Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Національний банк встановив кваліфікаційні вимоги для працівників колекторських компаній, а також передбачив заходи впливу до учасників цього ринку

Національний банк встановив кваліфікаційні вимоги для працівників колекторських компаній, а також передбачив заходи впливу до учасників цього ринку

Національний банк ухвалив низку нормативно-правових актів, які регулюватимуть роботу учасників колекторського ринку в Україні. Зокрема, встановив кваліфікаційні вимоги, яким мають відповідати працівники колекторських компаній та особи, яких вони залучають на підставі цивільно-правових договорів. Крім цього, регулятор запровадив порядок застосування заходів впливу до учасників колекторського ринку.

Кваліфікаційні вимоги до працівників колекторів та залучених ними осіб

Національний банк ухвалив окремий документ –  Положення про кваліфікаційні вимоги до працівників колекторських компаній.

Так, регулятор встановив вимоги до ділової репутації та професійної придатності таких осіб. Колекторські компанії будуть зобов’язані  перевіряти та контролювати, чи відповідають їх працівники визначеним вимогам.

Вказані положення затверджені постановою Правління Національного банку № 77 від 9 липня 2021 року "Про затвердження Положення про кваліфікаційні вимоги до працівників колекторських компаній".

Заходи впливу до учасників колекторського ринку

Щоб забезпечити виконання нових вимог, зокрема й до етичної поведінки колекторських компаній під час врегулювання заборгованості, у законі (№ 1349-IX) були передбачені заходи впливу. Вони стимулюватимуть небанківські фінустанови та колекторські компанії дотримуватися прав споживачів під час стягнення боргів. Національний банк запровадив порядок їх застосування двома своїми документами.

Перший документ поширюватиметься на небанківські фінустанови, зокрема й ті, які набудуть статусу колекторських компаній. Другий стосуватиметься заходів впливу до колекторських компаній без статусу фінансової установи.

Так, Національний банк у порядку, визначеному постановами, матиме право застосовувати такі заходи впливу за порушення прав споживачів:

  • письмове застереження з вимогою усунути порушення та/або вжити заходів для їх недопущення в майбутньому;
  • штраф для кредитодавця, нового кредитора або колекторської компанії;
  • тимчасову заборону колекторській компанії здійснювати врегулювання простроченої заборгованості;
  • виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній;
  • тимчасову зупинку або відкликання (анулювання) ліцензії кредитодавця ‒небанківської фінустанови, нового кредитора ‒ небанківської фінустанови.

Національний банк також унормував зміст рішень щодо заходів впливу, перебачив колегіальне прийняття рішень Правлінням або Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

Національний банк дотримується відкритості та прозорості під час прийняття рішень та доведення їх до порушників. Зокрема, рішення про заходи впливу доводитимуться до небанківських фінустанов та колекторських компаній різними каналами (поштою, e-mail, а  також шляхом оприлюднення інформації на офіційному вебсайті НБУ). Також Національний банк обов’язково запрошуватиме керівників установ на розгляд питання щодо застосування заходів впливу.

Обираючи захід впливу, НБУ керуватиметься принципом співмірності та обов’язково враховуватиме характер і обставини порушення, його причини, вжиті установою заходи для їх усунення, а також наслідки порушення.

Зазначені підходи передбачені постановою Правління Національного банку № 74 від 9 липня 2021 року "Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг" та постановою Правління Національного банку № 78 від 9 липня 2021 року "Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення колекторськими компаніями законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг".

Всі документи набирають чинності з 14 липня 2021 року.

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини