Звичайна версія сайту
Департамент статистики та звітності
Директор: Половньов Юрій Олександрович

Контактний телефон: +380 44 521 88 75

Основні функції:
  • складання та методологічне забезпечення системи статистики фінансового сектору, статистики зовнішнього сектору, іншої статистичної інформації відповідно до міжнародних стандартів статистики;
  • організація системи статистичної звітності, що подається до НБУ та яка збирається НБУ; 
  • розроблення та супроводження нормативно-правових актів з питань організації статистичної звітності; 
  • оброблення статистичної інформації, інформаційне наповнення баз даних за показниками фінансового, зовнішнього, реального та фіскального секторів економіки, формування регулярних статистичних звітів;
  • методологічне забезпечення та проведення кон'юнктурних опитувань, аналіз результатів;
  • ведення Кредитного реєстру НБУ.