Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Активи Національного банку зросли на 13% за перше півріччя 2020 року

Активи Національного банку зросли на 13% за перше півріччя 2020 року

31 серпня 2020 року підписана проміжна скорочена консолідована фінансова звітність Національного банку України за перше  півріччя 2020 року.

За підсумками півріччя обсяг активів Національного банку збільшився на 13%, якщо порівняти з консолідованими балансовими даними станом на 31 грудня 2019 року, та становить 1 198,9  млрд грн.

Зміна обсягу активів – це результат насамперед зростання міжнародних резервів на 12,6% в доларовому еквіваленті за перше півріччя 2020 року, а також їхньої переоцінки у гривневому еквіваленті у зв’язку зі зміною курсу гривні до іноземних валют за цей період. Це відображається у збільшенні обсягу цінних паперів нерезидентів (на 16%) та коштів і депозитів в іноземній валюті та банківських металах (на 57%).  Водночас обсяг заборгованості за кредитами рефінансування, наданими банкам, збільшився за цей період несуттєво попри розгортання коронакризи.

У частині зобов’язань Національного банку за перше півріччя 2020 року зросли обсяги залишків на рахунках державних та інших установ (у 3,4 раза), натомість сума депозитних сертифікатів та коштів банків скоротилися (на 31% та 35,5% відповідно).

Сума консолідованого прибутку Національного банку за 6 місяців цього року становила майже 80 млрд грн проти прибутку у 6,4 млрд грн, що був отриманий за аналогічний період попереднього року.  Найбільший вплив на суму прибутку спричинили результати переоцінки фінансових інструментів на понад 76 млрд грн та процентні доходи у розмірі понад 15 млрд грн.  

Водночас звертаємо увагу, що консолідований прибуток – це не прибуток до перерахування у Державний бюджет. Зобов’язання з перерахування Національним банком прибутку до розподілу до Державного бюджету 2021 року буде сформоване за підсумками всього 2020 року та оприлюднене навесні 2021 року.

Нагадаємо, 01 квітня 2020 року Національний банк перерахував до Державного бюджету України 42,7 млрд грн – усю суму частини прибутку до розподілу, що визначена для перерахування до Державного бюджету за результатами 2019 року.  

Довідково

Консолідована фінансова звітність Національного банку України (далі - ПСКФЗ) надає  інформацію для пояснення подій та операцій, які є суттєвими для розуміння змін у фінансовому стані та результатах діяльності Національного банку з дати останньої річної Консолідованої фінансової звітності Національного банку.

ПСКФЗ за період, що закінчився 30 червня 2020 року розглядається разом із річною консолідованою фінансовою звітністю Національного банку станом на 31 грудня 2019 року, складеною у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності, підтвердженою зовнішнім аудитом (компанією ТОВ «Ернст енд Янг «Аудиторські послуги») та затвердженою Радою Національного банку.

Проміжна консолідована фінансова звітність Національного банку за період, що закінчився 30 червня  2020 року, складена із застосуванням тих самих облікових політик, оцінок суджень і припущень, що й остання річна консолідована фінансова звітність.

 

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини