Звичайна версія сайту
Платіжні послуги
Загальне регулювання
 1. Конституція України від 28 червня 1996 року
 2. Цивільний кодекс України № 435-ІV від 16 січня 2003 року
 3. Податковий кодекс України № 2755-VI від 02 грудня 2010 року
 4. Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” № 2664-III від 12 липня 2001 року
 5. Закон України “Про Національний банк України” № 679-XIV від 20 травня 1999 року
 6. Закон України “Про платіжні послуги”  № 1591-IX від 30.06.2021 року
 7. Закон України “Про валюту та валютні операції” № 2473-VIII 21.06.2018 року
 8. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” № 755-IV від 15 травня 2003 року
 9. Закон України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року
 10. Закон України “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України” № 2163-VIII від 05.10.2017 року
 11. Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” № 361-IX від 06 грудня 2019 року
 12. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16 липня 1999 року
 13. Закон України “Про рекламу” № 270/96 від 03 липня 1996 року
 14. Закон України “Про захист прав споживачів” № 1023-ХІІ від 12 травня 1991 року
 15. Постанова Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153 “Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг”
 16. Постанова Правління Національного банку України від 07 жовтня 2022 року № 217 “Про затвердження Положення про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг”
 17. Постанова Правління Національного банку України від 17 серпня 2022 року № 181 “Про затвердження Положення про порядок розкриття інформації небанківськими надавачами платіжних послуг”
 18. Постанова Правління Національного банку України від 25 серпня 2022 року № 190 “Про затвердження Положення про встановлення пруденційних нормативів, що є обов’язковими для дотримання небанківськими надавачами платіжних послуг, та визначення методики їх розрахунку”
 19. Постанова Правління Національного банку України від 14 липня 2022 року № 147 “Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття таємниці надавачами платіжних послуг”
 20. Постанова Правління Національного банку України від 02 серпня 2022 року № 168 “Про затвердження Положення про залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг”
 21. Постанова Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 164 “Про затвердження Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів”
 22. Постанова Правління Національного банку України від 26 липня 2022 року № 158 Про запровадження номера платіжного рахунку користувача та електронного гаманця в Україні
 23. Постанова Правління Національного банку України № 187 від 24.08.2022 “Про затвердження Положення про порядок здійснення оверсайту платіжної інфраструктури в Україні”
 24. Постанова Правління Національного банку України 28 липня 2008 року № 216 “Про затвердження Положення про порядок виконання надавачами платіжних послуг платіжних інструкцій в іноземній валюті та банківських металах”
 25. Постанова Правління Національного банку України від 21 грудня 2020 року № 161 "Про подання до Національного банку України документів у період дії карантину"
 26. Постанова Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 82 “Про правонаступництво Національного банку України в здійсненні державного регулювання та нагляду на ринках фінансових послуг”
 27. Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 107
 28. Постанова Правління Національного банку України від 22 вересня 2022 року № 206 “Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку”
Ліцензування
 1. Закон України “Про платіжні послуги”  № 1591-IX від 30.06.2021 року
 2. Постанова Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153 “Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг”
 3. Постанова Правління Національного банку України від 07 жовтня 2022 року № 217 “Про затвердження Положення про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг”
 4. Постанова Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 82 “Про правонаступництво Національного банку України в здійсненні державного регулювання та нагляду на ринках фінансових послуг”
 5. Постанова Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 83 “Про забезпечення здійснення повноважень та виконання функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг з питань ліцензування та реєстрації”
Надати пропозиції до регулювання

У разі наявності, рекомендації, зауваження, пропозиції до діючих НПА та проєктів НПА, що розробляються, приймаються на поштову скриньку: [email protected]