Звичайна версія сайту
Проєкт

Посилення регулювання та нагляду за небанківським фінансовим ринком (EU-FINREG)

Тема: Проєкти міжнародної технічної допомоги

Мета. Створення потужного середовища для розвитку небанківських фінансових послуг; надання допомоги українським органам влади в наближенні нормативно-правової бази та методів здійснення нагляду щодо операцій з цінними паперами та інвестиціями, страхування, пенсійного забезпечення, небанківських кредитних установ, небанківських платіжних установ та інших небанківських фінансових послуг до європейських та міжнародних стандартів і практики.

Проєктом надано допомогу Національному банку України з питань удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази в межах реалізації Національним банком України функції регулювання та нагляду за небанківським фінансовим ринком. Робота зосереджена за такими напрямами, як: страхування, небанківські платіжні установи, факторинг, фінансовий моніторинг, статистика та звітність, нагляд за небанківськими фінансовими установами, фінансова грамотність та комунікації Національного банку України з небанківським фінансовим сектором.

Продукти для Національного банку та найбільш значимі події:

  • надано пропозиції до Білої книги "Майбутнє регулювання ринку страхування";
  • проведено аналіз проєктів Законів України "Про Національний банк України", "Про фінансові послуги та фінансові компанії", "Про страхування", "Про кредитні спілки" та надано пропозиції до нормативно-правових актів у сфері страхування;
  • отримано низку аналітичних оглядів (звіти, рекомендації, аналізи прогалин, дорожні карти, концепції тощо) щодо удосконалення регулювання та нагляду за небанківським фінансовим ринком;
  • проведено опитування надавачів фінансових послуг про їх самооцінку щодо відповідності стандартам доброчесної ринкової поведінки та надано звіт про результати цього опитування;
  • проведено соціологічне опитування щодо фінансової грамотності населення стосовно ринку небанківських фінансових послуг та стратегічну сесію для представників Національного банку щодо побудови комунікацій у сфері небанківських фінансових послуг;
  • підтримано розроблення та проведення Всеукраїнської інформаційної кампанії із захисту прав споживачів фінансових послуг "Знай свої права", інформаційної кампанії #Cashless;
  • проведено низку навчальних заходів та консультацій з питань страхування, звітності та розкриття інформації небанківськими фінансовими установами, фінансового моніторингу, статистики, комунікацій.
Докладніше
Дата: 17.11.2017 – 16.01.2023
Міжнародний партнер з розвитку: Європейський Союз
Виконавець: Консорціум, представлений Hulla & Co. Human Dynamics KG