Звичайна версія сайту
Макроекономічні показники

Національний банк поширює статистичні дані за макроекономічними показниками, які збираються та складаються Державною службою статистики та Державною казначейською службою України. Ми використовуємо цю інформацію при проведенні грошово-кредитної політики та аналізі фінансової стабільності.

 

Методологічний коментар щодо розрахунку цінових показників, показників економічної активності, ринку праці наведено на веб-сайті Державної служби статистики України.

Методологічний коментар щодо складання Зведеного та Державного бюджету України наведено на веб-сайті Державної казначейської служби України.

Національний банк поширює статистичні дані за такими напрямками:

Показник / період місяць квартал рік
Ціни      
Індекси споживчих цін 09'2019 IІI-2019 2018
Базовий індекс споживчих цін 09'2019     2018
Індекси цін виробників промислової продукції 09'2019 IІI-2019 2018
Інфляційні очікування 15.10.2019        
 
Економічна активність
Індекс виробництва базових галузей (Методологічний коментар) 06'2019        
Валовий внутрішній продукт         2018
Промисловість 08'2019     2018
Сільське господарство 08'2019     2018
Будівництво 08'2019     2018
Внутрішня торгівля 08'2019     2018
 
Ринок праці та соціальна статистика
Зайнятість     II-2019 2018
Безробіття 08'2019 II-2019 2018
Оплата праці:            
Середньомісячна заробітна плата 08'2019     2018

Середньооблікова кількість штатних працівників 08'2019 II-2019 2018
Фонд оплати праці 08'2019 II-2019 2018
Індекси реальної заробітної плати 08'2019     2018
Заборгованість із виплати заробітної плати 08'2019     2018
 
Державні фінанси
Зведений бюджет 08'2019 II-2019 2018
Державний бюджет 08'2019 II-2019 2018