Звичайна версія сайту
Макроекономічні показники

Національний банк поширює статистичні дані за макроекономічними показниками, які збираються та складаються Державною службою статистики та Державною казначейською службою України. Ми використовуємо цю інформацію при проведенні грошово-кредитної політики та аналізі фінансової стабільності.

 

Методологічний коментар щодо розрахунку цінових показників, показників економічної активності, ринку праці наведено на веб-сайті Державної служби статистики України.

Методологічний коментар щодо складання Зведеного та Державного бюджету України наведено на веб-сайті Державної казначейської служби України.

Національний банк поширює статистичні дані за такими напрямками:

Показник / період місяць квартал рік
Ціни      
Індекси споживчих цін 12'2019 IV-2019 2019
Базовий індекс споживчих цін 12'2019     2019
Індекси цін виробників промислової продукції 12'2019 IV-2019 2019
Інфляційні очікування 27.01.2020        
 
Економічна активність
Індекс виробництва базових галузей (Методологічний коментар) 09'2019        
Валовий внутрішній продукт         2018
Промисловість 12'2019     2018
Сільське господарство 12'2019     2018
Будівництво 12'2019     2018
Внутрішня торгівля 12'2019     2018
 
Ринок праці та соціальна статистика
Зайнятість     III-2019 2018
Безробіття 12'2019 III-2019 2019
Оплата праці:            
Середньомісячна заробітна плата 12'2019     2019

Середньооблікова кількість штатних працівників 12'2019 III-2019 2018
Фонд оплати праці 12'2019 III-2019 2019
Індекси реальної заробітної плати 12'2019     2019
Заборгованість із виплати заробітної плати 12'2019     2019
 
Державні фінанси
Зведений бюджет 12'2019 III-2019 2018
Державний бюджет 12'2019 III-2019 2018