Звичайна версія сайту
Бізнес поліпшив свої очікування щодо загальноекономічних показників уперше після І кварталу 2020 року

Бізнес поліпшив свої очікування щодо загальноекономічних показників уперше після І кварталу 2020 року

Оцінки бізнесу щодо економічного зростання поліпшились уперше після І кварталу 2020 року. Поліпшилися прогнози щодо розвитку власних підприємств. Респонденти очікують уповільнення інфляції та послаблення девальвації національної валюти в наступні 12 місяців. Про це свідчать результати опитування керівників компаній, яке Національний банк провів у I кварталі 2021 року.

Індекс ділових очікувань підприємств становив 108.4%, повернувшись до позитивних значень.

Поліпшення індексу відбулося переважно за рахунок високих оцінок щодо загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва, фінансово економічного стану підприємств, інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар, а також інвестиційних видатків на будівництво.

Очікування бізнесу щодо макроекономічної ситуації в Україні

Підприємства поліпшили свої очікування щодо зростання обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців. Баланс відповідей зріс до 5.6% проти "мінус" 24.4% у IV кварталі 2020 року.

Очікується нижча інфляція: у I кварталі очікувана річна інфляція становила 7.7% порівняно з 7.9% у попередньому кварталі.

Майже половина опитаних підприємств уважають, що інфляція не перевищить 7,5%. Утім, кожен третій респондент прогнозує інфляцію вище 10,0%. Майже 70% респондентів уважають проінфляційним фактором збільшення витрат на виробництво. Помітно скоротився вплив на інфляцію від курсового фактора: про це відзначили 59.2% респондентів проти 71.9% у попередньому опитуванні. 

Також послабилися девальваційні очікування бізнесу. Середнє значення обмінного курсу, що респонденти очікують через 12 місяців, становить 29.15 грн/дол. США (у попередньому кварталі – 29.68 грн/дол. США). Понад 37% підприємств уважають, що обмінний курс коливатиметься в межах від 29.01 грн/дол. США до 30.00 грн/дол. США.

Очікування підприємств щодо власного бізнесу

Оцінки підприємств щодо зміни власного фінансово-економічного стану в наступні 12 місяців суттєво поліпшилися: баланс відповідей – 12.7% (у ІV кварталі 2020 року – 1.3%). 

Найвищі очікування в підприємств сільського господарства (баланс відповідей – 25.5%). Загалом поліпшення фінансово-економічного стану очікують респонденти всіх видів економічної діяльності, за винятком підприємств енерго- та водопостачання, які вважають що їх стан в наступні 12 місяців не зміниться. 

Бізнес очікує збільшення обсягів реалізації своєї продукції, зокрема й на зовнішньому ринку. Оптимістичні настрої переважають в усіх секторах економіки, крім енерго- та водопостачання. Баланс відповідей – 18.0%  проти 7.1% у ІV кварталі 2020 року. Найвищі оцінки в підприємств переробної промисловості (27.2%).

Поліпшилися очікування підприємств щодо інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар (баланс відповідей 11.7% проти 3.8% у ІV кварталі). Уперше, починаючи  з ІІ кварталу 2020 року, респонденти прогнозують збільшення інвестиційних видатків на виконання будівельних робіт у наступні 12 місяців: баланс відповідей становив 1.4% (у ІV кварталі 2020 року – "мінус" 4.5%).

Триває поліпшення очікувань щодо зростання обсягів іноземних інвестицій підприємствами, які їх залучають: баланс відповідей зріс до 10.4% з 7.0% у ІV кварталі 2020 року.

Бізнес пом’якшив свої очікування щодо зменшення загальної кількості працівників на своїх підприємствах: баланс відповідей становив "мінус" 1.9% (у  попередньому кварталі – "мінус" 9.9%). Зокрема респонденти підприємств торгівлі та добувної промисловості очікують збільшення кількості своїх працівників (баланс відповідей 10.1% та 4.3% відповідно).

Більшість компаній (62.9%) планують підвищувати зарплати своїм працівникам упродовж наступних 12 місяців. Лише 2% компаній готові до зменшення зарплат (3.7% у ІV кварталі 2020 року).

Частка компаній, що планує залучати кредити в Україні упродовж наступних 12 місяців, дещо знизилася: 39.3% (у попередньому кварталі – 41.7%). Переважна більшість позичальників (78.9%) традиційно надає перевагу національній валюті. Водночас зросла частка компаній, які планують брати кредити за кордоном, – до 8.7% з 6.9%. Головними перешкодами для залучення нових кредитів респонденти назвали високі ставки (55.9% опитаних) та надмірні вимоги до застави (40.9%).

Довідково

Квартальне опитування проводилося з 03 лютого 2021 року до 03 березня 2021 року. В опитуванні взяли участь 687 підприємств із 22 регіонів країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької та Луганської областей).

Серед опитаних підприємств 18,3% – компанії переробної промисловості, 16,0% – оптової торгівлі, 15,0% – сільського господарства, 13,2% – транспорту та зв’язку, 6,8% – добувної промисловості, 4,8% – сфери електроенергії та водопостачання, 4,5% – роздрібної торгівлі, 3,1% – будівництва, 18,2% – підприємства інших галузей.

Результати опитувань відображають лише думку респондентів–керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Індекс ділових очікувань – агрегований показник щодо очікуваного розвитку підприємств у наступні 12 місяців. Розраховується за результатами опитувань підприємств як середньоарифметичне значення балансів відповідей щодо фінансово-економічного стану підприємств, загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва, інвестиційних видатків на проведення будівельних робіт, інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар, кількості працівників. Значення індексу більше 100 означає перевагу в суспільстві позитивних економічних настроїв, нижче 100 – негативних економічних настроїв.

 

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини