Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Проєкт

Фінанси для розвитку (Finance for Development)

Тема: Проєкти/програми із залучення досвіду та спеціалізованих знань міжнародних партнерів із розвитку
Дата: 01.01.2023 – 01.01.2025
Міжнародний партнер з розвитку: Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку (SIDA); Світовий банк
Виконавець: Світовий банк

Мета. Зміцнення фінансового сектору України як драйвера економічного зростання шляхом реалізації реформ, спрямованих на посилення фінансової стабільності, сприяння сталому розвитку банківського сектору та диверсифікації фінансової системи.

Проєкт Фінанси для розвиткуˮ (Finance for Development) – продовження Програми грошових переказів і платежів (Remittances and Payment Program, 2015–2022 роки).

Напрями:

1. Цифрові фінансові послуги:

 • допомога за напрямом СупТех/РегТех: розроблення стратегії та її імплементація;
 • подальше розроблення концепції та дорожньої карти СупТех і валідація концепції продукту проєкту наглядової платформи (Supervision Platform);
 • розроблення концепції та дорожньої карти РегТех;
 • оновлення національної платіжної системи “ПРОСТІРˮ включно з токенізацією;
 • система миттєвих платежів (FPS): надання підтримки під час запровадження миттєвих платежів (FP) в Україні, розроблення додаткових сервісів і модулів FP (сервіс генерації QR-кодів, сервіс унікальних ідентифікаторів рахунків тощо), подальше оновлення інноваційних технологій у світових FP;
 • підтримка з боку лабораторії Світового банку в підготовці та проведенні пілотного проєкту “Е-гривня”, аналізі його результатів. Аналіз варіантів технологічних платформ для цього пілотного проєкту;
 • нормативно-правова реформа цифровізації платежів та інших фінансових послуг для їх широкого використання;
 • реалізація компонентів регулювання віртуальних активів.

Реалізовані продукти для Національного банку України та ключові події:

 • За напрямом СупТех / РегТех:
 • проведено низку семінарів із упровадження СупТех / РегТех та, зокрема, вивчення досвіду центральних банків Молдови, Англії, Європейського центрального банку (далі – ЄЦБ) (2019–2022 роки);
 • отримано експертні консультації з підготовки концепції / Білої книги щодо СупТех / РегТех (2020–2021 роки);
 • написано концепцію / Білу книгу. З вересня 2021 року відбувся перегляд підходу до впровадження СупТех / РегТех – розділення на два окремі напрями;
 • доопрацьовано Дорожню карту СупТех.
 • Платіжна система ПРОСТІР”:
 • надано сприяння в розвитку Національної платіжної системи “ПРОСТІРˮ, зокрема розроблено та погоджено Концепцію довгострокових напрямів розвитку Національної платіжної системи “ПРОСТІРˮ до 2025 року;
 • надано експертну допомогу щодо реалізації системи миттєвих платежів з використанням карткової платіжної системи “ПРОСТІРˮ.
 • Cистема миттєвих платежів (FPS):
 • створено проєкт концепції FS. 
 • Інші питання:
 • продовження експертних консультацій зі Світовим банком щодо оцінювання відповідності критеріям приєднання до SEPA;
 • надано допомогу в розробленні Закону України “Про платіжні послугиˮ від 30.06.2021 № 1591; Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 № 162; постанови Правління Національного банку України від 26.07.2022 № 158 “Про запровадження номера платіжного рахунку користувача та електронного гаманця в Україніˮ;
 • надано допомогу щодо удосконалення оверсайту платіжних систем, оновлено Методику комплексного оцінювання системно важливих платіжних систем, схвалену постановою Правління Національного банку України від 24.09.2015 № 635 (зі змінами);
 • отримано експертні консультації з модернізації системи Bank ID щодо розвитку форм цифрового підпису;
 • надано сприяння в запровадженні стандарту ISO 20022;
 • надано консультації щодо визначення механізмів для управління, мінімізації та усунення наслідків впливу загального комерційного ризику для платіжної системи центрального банку.  

2. Цифрові валюти центральних банків:

 • триває дослідження цифрової валюти центрального банку (CBDC) у світі, включаючи визначення аспектів політики CBDC та розвитку електронної гривні;
 • надання технологічної експертизи, допомога у формуванні технічного завдання та виборі варіантів впровадження цифрових грошей Національного банку (технологічна платформа);
 • забезпечення технологічної платформи / технології для пілотного проєкту “Е-гривняˮ, загальна оцінка результатів цього пілотного проєкту та загальні висновки.

Реалізовані продукти для Національного банку України та ключові події:

 • отримано сприяння в реалізації пілотного проєкту “Е-гривняˮ;
 • проведено експертну зустріч щодо обговорення забезпечення технологічної платформи / технології для пілотного проєкту, загальна оцінка результатів пілотного проєкту та спільні висновки;
 • надано експертні консультації щодо визначення механізмів для управління, мінімізації та усунення наслідків впливу загального комерційного ризику  для платіжної системи центрального банку.