Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Платіжні послуги
Загальне регулювання
 1. Конституція України від 28 червня 1996 року
 2. Цивільний кодекс України № 435-ІV від 16 січня 2003 року
 3. Податковий кодекс України № 2755-VI від 02 грудня 2010 року
 4. Закон України "Про фінансові послуги та фінансові компанії" № 1953-ІХ від 14 грудня 2021 року
 5. Закон України “Про Національний банк України” № 679-XIV від 20 травня 1999 року
 6. Закон України “Про платіжні послуги”  № 1591-IX від 30.06.2021 року
 7. Закон України “Про валюту та валютні операції” № 2473-VIII 21.06.2018 року
 8. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” № 755-IV від 15 травня 2003 року
 9. Закон України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року
 10. Закон України “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України” № 2163-VIII від 05.10.2017 року
 11. Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” № 361-IX від 06 грудня 2019 року
 12. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16 липня 1999 року
 13. Закон України “Про рекламу” № 270/96 від 03 липня 1996 року
 14. Закон України “Про захист прав споживачів” № 1023-ХІІ від 12 травня 1991 року
 15. Постанова Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 200 "Про затвердження Положення про загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку України в межах окремих процедур та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України"
 16. Постанова Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 "Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг"
 17. Постанова Правління Національного банку України від 20 грудня 2023 року № 172 "Про затвердження Положення про використання електронного підпису та електронної печатки"
 18. Постанова Правління Національного банку України від 26 грудня 2023 року № 249 "Про встановлення вимог до надання обмежених платіжних послуг"
 19. Постанова Правління Національного банку України від 07 жовтня 2022 року № 217 “Про затвердження Положення про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг”
 20. Постанова Правління Національного банку України від 17 серпня 2022 року № 181 “Про затвердження Положення про порядок розкриття інформації небанківськими надавачами платіжних послуг”
 21. Постанова Правління Національного банку України від 25 серпня 2022 року № 190 “Про затвердження Положення про встановлення пруденційних нормативів, що є обов’язковими для дотримання небанківськими надавачами платіжних послуг, та визначення методики їх розрахунку”
 22. Постанова Правління Національного банку України від 14 липня 2022 року № 147 “Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття таємниці надавачами платіжних послуг”
 23. Постанова Правління Національного банку України від 02 серпня 2022 року № 168 “Про затвердження Положення про залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг”
 24. Постанова Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 164 “Про затвердження Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів”
 25. Постанова Правління Національного банку України від 26 липня 2022 року № 158 Про запровадження номера платіжного рахунку користувача та електронного гаманця в Україні
 26. Постанова Правління Національного банку України № 187 від 24.08.2022 “Про затвердження Положення про порядок здійснення оверсайту платіжної інфраструктури в Україні”
 27. Постанова Правління Національного банку України 28 липня 2008 року № 216 “Про затвердження Положення про порядок виконання надавачами платіжних послуг платіжних інструкцій в іноземній валюті та банківських металах”
 28. Постанова Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 82 “Про правонаступництво Національного банку України в здійсненні державного регулювання та нагляду на ринках фінансових послуг”
 29. Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 107
 30. Постанова Правління Національного банку України від 22 вересня 2022 року № 206 “Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку”
Нагляд та перевірки
 1. Закон України “Про платіжні послуги”  № 1591-IX від 30.06.2021 року
 2. Постанова Правління Національного банку України від 05 травня 2023 року № 60 “Про затвердження Положення про здійснення Національним банком України безвиїзного нагляду на платіжному ринку за небанківськими надавачами платіжних послуг, надавачами обмежених платіжних послуг”
 3. Постанова Правління Національного банку України від 06 квітня 2023 року № 47 “Про затвердження Положення про проведення перевірок небанківських надавачів платіжних послуг, надавачів обмежених платіжних послуг”
 4. Постанова Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 82 “Про правонаступництво Національного банку України в здійсненні державного регулювання та нагляду на ринках фінансових послуг”
 5. Постанова Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 83 “Про забезпечення здійснення повноважень та виконання функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг з питань ліцензування та реєстрації”
 6. Постанова Правління Національного банку України від 22 вересня 2022 року № 206 “Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку”
Надати пропозиції до регулювання

У разі наявності, рекомендації, зауваження, пропозиції до діючих НПА та проєктів НПА, що розробляються, приймаються на поштову скриньку: [email protected]