Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Урегульовано діяльність учасників ринку небанківських послуг на час дії воєнного стану

Урегульовано діяльність учасників ринку небанківських послуг на час дії воєнного стану

Національний банк України на час дії воєнного стану врегулював діяльність учасників ринку небанківських фінансових послуг, небанківських фінансових груп, платіжного ринку, колекторських компаній та юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації.

Підтримуючи їх діяльність, Національний банк не застосовуватиме заходи впливу до зазначених учасників ринку за порушення:

  • строків подання звітності, установлених Правилами складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку, затвердженими постановою Правління НБУ від 25 листопада 2021 року № 123;
  • строків подання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за 2021 рік, проміжної фінансової звітності та проміжної консолідованої фінансової звітності за 2022 рік, складених на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, до центру збору фінансової звітності, операційне управління яким здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
  • вимог щодо наявності власного капіталу;
  • вимог щодо подання документів та надання інформації регулятору, передбачених низкою нормативно-правових актів Національного банку, зокрема Положенням про ліцензування та реєстрацію.

Також для окремих учасників ринку встановлюється ряд додаткових послаблень.

Для страховиків

До страховиків  не застосовуватимуться заходи впливу за порушення обов’язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Для кредитних спілок

До кредитних спілок не застосовуватимуться заходи впливу за порушення обов’язкових фінансових нормативів та вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами кредитних спілок. Також регулятор не застосовуватиме заходи впливу за порушення строків проведення чергових загальних зборів членів кредитної спілки за підсумками 2021 року.

Для фінансових компаній-гарантів

До фінансових компаній-гарантів не застосовуватимуться заходи впливу за порушення обов’язкових фінансових нормативів та вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами.

Для небанківських фінансових груп

До небанківських фінансових груп, відповідальної особи, інших учасників небанківської фінансової групи не застосовуватимуться заходи впливу за порушення вимог щодо достатності регулятивного капіталу, складання та подання консолідованої та субконсолідованої звітності та інформації.

Звертаємо увагу, Національний банк не застосовуватиме  заходів впливу за зазначені порушення, якщо вони були вчинені, починаючи з 24 лютого 2022 року та спричинені негативним впливом військової агресії Російської Федерації проти України.

Одночасно постановою запроваджується низка обмежень для зазначених учасників ринку з метою мінімізації нових ризиків, що виникли внаслідок початку військової агресії.

Незважаючи на дію воєнного стану, учасники ринку небанківських фінансових послуг зобов'язані виконувати свої зобов'язання перед клієнтами.

Крім того, постановою визначено особливості застосування низки нормативно-правових актів Національного банку України у зв’язку з початком військової агресії з метою зниження регуляторного навантаження на учасників ринку.  

Зазначені нововведення запроваджені постановою Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39 "Про врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг, небанківських фінансових груп, учасників платіжного ринку, колекторських компаній та юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації".

Постанова набирає чинності з 06 березня 2022 року.

Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини