Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Рада Національного банку України ухвалила Основні засади грошово-кредитної політики на 2022 рік і середньострокову перспективу
Рада Національного банку України ухвалила Основні засади грошово-кредитної політики на 2022 рік і середньострокову перспективу (2)

Рада Національного банку України ухвалила Основні засади грошово-кредитної політики на 2022 рік і середньострокову перспективу

На виконання вимог Конституції України та чинного законодавства Рада Національного банку України (далі – Рада) під час свого засідання ухвалила Основні засади грошово-кредитної політики (монетарної) на 2022 рік і середньострокову перспективу (далі – Основні засади), розроблені на основі пропозицій Правління Національного банку України.

Також під час засідання було розглянуто питання аудиторської фірми для проведення аудиту річної звітності Національного банку. За результатами розгляду було продовжено співпрацю із ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" для проведення аудиту консолідованої фінансової звітності Національного банку за 2021 рік. 

Згідно із затвердженими Основними засадами у 2022 році та середньостроковій перспективі Національний банк продовжуватиме використовувати режим інфляційного таргетування, що спиратиметься на плаваючий обмінний курс та ураховуватиме пріоритетність законодавчо визначених цілей Національного банку.  

Зберігається ціль грошово-кредитної політики щодо підтримання інфляції у середньостроковій перспективі на рівні 5% із допустимим діапазоном відхилень ± 1 в. п. Рішення з монетарної політики залишатимуться передбачуваними, послідовними та спрямовуватимуться на приведення інфляції до цілі на горизонті політики.

Національний банк і надалі використовуватиме гнучкість режиму інфляційного таргетування для підтримання належного балансу між забезпеченням цінової стабільності, сприянням економічному зростанню і фінансовій стабільності. Національний банк допускатиме тимчасове відхилення інфляції від встановленої цілі, якщо це не створюватиме загрози розбалансування інфляційних очікувань та не перешкоджатиме поверненню інфляції до цілі на прийнятному горизонті політики. 

Запорукою досягнення визначених цілей має стати ефективна взаємодія між Урядом та Національним банком з метою досягнення цінової стабільності з використанням режиму інфляційного таргетування.

Національний банк і надалі тісно співпрацюватиме з Урядом України та іншими регуляторами для досягнення цілі щодо фінансової стабільності, зокрема в рамках роботи Ради з фінансової стабільності. Розуміючи важливість сталого розвитку фінансової системи як запоруки її здатності до протидії шокам, Національний банк і надалі ініціюватиме зміни та сприятиме посиленню захисту прав кредиторів і вкладників, зменшенню рівня проблемних кредитів банків, підвищенню рівня корпоративного управління та чесної конкуренції у фінансовому секторі, прискоренню реалізації стратегії реформування державних банків, стимулюванню безготівкових розрахунків тощо. Така діяльність не лише сприятиме досягненню цілі щодо фінансової стабільності, а й поліпшуватиме механізм монетарної трансмісії.

З метою забезпечення стійких темпів економічного зростання Національний банк разом з Урядом України працюватиме над посиленням координації грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики, докладатиме всіх зусиль для структурної перебудови економіки, реалізації програм поліпшення доступу до кредитів, формування довгострокових інвестиційних ресурсів. Важливим елементом такої координації залишатиметься реалізація положень Меморандуму між Кабінетом Міністрів України та Національним банком України про взаємодію з метою досягнення стійкого економічного зростання та цінової стабільності. Національний банк також тісно співпрацюватиме з Кабінетом Міністрів України та іншими регуляторами фінансового сектору для покращення функціонування інституту фінансового посередництва, у тому числі, шляхом координації відповідної роботи в рамках діяльності Ради з фінансової стабільності.

Новаціями цьогорічного документу є посилення уваги до розвитку ринку віртуальних активів та політики сталого фінансування, що враховує кліматичні зміни. 

Технологічні інновації, пов’язані з віртуальними активами, відкривають багато перспективних можливостей, а саме: поліпшення доступу до фінансових послуг, посилення конкуренції на ринку платіжних послуг, сприяння залученню інвестицій. Водночас, докладаючи зусилля у межах своєї компетенції для законодавчого урегулювання та розвитку ринку віртуальних активів, Національний банк також приділятиме належну увагу моніторингу та мінімізації ризиків віртуальних активів для грошово-кредитної політики та фінансової стабільності, встановленню дієвих засобів контролю за обігом віртуальних активів, забезпечених валютними цінностями. 

Окрім того, Національний банк продовжить дослідження міжнародного досвіду, правових аспектів та макроекономічних ефектів для прийняття рішення щодо випуску цифрових грошей Національного банку з урахуванням їх впливу на монетарну політику та фінансову стабільність.

Національний банк України також не залишатиметься осторонь процесів змін клімату та зменшення шкідливих викидів в атмосферу, оскільки в довгостроковій перспективі вони матимуть суттєвий вплив на фінансову систему та економіку.

Таким чином, положення Основних засад грошово-кредитної політики на 2022 рік та середньострокову перспективу, з одного боку, зберігають послідовність грошово-кредитної політики центрального банку, з іншого – забезпечують актуальність політики та її інструментарію до викликів нового часу.

Відповідно до Закону України "Про Національний банк" Рада Національного банку опублікує схвалені сьогодні Основні засади грошово-кредитної політики в офіційних виданнях та здійснить їх подання до 15 вересня до Верховної Ради України для інформування.

У засіданні брали участь члени Ради та Правління Національного банку України, представники Національного банку України.

Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини