Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Національний банк має намір встановити критерії оцінки ступеня ризику для небанківських установ

Національний банк має намір встановити критерії оцінки ступеня ризику для небанківських установ

Національний банк України оприлюднив для громадського обговорення проєкт Положення про встановлення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення діяльності учасниками ринку небанківських фінансових послуг, їхню суспільну важливість, на підставі яких визначається періодичність проведення планових інспекційних перевірок, та порядок їхнього застосування.

Встановлення критеріїв дозволить визначати періодичність проведення планових інспекційних перевірок небанківських установ. На сьогодні відсутні нормативно-правові акти з цього питання. Тому затвердження Положення дозволить врегулювати низку питань, зокрема:

Фокусувати нагляд на учасниках ринку зі значним ступенем суспільної важливості та критичним ступенем ризику, а саме:

  • врахування ризик-орієнтованого підходу при оцінці суспільної важливості фінустанови;
  • інтенсивність нагляду (зокрема періодичності планових перевірок) здійснюватиметься  на основі принципу пропорційності.

Установити критерії оцінки ступеня ризику учасників ринку

Критеріями оцінки ступеню ризику є:

  • стан корпоративного управління, управління ризиками та внутрішнього контролю;
  • показники діяльності;
  • дотримання обов’язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, інших показників і вимог що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами.

Визначити порядок проведення оцінки ступеня ризику та суспільну важливість учасника ринку, а саме:

  • кожен показник та його вага в оцінці кожного з критеріїв визначається та розраховується залежно від типу учасника ринку: окремо для страховиків, кредитних спілок, фінансових компаній, юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати послуги з фінансового лізингу (лізингодавців), ломбардів;
  • оцінка здійснюється з використанням якісних та кількісних показників;
  • за результатами оцінки ступеня ризику учаснику ринку присвоюється бал: 1 (низький), 2 (середній), 3 (високий) та 4 (критичний);
  • Національний банк під час визначення загального балу має право застосувати коригуючий бал (але не більше одного), який збільшує або зменшує загальний бал за критерієм;
  • застосування такого коригуючого балу здійснюється на основі комплексного аналізу інформації, отриманої Національним банком у результаті здійснення нагляду, від державних органів та з інших джерел.

Групи суспільної важливості учасника ринку

Національний банк відносить учасника ринку до однієї з 4 груп згідно з визначеними критеріями та з урахуванням видів діяльності, розміру, обсягів (частки) на ринку фінансових послуг, структури, а також інших показників.

Періодичність проведення оцінки учасника ринку

Національний банк проводитиме оцінку ступеня ризику та оцінку суспільної важливості учасника ринку один раз на рік, не пізніше 15 грудня року, в якому проводиться оцінка. Періодом оцінювання є період з 1 жовтня року попереднього року по 30 вересня поточного року.

Визначити періодичність проведення планових перевірок

Національний банк складає план проведення планових інспекційних перевірок фінустанов на наступний рік відповідно до результатів оцінки ступеня ризику та оцінки суспільної важливості, а також з урахуванням наявних наглядових ресурсів та пріоритетів.  Відтак, планова перевірка кожного учасника ринку проводитиметься не частіше одного разу на рік. Планові перевірки учасників ринку-учасників фінансової групи відбуватимуться одночасно з плановою перевіркою відповідальної особи такої фінансової групи.

Визначення періодичності проведення планових перевірок здійснюватиметься за матрицею, де на основі розрахованого балу ступеня ризику та групи суспільної важливості зазначено періодичність планових перевірок – від 1 разу на рік до 1 разу на 5 років.

Водночас Національний банк має право визначити учасників ринку, яким не присвоюється група суспільної важливості. Такі установи не включаються до плану проведення планових перевірок. Національний банк має право проводити позапланові інспекційні перевірки та/або здійснювати безвиїзний нагляд цих учасників ринку.

Аналіз регуляторного впливу цього проєкту Положення.

Зауваження та пропозиції до проєкту Положення приймаються до 28.10.2020 року на електронну адресу Національного банку України: [email protected]

Теги
Документи
Your browser does not support SVGs
Проєкт Положення (у форматі pdf)
Завантажити
Your browser does not support SVGs
Проєкт Положення (у форматі docx)
Завантажити
Your browser does not support SVGs
Аналіз регуляторного впливу проєкту Положення
Завантажити
Your browser does not support SVGs
Презентація до проєкту Положення
Завантажити
Your browser does not support SVGs
Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта
Завантажити
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини