Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Загальне регулювання

Закон України "Про фінансові послуги та фінансові компанії" № 1953-ІХ від 14 грудня 2021 року

Закон України “Про Національний банк України” № 679-XIV від 20 травня 1999 року

Постанова Правління Національного банку України від 14 квітня 2021 року № 30 "Про затвердження Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг"

Постанова Правління Національного банку України від 05 листопада 2021 року № 114 “Положення про порядок розкриття інформації небанківськими фінансовими установами”

Постанова Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 "Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України"

Постанова Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 "Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України"

Постанова Правління Національного банку України від 21 грудня 2023 року № 176 "Про затвердження Положення про взаємодію фінансових компаній та кредитних спілок з Національним банком України щодо Кредитного реєстру Національного банку України"

Постанова Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 202 "Про затвердження Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами"

Постанова Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 200 "Про затвердження Положення про загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку України в межах окремих процедур та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України"

Постанова Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 "Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг"

Постанова Правління Національного банку України від 25 грудня 2023 року № 183 "Про затвердження Положення про застосування Національним банком України коригувальних заходів, заходів раннього втручання, заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг"

Постанова Правління Національного банку України від 20 грудня 2023 року № 172 "Про затвердження Положення про використання електронного підпису та електронної печатки"

Постанова Правління Національного банку України від 20 грудня 2023 року № 167 "Про затвердження Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок на ринках небанківських фінансових послуг"

Постанова Правління Національного банку України від 15 грудня 2023 року № 163 "Про затвердження Положення про таємницю фінансової послуги"

Постанова Правління Національного банку України від 14 грудня 2023 року № 162 "Про затвердження Положення про здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та супровідних послуг"

Постанова Правління Національного банку України від 22 березня 2024 року № 35 “Про затвердження Положення про порядок поновлення тимчасово зупинених ліцензій та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 12 серпня 2022 року № 177”