Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Методика формування страхових резервів та вимоги до методики розрахунку викупної суми оновлюються – стартує громадське обговорення

Методика формування страхових резервів та вимоги до методики розрахунку викупної суми оновлюються – стартує громадське обговорення

Національний банк України пропонує до обговорення проєкт змін до методики формування страхових резервів та вимог до методики розрахунку викупної суми.

Такі зміни необхідні для забезпечення стабільної діяльності страховиків та контролю за належним формуванням страхових резервів на рівні, достатньому для виконання страховиками своїх зобов’язань перед споживачами.

Для цього на заміну нормативно-правовим актам попередніх регуляторів розроблено Положення про визначення методики формування страхових резервів та вимог до методики розрахунку викупної суми (далі – Положення).

По-перше, документом, що пропонується до обговорення, врегульовано, зокрема, такі питання:

  • опис методів розрахунку різних видів страхових резервів з урахуванням кращої світової практики в межах чинного законодавства;
  • установлення вимог до вибору методів формування страхових резервів, зважаючи на відповідність даних страховика припущенням та вимогам, що застосовуються до певного методу;
  • опис правил розрахунку прав вимог до перестраховиків у різних видах резервів;
  • порядок визначення резерву витрат на врегулювання.

По-друге, пропонується встановити уніфіковані підходи до формування страхових резервів - технічних резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, а також резервів зі страхування життя. Крім того, стандартизовано порядок перевірки адекватності страхових резервів у компаніях сегментів non-life та life.

По-третє, установлено нові вимоги до контролю якості даних, які використовує страховик для розрахунку страхових резервів. Такі дані проходитимуть перевірку на повноту, точність та відповідність вимогам Положення. Також страховик має забезпечити доступ особі, відповідальній за розрахунок страхових резервів, до достовірних даних, необхідних для формування таких резервів.

По-четверте, пропонується складання страховиком внутрішнього актуарного звіту за результатами здійснення розрахунків страхових резервів на звітні дати. Це необхідно для фіксації інформації, джерел, припущень тощо, зроблених під час розрахунку резервів.

По-п'яте, удосконалено вимоги до змісту та наповнення внутрішньої політики страховика щодо формування страхових резервів, на підставі якої страховик буде розраховувати резерви та проводити оцінку їх адекватності.

По-шосте, non-life-страховикам буде дозволено формувати резерв очікуваних регресів та враховувати його у складі страхових резервів. Для резерву катастроф змінюється підхід щодо формування цього резерву як право страховика з одночасним зобов’язанням формувати резерв збитків, що виникли, але не заявлені. Life-страховики здійснюватимуть розподіл резерву бонусів та визначатимуть методики розрахунку викупної суми за договорами страхування життя відповідно до вимог Положення.

Ознайомитися з матеріалами для обговорення можна за посиланням:

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються до 27 жовтня 2022 року на електронну адресу: [email protected] або на поштову адресу Національного банку: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601.

Теги
Документи
Your browser does not support SVGs
Проєкт постанови (pdf)
Завантажити
Your browser does not support SVGs
Проєкт постанови (docx)
Завантажити
Your browser does not support SVGs
Аналіз регуляторного впливу проєкту постанови (pdf)
Завантажити
Your browser does not support SVGs
Аналіз регуляторного впливу проєкту постанови (docx)
Завантажити
Your browser does not support SVGs
Презентація проєкту Положення про визначення методики формування страхових резервів та вимог до методики розрахунку викупної суми
Завантажити
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини