Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Банки переважно стійкі та добре капіталізовані, попри минулорічну кризу – результати оцінки стійкості банків

Банки переважно стійкі та добре капіталізовані, попри минулорічну кризу – результати оцінки стійкості банків

Банківський сектор нині є достатньо стійким та готовий до запланованого підвищення вимог до капіталу, незважаючи на вплив торішньої кризи. Проте низка банків мають вжити заходів, щоб посилити свою стійкість до можливих кризових явищ надалі. Про це свідчать результати оцінки стійкості банків та банківської системи у 2021 році. 

Цьогоріч оцінку якості активів традиційно проходили всі банки, а 30 найбільших банків додатково пройшли стрес-тестування. За підсумками оцінки стійкості Національний банк установив вищий за мінімальний необхідний рівень достатності капіталу для низки банків. Цей цільовий рівень розраховано в такий спосіб, щоб навіть за реалізації стресових подій капіталу банку було достатньо для покриття можливих збитків. 

Оцінка якості активів проводилася незалежними аудиторами. Вона підтвердила, що загалом банки коректно відображають якість кредитного портфеля та решту основних показників діяльності. Здійснені аудиторами коригування здебільшого несуттєво позначилися на достатності капіталу банків. Їх основні причини – технічні неточності в оцінці кредитного ризику та подекуди некоректне трактування регуляторних вимог.

За базовим макроекономічним сценарієм підвищений рівень нормативів достатності капіталу було встановлено лише для дев’яти* банків. Проте поточні значення п’яти з них перевищують установлені цільові значення, тож лише чотири банки потребують застосування додаткових заходів для виконання вимог Національного банку. Водночас для 20 банків було встановлено підвищений необхідний рівень нормативів достатності капіталу за несприятливим сценарієм. Серед них чотири мають нормативи достатності капіталу вищі за встановлені цільові значення, а решта 16 –повинні вжити додаткових заходів для підвищення достатності капіталу або ж зниження ризиків діяльності. 

Хоча кількість банків, для яких за результатами стрес-тестування виявлено ризики для капіталу, суттєво не змінилася порівняно з 2019 роком, оцінена потреба в капіталі значно знизилася. Так, за несприятливим сценарієм еквівалент цієї потреби на 1 січня 2021 року становив 41,7 млрд грн порівняно з 73,8 млрд грн два роки тому. За базовим сценарієм потреба знизилася майже увосьмеро – до близько 5 млрд грн порівняно з 35,3 млрд грн у 2019 році. 

Кращі цьогорічні результати більшості банків зумовлені їх вищою капіталізацією, збереженням прийнятної якості кредитного портфеля та достатнім рівнем операційної ефективності, що майже не погіршилися внаслідок кризи. Водночас сценарії для стрес-тестування були загалом м’якшими, ніж у попередні роки. 

Потреба в капіталі банків, для яких виявлено ризики для капіталу, здебільшого зумовлена такими чинниками: 

  • високою вартістю та короткою строковістю фондування, що формує значний процентний ризик банків у несприятливих умовах; 
  • значними адміністративними витратами; 
  • утриманням на балансі надмірного обсягу непрофільних активів. За встановленими правилами основний капітал банків поетапно зменшується на вартість непрофільних активів; 
  • незадовільним фінансовим станом окремих великих позичальників. 

Цьогоріч стрес-тестування вперше включало оцінку ризику втрати вартості державними цінними паперами, що оцінюються за справедливою вартістю. Це елемент ринкового ризику, який може реалізуватися в разі різкого зростання очікуваної дохідності боргових цінних паперів в умовах глибокої кризи. Загальний вплив цього ризику на банківську систему є помірним і значною мірою концентрується в державних банках. 

Для забезпечення стійкості банки надалі мають дотримуватися визначених Національним банком вимог із достатності капіталу або ж здійснити заходи для зниження профілю ризиків через провадження заходів з реструктуризації. Ці заходи можуть включати покращення якості кредитного портфеля, оптимізацію структури активів та пасивів, коригування бізнес-моделі. 

Результати оцінки стійкості банків та, зокрема, проведеного стрес-тестування засвідчили готовність банківської системи до подальшого впровадження вимог до капіталу відповідно до раніше оприлюдненого графіка

Детальну інформацію про результати проходження оцінки стійкості в розрізі банків буде оприлюднено на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку наприкінці грудня 2021 року.

* Уточнено кількість банків, для яких встановлено підвищений необхідний рівень нормативів достатності капіталу за базовим сценарієм, перегляд результатів стрес-тестування не відбувався. 

Довідково

Оцінка стійкості проводиться Національним банком із 2018 року і складається з оцінки якості активів та стрес-тестування. Оцінку якості активів проходили усі банки, крім ПАТ "Розрахунковий центр", який здійснює виключно розрахункові операції. Цей етап проводиться із залученням незалежного аудитора. 

Стрес-тестування проходили 30 банків, на які станом на початок цього року сукупно припадало 93% активів банківської системи. Стрес-тестування проводилося за двома макроекономічними сценаріями – базовим та несприятливим.

За результатами оцінки стійкості для банків визначено необхідний рівень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) та нормативу достатності основного капіталу (Н3). Необхідний рівень нормативів достатності капіталу розраховано в такий спосіб, щоб забезпечити виконання банками мінімальних вимог Н2 та Н3 за базовим сценарієм (10% та 7% відповідно) та знижених вимог за вказаними нормативами за несприятливим сценарієм (5% та 3,5% відповідно) на всьому прогнозному горизонті тривалістю три роки (до 2023 року включно).

У 2020 році стрес-тестування не проводилося у зв’язку із кризою, спричиненою поширенням COVID-19.

 

 

 

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини