Звичайна версія сайту
Біла книга "Майбутнє регулювання ринку страхування"

Страхування

Національний банк закладає законодавчий фундамент для формування платоспроможного, стійкого, конкурентного ринку страхування в Україні з належним захистом прав споживачів послуг страхування.

З цією метою ми запроваджуємо нову модель регулювання ринку страхування, яка враховуватиме положення директив Європейського Союзу, міжнародні  принципи IAIS, світові практики, та буде реалізовуватися поступово протягом перехідного періоду, що буде визначено після проведеного ґрунтовного аналізу стану страхового ринку в Україні.

Страхові компанії належать до високо ризикових фінансових установ. Для реалізації нової моделі Національний банк переглядає існуючі регуляції на ринку страхування та працює над розробленням проєктів законів та інших нормативно-правових актів.

Загальне регулювання
 1. Конституція України від 28 червня 1996 року
 2. Цивільний кодекс України № 435-ІV від 16 січня 2003 року
 3. Господарський кодекс України № 436-IV від 16 січня 2003 року
 4. Податковий кодекс України № 2755-VI від 02 грудня 2010 року
 5. Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” № 2664-III від 12 липня 2001 року
 6. Закон України “Про страхування” № 86/96-ВР від 07 березня 1996 року
 7. Закон України “Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” № 1961-IV від 01 липня 2004 року
 8. Закон України “Про Національний банк України” № 679-XIV від 20 травня 1999 року
 9. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” № 755-IV від 15 травня 2003 року
 10. Закон України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року
 11. Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” № 361-IX від 06 грудня 2019 року
 12. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16 липня 1999 року
 13. Закон України “Про рекламу” № 270/96 від 03 липня 1996 року
 14. Закон України “Про захист прав споживачів” № 1023-ХІІ від 12 травня 1991 року
 15. Питання проведення обов'язкового державного страхування за деякими видами, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2007 року № 1372
 16. Про удосконалення механізму державного регулювання тарифів у сфері страхування, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 1994 року № 358
 17. Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419 (зі змінами)
 18. Порядок та вимоги щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2004 року № 124
 19. Порядок провадження діяльності страховими посередниками, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від  18 грудня 1996 року N 1523
 20. Напрями інвестування галузей економіки за рахунок коштів страхових резервів,  затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 1211
 21. Постанова Правління Національного банку України від 14 квітня 2021 року № 30 "Про затвердження Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг"
 22. Постанова Правління Національного банку України від 30 березня 2021 року № 27 “Про затвердження Положення про визначення умов провадження діяльності з надання фінансових послуг, здійснення яких потребує відповідної ліцензії (ліцензійних умов)”
 23. Постанова Правління Національного банку України від 01 лютого 2021 року № 12 “Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг”
 24. Постанова Правління Національного банку України від 21 грудня 2020 року № 161 "Про подання до Національного банку України документів у період дії карантину"
 25. Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ, затверджене розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 19 квітня 2016 року № 825, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16 травня 2016 року за № 722/28852 (зі змінами)
 26. Порядок проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах, затверджений розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 05 червня 2014 року № 1772, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 липня 2014 року за № 885/25662
 27. Положення про Державний реєстр фінансових установ, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року № 41 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 28 листопада 2013 року № 4368), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за № 797/8118 (зі змінами)
 28. Положення про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 року № 183, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 січня 2004 року за № 122/8721 (зі змінами)
 29. Професійні вимоги до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 липня 2004 року № 1590, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2004 року за № 955/9554 (зі змінами)
 30. Вимоги до організації і функціонування системи управління ризиками у страховика, затверджені розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 04 лютого 2014 року № 295, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 03 березня 2014 року за № 344/25121
 31. Методика формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затверджена розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17 грудня 2004 року № 3104, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 10 січня 2005 року за № 19/10299
 32. Методика формування резервів із страхування життя, затверджена розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 січня 2004 року    № 24, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 року за № 198/8797
 33. Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика, затверджене розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 07 червня 2018 року № 850, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 06 липня 2018 року за № 782/32234
 34. Постанова Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 82 “Про правонаступництво Національного банку України в здійсненні державного регулювання та нагляду на ринках фінансових послуг”
 35. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 106
 36. Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 107
 37. Порядок погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, затверджений розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 04 грудня 2012 року № 2531 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 20.09.2016 № 2290), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2012 року за № 2190/22502
 38. Перелік небанківських фінансових установ, які зобов'язані виконувати обов'язки фінансових агентів відповідно до міжнародних договорів про обмін інформацією, затверджений постановою Правління Національного банку України від 07 липня 2020 року № 96
 39. Порядок реєстрації договорів перестрахування та надання страховиками (цедентами, перестрахувальниками) інформації про укладені договори перестрахування з страховиками (перестраховиками) нерезидентами, затверджений розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 15.09.2015 № 2201, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2015 року за № 1327/27772
 40. Вимоги до порядку укладання договорів із страховиками-нерезидентами, затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 01 листопада 2007 року № 8197, зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 20 листопада 2007 року № 1294/14561
 41. Порядок та вимоги щодо здійснення посередницької діяльності на території України з укладання договорів страхування зі страховиками-нерезидентам, затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 жовтня 2007 року № 8170, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2007 року  № 1288/14555
 42. Вимоги до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів та порядку їх підтвердження та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, затверджені розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 11 липня 2013 року № 2262, зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 31 липня 2013 року № 1285/23817
 43. Положення про особливості забезпечення правонаступництва за укладеними договорами страхування у разі реорганізації страховиків, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 04 червня 2004 року № 913, зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 23 червня 2004 року № 776/9375 (зі змінами)
 44. Положення про порядок та умови ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 грудня 2004 року № 3197, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2005 року за № 194/10474 (зі змінами)
 45. Кваліфікаційні вимоги до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками, затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 08 лютого 2005 року № 3519, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2005 року за № 265/10545 (зі змінами)
 46. Вимоги щодо програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання для ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя і Змін до Положення про порядок та умови ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя, затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 15 вересня 2005 року № 4620, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2005 року за № 1151/11431 (зі змінами)
 47. Про деякі питання здійснення обов′язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, затверджено розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 09 липня 2010 року № 566, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2010 року за № 689/17984 (зі змінами)
 48. Кваліфікаційні вимоги до осіб, які здійснюють діяльність з визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків (аварійних комісарів), затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19 травня 2011 року № 285, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 08 червня 2011 року за № 691/19429 (зі змінами)
 49. Положення про особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 жовтня 2011 року № 673, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року за № 1483/20221 (зі змінами)
 50. Порядок та умови ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, затверджені розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 11.12.2012 № 2677, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2012 року за № 2206/22518
 51. Кваліфікаційні вимоги до страхових агентів, необхідні для здійснення посередницької діяльності з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, затверджені розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 23.07.2013 № 2401, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2013 року за № 1398/23930
 52. Додаткові вимоги до договорів страхування життя, затверджені розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 01.06.2017 № 2172, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 04 серпня 2017 року за № 963/30831
 53. Вимоги до методики розрахунку викупної суми за договором страхування життя, затверджені розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 14.11.2017 № 4258, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 24 січня 2018 року за № 101/31553
 54. Про затвердження Типового договору добровільного страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, затверджено розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 13.11.2018 № 1977, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2018 року за № 1348/32800
 55. Положення про встановлення обмежень на суміщення діяльності фінансових установ з надання певних видів фінансових послуг, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 08 липня 2004 року № 1515, зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 27 липня 2004 року № 933/9532 (зі змінами)
 56. Методичні рекомендації щодо проведення внутрішнього аудиту фінансових установ, затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 вересня 2005 року № 4660
 57. Про затвердження форми повідомлення фінансової установи, яка віднесена до підприємств, що становлять суспільний інтерес, про суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги аудиту фінансової звітності, затверджено розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 08.11.2018 № 1960, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2018 року за № 1347/32799
 58. Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, затверджене розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 02.06.2016 № 1154, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 24 червня 2016 року за № 891/29021
Ліцензування та реєстрація
 1. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” № 2664-III від 12 липня 2001 року
 2. Закон України “Про страхування” № 86/96-ВР від 07 березня 1996 року
 3. Закон України “Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” № 1961-IV від 01 липня 2004 року
 4. Питання проведення обов'язкового державного страхування за деякими видами, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2007 року № 1372
 5. Постанова Правління Національного банку України від 14 квітня 2021 року № 30 "Про затвердження Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг"
 6. Постанова Правління Національного банку України від 30 березня 2021 року № 27 “Про затвердження Положення про визначення умов провадження діяльності з надання фінансових послуг, здійснення яких потребує відповідної ліцензії (ліцензійних умов)”
 7. Положення про Державний реєстр фінансових установ, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року № 41 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 28 листопада 2013 року № 4368), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за № 797/8118 (зі змінами)
 8. Положення про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 року № 183, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 січня 2004 року за № 122/8721 (зі змінами)
 9. Професійні вимоги до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 липня 2004 року № 1590, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2004 року за № 955/9554 (зі змінами)
 10. Постанова Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 82 “Про правонаступництво Національного банку України в здійсненні державного регулювання та нагляду на ринках фінансових послуг”
 11. Постанова Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 83 “Про забезпечення здійснення повноважень та виконання функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг з питань ліцензування та реєстрації”
 12. Вимоги щодо регулярного проведення стрес-тестування страховиками та розкриття інформації щодо ключових ризиків та результатів проведених стрес-тестів, затверджені  розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 13 лютого 2014 року № 484, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 12 березня 2014 року за № 352/25129
 13. Порядок заповнення форми повідомлення страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента про намір здійснювати діяльність на території України, затверджений розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 21 серпня 2008 року № 1001, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2008 року за № 1031/15722
 14. Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 травня 2004 року № 736, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 червня 2004 року за N 801/9400
 15. Порядок реєстрації філій страховиків-нерезидентів, затверджений розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19 липня 2006 року № 6021, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2006 року за № 1050/12924 (зі змінами)
 16. Вимоги до гарантійного депозиту філії страховика-нерезидента, затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19 вересня 2006 року № 6244, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2006 року за № 1105/12979 (зі змінами)
 17. Щодо порядку внесення інформації про страховиків до Державного реєстру фінансових установ, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24 червня 2004 року № 1224, зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 10 серпня 2004 року № 999/9598 (зі змінами)
Нагляд та перевірки
 1. Постанова Правління Національного банку України від 26 лютого 2021 року № 22 "Про затвердження Положення про організацію, проведення та оформлення результатів інспекційних перевірок учасників ринків небанківських фінансових послуг"
 2. Постанова Правління Національного банку України від 02 лютого 2021 року № 13 “Про затвердження Положення про особливості застосування Національним банком України заходу впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації”
 3. Постанова Правління Національного банку України від 01 лютого 2021 року № 12 “Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг”
 4. Постанова Правління Національного банку України від 28 грудня 2020 року № 169 “Про затвердження Положення про здійснення Національним банком України безвиїзного нагляду на ринках небанківських фінансових послуг”
 5. Постанова Правління Національного банку України від 21 грудня 2020 року № 162 “Про затвердження Положення про сертифікацію осіб на право здійснення тимчасової адміністрації небанківської фінансової установи”
 6. Постанова Правління Національного банку України від 11 грудня 2020 року № 157 “Про затвердження Положення про встановлення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення діяльності учасниками ринку небанківських фінансових послуг, їх суспільну важливість, на підставі яких визначається періодичність проведення планових інспекційних перевірок, та порядок їх застосування”
 7. Постанова Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 85 “Про забезпечення здійснення повноважень та виконання функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг з питань нагляду за діяльністю учасників ринків фінансових послуг”
 8. Постанова Правління Національного банку України від 29 грудня 2001 року № 563 “Про затвердження Положення про порядок накладення адміністративних штрафів
 9. Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 22 грудня 2015 року № 3378 “Про забезпечення реалізації персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)“, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14 січня 2016 року за № 54/28184
Звітність
 1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16 липня 1999 року
 2. Закон України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року
 3. Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419 (зі змінами)
 4. Постанова Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 84 “Про забезпечення здійснення повноважень та виконання функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг з питань порядку розкриття інформації та складання звітності учасниками ринків фінансових послуг”
 5. Порядок складання звітних даних страховиків, затверджений розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 лютого 2004 року № 39, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2004 року за № 517/9116 955/9554 (зі змінами)
 6. Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ, затверджене розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 19 квітня 2016 року № 825, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16 травня 2016 року за № 722/28852 (зі змінами)
 7. Порядок складання та подання звітності страхових та/або перестрахових брокерів, затверджений розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 04 серпня 2005 року № 4421, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 серпня 2005 року за N 955/11235 
Надати пропозиції до регулювання

У разі наявності, рекомендації, зауваження, пропозиції до діючих НПА та проєктів НПА, що розробляються, приймаються на поштову скриньку: NBFI.regulations@bank.gov.ua