Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту

Національний банк залишив облікову ставку незмінною

Правління Національного банку України вирішило залишити облікову ставку на рівні 22% річних. Збереження стриманої грошово-кредитної політики дозволить пом’якшити ризики для цінової стабільності, які посилюються у зв’язку з турбулентністю у світовій економіці, та забезпечити досягнення цілі зі зниження споживчої інфляції до 12% на кінець 2016 року і 8% на кінець 2017 року.

У другій половині 2015 року уповільнення споживчої інфляції набуло стійкого характеру. За результатами року вона знизилася до 43.3%, що практично відповідало прогнозу Національного банку. Продовжувала знижуватись і базова інфляція - до 34.7% за рік.

Послаблення інфляційного тиску в останні місяці року відбувалося завдяки низькому внутрішньому попиту, стриманій монетарній політиці НБУ та стабілізації інфляційних очікувань.

Національний банк зберіг незмінним прогноз споживчої інфляції на рівні 12% на кінець 2016 року і 8% на кінець 2017 року. Такі прогнози збігаються з цілями Національного банку щодо інфляції на середньострокову перспективу.

Подальшому зниженню інфляції у поточному році сприятимуть фундаментальні чинники, які діяли і минулого року. Насамперед, слабкий сукупний попит. Національний банк переглянув прогноз економічної активності в 2016 році. Очікується, що зростання реального ВВП становитиме 1.1%. Менш жваве відновлення економічної активності, у порівнянні з попереднім прогнозом, обумовлене нижчими, ніж очікувалося, цінами на світових сировинних ринках, погіршенням перспектив зростання глобальної економіки, новими обмеженнями в торгівлі з Російською Федерацією та транзиту через неї. Серед інших факторів, які підтримують тренд на уповільнення інфляції, – подальше зниження інфляційних очікувань, скасування додаткового імпортного збору, а також низькі світові ціни на енергоресурси та продовольство.

З іншого боку, більш стрімке зниження інфляції обмежуватиметься підвищенням адміністративно-регульованих цін і тарифів.

Ключовими ризиками інфляційного прогнозу та відповідно досягнення інфляційної цілі в поточному році залишаються зовнішні фактори, які визначають стан платіжного балансу та динаміку обмінного курсу гривні. Національний банк уже збільшив прогноз дефіциту поточного рахунку платіжного балансу до 2.5 млрд дол. США або 3% ВВП. У випадку реалізації низки ризиків цей дефіцит може бути вищим, що несприятливо відобразиться на інфляційній динаміці. До цих ризиків належить, по-перше, падіння цін на товари українського експорту. По-друге, девальвація валют країн-торговельних партнерів України.

З огляду на суттєву ймовірність реалізації зазначених ризиків та пріоритетність цілі щодо цінової стабільності, Національний банк вважає за доцільне зберегти поточні монетарні умови.

У подальшому, за умови зниження інфляційних ризиків, насамперед у разі стабілізації світових товарних ринків та отримання чергових траншів офіційного фінансування, Національний банк відновить поступове пом’якшення монетарної політики. Водночас, у випадку реалізації окреслених ризиків, Національний банк буде змушений залишити монетарну політику стриманою на більш тривалий період для досягнення своїх інфляційних цілей.

Рішення щодо облікової ставки затверджено Постановою Правління Національного банку України від 28 січня 2016 року № 40 "Про регулювання грошово-кредитного ринку".

Новий детальний макроекономічний прогноз буде опубліковано в Інфляційному звіті 04 лютого 2016 року.

Наступне засідання Правління Національного банку України з питань монетарної політики відбудеться 03 березня 2016 року відповідно до затвердженого графіка.

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини