Звичайна версія сайту
Бізнес погіршив оцінки економічного розвитку і не очікує на швидке відновлення – опитування підприємств у II кварталі 2020 року

Бізнес погіршив оцінки економічного розвитку і не очікує на швидке відновлення – опитування підприємств у II кварталі 2020 року

Бізнес погіршив очікування щодо економічного зростання, інфляції, а також власних фінансових та виробничих результатів у наступні 12 місяців. Про це свідчать результати опитування керівників компаній, яке Національний банк провів у II кварталі 2020 року.

Рівень ділової активності підприємств знизився до найнижчого значення за увесь час спостережень після І кварталу 2015 року – 90,8% (у I кварталі 2020 року – 110,5%). Оцінки поточного фінансово-економічного стану компаній погіршилися під впливом коронакризи та карантинних обмежень. Бізнес не очікує на швидке поліпшення показників своєї діяльності, незважаючи на скасування значної кількості обмежень та впровадження адаптивного карантину після подолання першої хвилі поширення вірусу.

Очікування бізнесу щодо макроекономічної ситуації в Україні

Інфляційні очікування підприємств погіршилися. Бізнес прогнозує, що упродовж 12 місяців темпи зростання споживчих цін зростуть до 7% у річному вимірі (у I кварталі – 5,1%). Більше половини опитаних підприємств вважають, що інфляція буде меншою за 7,5%. Кожен п’ятий респондент очікує інфляцію у межах 7,6-10,0%. Найвагомішим фактором впливу на інфляцію підприємці називають збільшення витрат на виробництво.

Бізнес очікує суттєвішого послаблення національної валюти. Середнє значення обмінного курсу, яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 28,28 грн/дол. США (у попередньому кварталі – 26,01 грн/дол. США). Більшість підприємств вважає, що обмінний курс коливатиметься в межах від 27.00 грн/дол. США до 29.00 грн/дол. США.

Уперше з I кварталу 2016 року підприємства очікують скорочення обсягів виробництва товарів і послуг в Україні. Майже половина підприємств очікує гіршої динаміки і лише кожна сьома компанія – зростання виробництва. Найвагомішим чинником, що обмежуватиме спроможність підприємств збільшувати виробництво, опитані компанії вважають недостатній попит.

Очікування підприємств щодо власного бізнесу

Більшість компаній не очікують зміни свого фінансово-економічного стану в наступні 12 місяців, 22,0 % компаній очікують погіршення. Загалом більш песимістичні оцінки мають представники малого та середнього бізнесу.

Бізнес очікує зменшення загальних обсягів реалізації своєї продукції, зокрема й на зовнішньому ринку. Загалом зростання за цим показником прогнозують лише респонденти переробної промисловості та торгівлі, а найнижчі оцінки – у підприємств будівництва та добувної промисловості.

Зниження інвестиційної активності очікують підприємства всіх видів економічної діяльності. Найнижчі очікування – у підприємств сільського господарства.

Третій квартал поспіль збільшується частка компаній, які прогнозують зменшення кількості працівників на своїх підприємствах. Лише 9,1% підприємств планують наймати нових працівників упродовж наступних 12 місяців. Скорочення персоналу передбачають 26,3% опитаних компаній. У підсумку негативний баланс очікувань – "мінус" 17,3% (у попередньому кварталі – "мінус" 3,9%). Песимістично налаштовані респонденти всіх видів економічної діяльності, крім будівництва, які очікують незмінну кількість працівників.

Суттєво зменшилася й кількість компаній, які планують підвищувати зарплати своїм працівникам упродовж наступних 12 місяців. Таких – 36,5% (проти 63,4% у попередньому кварталі). Більшість компаній утримується від підвищення зарплат найближчим часом, а кожна десята компанія планує зменшити витрати на оплату праці.

Частка компаній, що планує залучати кредити в Україні упродовж наступних 12 місяців, зменшилася до 39,2% (у попередньому кварталі – 44,4%). Водночас дещо зросла частка компаній, які планують брати кредити за кордоном – до 9,5%. Загалом респонденти вказали на зростаючу потребу в позикових коштах, але були менш впевненими у спроможності вчасно виконувати боргові зобов'язання. Найбільшу зацікавленість в кредитах проявляють підприємства сільського господарства та переробної промисловості.

Довідково

Квартальне опитування проводилося з 05 травня 2019 року до 03 червня 2020 року. В опитуванні взяли участь 691 підприємство із 22 регіонів країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької і Луганської областей).

Серед опитаних підприємств 18,8% – компанії переробної промисловості, 15,5% – оптової торгівлі, 14,9% – сільського господарства, 13,0% – транспорту та зв’язку, 6,7% – добувної промисловості, 5,8% – роздрібної торгівлі, 4,5% – сфери електроенергії та водопостачання, 3,0% – будівництва, 17,8% – підприємства інших галузей.

Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Індекс ділових очікувань – агрегований показник щодо очікуваного розвитку підприємств у наступні 12 місяців.

Розраховується за результатами опитувань підприємств як середньоарифметичне значення балансів відповідей щодо фінансово-економічного стану підприємств, загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва, інвестиційних видатків на проведення будівельних робіт, інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар, кількості працівників. Значення індексу більше 100 означає перевагу в суспільстві позитивних економічних настроїв, нижче 100 – негативних економічних настроїв.

 

Теги
Поділитись
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини