Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Триває наближення вітчизняного ринку страхування до стандартів ЄС

Триває наближення вітчизняного ринку страхування до стандартів ЄС

Національний банк України оновив низку нормативно-правових актів щодо реєстрації та діяльності учасників страхового ринку з метою імплементації вимог Законів України "Про фінансові послуги та фінансові компанії" та "Про страхування", які вводяться в дію з 01 січня 2024 року.

Новими законами перезавантажується регулювання ринку небанківських фінансових послуг відповідно до норм Європейського Союзу для підвищення його стійкості, зокрема: впровадження ризик-орієнтованого нагляду, посилення захисту прав споживачів, упровадження чітких вимог до організації системи корпоративного управління і внутрішнього контролю. Водночас можливості небанківських фінансових компаній розширюються завдяки вдосконаленню правил ліцензування. 

  • Положення про характеристики та класифікаційні ознаки класів страхування, особливості здійснення діяльності зі страхування та укладання договорів за класами страхування, затверджене постановою Правління НБУ від 25 грудня 2023 року №182, визначає перехід від видів страхування до класів та переоформлення чинних ліцензій страховиків, а також встановлює вимоги до укладання і виконання договорів страхування залежно від групи класів страхування.
  • Положення про вимоги до системи управління страховика, затверджене постановою Правління НБУ від 27 грудня 2023 року №194, визначає особливості побудови системи управління страховиками та системи внутрішнього контролю відповідно до моделі трьох ліній захисту залежності від значимості страховика.
  • Положення про авторизацію осіб, які мають право здійснювати актуарну діяльність у сфері страхування, та осіб, які можуть виконувати обов’язки відповідального актуарія, затверджене постановою Правління НБУ від 25.12.2023 №187, визначає кваліфікаційні вимоги до актуаріїв, які є ключовими особами страховика, та порядок ведення Національним банком реєстру актуаріїв.

 

  • Положення про порядок та умови укладення договору страхування відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, затверджене постановою Правління НБУ від 20 грудня 2023 року №168, визначає умови укладення договору страхування  відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності, який проводить аудит фінансової звітності, перед третіми особами, обов’язковість укладення якого визначено Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
  • Положення про добровільний вихід з ринку страховика та передачу страховиком страхового портфеля, затверджене постановою Правління НБУ від 25 грудня 2023 року №184, визначає умови та особливості виходу страховика з ринку за рішенням власників, процедури отримання відповідного дозволу Національного банку, анулювання ліцензії та ліквідації.

Водночас втрачає чинність низка нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України / Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (постанова Правління НБУ від 25 грудня 2023 року №185), а також втрачають чинність і змінюються деякі  нормативно-правові акти Національного банку (постанова Правління НБУ від 25 грудня 2023 року №186).

Нові вимоги наберуть чинності з 01 січня 2024 року, водночас для страховиків передбачено перехідний період для приведення своєї діяльності у відповідність до нових вимог до 30 червня 2024 року.

Вимоги про віднесення страховиків до категорії значимих за встановленими Національним банком критеріями наберуть чинності з 01 січня 2026 року.

Актуарії з чинним свідоцтвом про відповідність кваліфікаційним вимогам матимуть два роки для реєстрації за новим порядком, в іншому разі свідоцтво вважатиметься анульованим.

Теги
Нормативні документи
Постанова 194 від 27 груд. 2023
Постанова 184 від 25 груд. 2023
Постанова 182 від 25 груд. 2023
Постанова 168 від 20 груд. 2023
Постанова 187 від 25 груд. 2023
Постанова 185 від 25 груд. 2023
Постанова 186 від 25 груд. 2023
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини