Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Cтроки подання документів щодо оцінки фінансового та майнового стану власників істотної участі небанківських фінансових установ оптимізовано

Cтроки подання документів щодо оцінки фінансового та майнового стану власників істотної участі небанківських фінансових установ оптимізовано

Національний банк України оптимізував строки подання документів щодо оцінки фінансового та майнового стану власників істотної участі небанківських фінансових установ і вдосконалив процедуру здійснення такої оцінки. Крім того, регулятор зменшив документальне навантаження на небанківські фінансові установи та вніс інші зміни, пов’язані із запобіганням кризовим явищам у період війни.

Щодо строків подання документів

Строки подання документів щодо оцінки фінансового та майнового стану власників істотної участі відповідно до постанови Правління Національного банку України від 12 серпня 2022 року № 177 "Про особливості застосування процедур реєстрації та ліцензування учасників ринку небанківських фінансових послуг у період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39" (далі – Постанова №  177) продовжено до 30 грудня 2022  року для страховиків та до 31 березня 2023 року для всіх інших небанківських фінансових установ.

Крім того, встановлено винятки щодо строків подання документів, визначених Постановою № 177, прямими та кінцевими власниками небанківських фінансових установ, місцезнаходженням, постійним місцем проживанням, місцем реєстрації яких станом на 24 лютого 2022 року є населені пункти, включені до переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), що формується в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України (далі – Перелік). Винятки також встановлено для кінцевих власників–фізичних осіб, які були призвані або прийняті на військову службу до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Служби безпеки України або органів і підрозділів цивільного захисту та територіальної оборони. Такі суб’єкти подають відповідні документи протягом 90 календарних днів після виключення їх населених пунктів із Переліку або протягом 90 календарних днів після припинення/скасування воєнного стану в Україні відповідно.

Щодо вдосконалення оцінки фінансового стану власників істотної участі

Удосконалено процедуру оцінки фінансового стану власників істотної участі. Так, аудитор має право готувати інформацію щодо оцінки майнового стану фізичної особи без необхідності надання йому звіту про оцінку майна.

Крім того, аудитор може враховувати інформацію про нерухоме майно фізичної особи,  розташоване на окупованій території та відомості про яке було включено до інформації про майновий стан, для розрахунку розміру власних коштів, виключно за умови наявності відомостей про таке майно в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Також встановлюються особливості оцінки окремих категорій цінних паперів: 

  • державні цінні папери оцінюються за їх номінальною вартістю станом на відповідну дату; 
  • емісійні цінні папери іноземних юридичних осіб оцінюються за котируванням відповідних цінних паперів станом на відповідну дату, за умови їх включення до біржових списків і допущення до торгів у регульованому сегменті кваліфікованої фондової біржі; 
  • акції публічного акціонерного товариства оцінюються за ціною вартості придбання фізичною особою цих акцій.

Щодо оптимізації переліку пакетів документів

Для осіб, які мають намір надавати фінансові платіжні послуги

Такі особи можуть не подавати до Національного банку документи щодо оцінки фінансового стану для переоформлення ліцензії, якщо ними були подані документи для оцінки фінансового/майнового стану прямих і кінцевих власників істотної участі в порядку, визначеному в Постанові № 177.

Крім того, особи, у яких збільшено розмір статутного капіталу після дати, на яку здійснюється оцінка фінансового/майнового стану відповідно до Постанови № 177, зобов’язані додатково подати до Національного банку документи щодо оцінки фінансового/майнового стану в частині суми додаткового внеску/розміру зарахованого прибутку до статутного капіталу.

Особи, в яких власник істотної участі збільшив розмір своєї участі в такий спосіб, що загальний розмір його участі дорівнюватиме або перевищуватиме наступний рівень володіння істотною участю (10, 25, 50 та 75%), або з’явився новий власник істотної участі, зобов’язані додатково подати документи згідно з главами 38 39 розділу V Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку від 24.12.2021 № 153 (зі змінами) (далі – Положення про ліцензування та реєстрацію та Постанова № 153 відповідно) для оцінки фінансового/майнового стану цього власника істотної участі.

Для страховиків та кредитних спілок

Страховики та кредитні спілки, які подали запевнення відповідно до абзацу четвертого підпункту 2 пункту 2 Постанови № 153 та опитувальник, складений за формою згідно з додатком 6 до Положення про ліцензування та реєстрацію, можуть  не подавати опитувальник у 2023 році на виконання вимог пункту 497 глави 61 розділу Х Положення про ліцензування та реєстрацію за умови, що інформація, яка була надана в розділах I та V опитувальника, є актуальною, повною та достовірною. 

Власники істотної участі в страховику мають право не подавати до Національного банку у 2023 році на виконання вимог пунктів 498, 499 глави 61 розділу Х Положення про ліцензування та реєстрацію анкету фізичної особи, складену за формою згідно з додатком 3 до Положення про ліцензування та реєстрацію, та/або анкету юридичної особи, складену за формою згідно з додатком 4 до Положення про ліцензування та реєстрацію, за умов, що страховиком було подано запевнення про відповідність таких власників вимогам щодо ділової репутації та інформація, надана в анкетах фізичної/юридичної особи, є актуальною, повною та достовірною. 

Зазначені зміни передбачені постановою Правління Національного банку України від 1 грудня 2022 року № 237 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України".

Постанова набирає чинності з 3 грудня 2022 року.

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини