачів” № 1023-ХІІ від 12 травня 1991 року
 6. Закон України “Про споживче кредитування” № 1734-VIII від 15 листопада 2016 року
 7. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 913 (зі змінами)
 8. Положення про Державний реєстр фінансових установ, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року № 41 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 28 листопада 2013 року № 4368), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за № 797/8118 (зі змінами)
 9. Перелік внутрішніх положень та процедур кредитної спілки, затверджений розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 11 листопада 2003 року № 116, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2003 року за № 1078/8399 (зі змінами)
 10. Вимоги до програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання кредитних спілок, пов'язаного з наданням фінансових послуг, затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 червня 2005 року № 4122, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 04 липня 2005 року за № 707/10987 (зі змінами)
 11. Положення про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 року № 183, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 січня 2004 року за № 122/8721 (зі змінами)
 12. Професійні вимоги до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 липня 2004 року № 1590, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2004 року за № 955/9554 (зі змінами)
 13. Тимчасовий порядок скликання та дистанційного проведення загальних зборів членів кредитних спілок у зв’язку із здійсненням заходів щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України, затверджений розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 10 квітня 2020 року № 702
 14. Постанова Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 82 “Про правонаступництво Національного банку України в здійсненні державного регулювання та нагляду на ринках фінансових послуг”
 15. Постанова Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 83 “Про забезпечення здійснення повноважень та виконання функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг з питань ліцензування та реєстрації”
Нагляд та перевірки
 1. Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері ринків фінансових послуг та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 року № 976
 2. Постанова Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 85 “Про забезпечення здійснення повноважень та виконання функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг з питань нагляду за діяльністю учасників ринків фінансових послуг“      
 3. Постанова Правління Національного банку України від 29 грудня 2001 року № 563 “Про затвердження Положення про порядок накладення адміністративних штрафів“
 4. Постанова Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 86 “Про забезпечення здійснення повноважень та виконання функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг з питань проведення перевірок діяльності учасників ринків фінансових послуг“
 5. Постанова Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 87 “Про забезпечення здійснення повноважень та виконання функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг з питань застосування заходів впливу“
 6. Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, затверджене розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від  20 листопада 2012 року № 2319, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за № 2112/22424
 7. Методичні рекомендації щодо підготовки плану відновлення фінансової стабільності кредитних спілок, затверджені розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 515 від 02 квітня 2019 року
 8. Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 24 січня 2019 року № 102 “Про затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21 лютого 2019 року за № 177/33148 (зі змінами)
 9. Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 22 грудня 2015 року № 3378 “Про забезпечення реалізації персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)“, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14 січня 2016 року за № 54/28184
 10. Положення про порядок сертифікації осіб на право здійснення тимчасової адміністрації фінансових установ, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 травня 2005 року № 4081, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14 червня 2005 року за № 654/10934 (зі змінами)
 11. Положення про особливості застосування заходів впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 березня 2008 року № 416, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30 травня 2008 року за № 481/15172 (зі змінами)
Звітність
 1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16 липня 1999 року
 2. Закон України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року
 3. Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419 (зі змінами)
 4. Постанова Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 84 “Про забезпечення здійснення повноважень та виконання функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг з питань порядку розкриття інформації та складання звітності учасниками ринків фінансових послуг“
 5. Порядок складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затверджений розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 177 від 25 грудня 2003 року, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за № 69/8668
 6. Положення про обов’язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами кредитних спілок, затверджене розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від  05 вересня 2019 року № 1840, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2019 року за № 1186/34157
 7. Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ, затверджене розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 19 квітня 2016 року № 825, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16 травня 2016 року за № 722/28852 (зі змінами)
Надати пропозиції до регулювання

У разі наявності, рекомендації, зауваження, пропозиції до діючих НПА та проєктів НПА, що розробляються, приймаються на поштову скриньку: NBFI.regulations@bank.gov.ua