Звичайна версія сайту
Бізнес продовжує оптимістично оцінювати результати своєї діяльності – результати опитування підприємств у серпні

Бізнес продовжує оптимістично оцінювати результати своєї діяльності – результати опитування підприємств у серпні

Бізнес у серпні поліпшив оцінки щодо економічного стану своїх підприємств на тлі сприятливої зовнішньої кон’юнктури, високого споживчого попиту, зростання бюджетних видатків на розбудову інфраструктури та пожвавлення інвестиційної діяльності. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісячно. За серпень 2021 року він становив 53.4 порівняно з 50.8 у липні, що є найвищим значенням із жовтня 2019 року.

Підприємства промисловості найоптимістичніше налаштовані щодо економічних результатів і перспектив: у серпні секторальний індекс становив 54.3 проти 51.9 у липні. Респонденти, як і в попередні місяці, прогнозують зростання обсягів виготовленої продукції, нових замовлень на продукцію, у тому числі експортних. Окрім цього,  уперше за півтора року сектор промисловості продемонстрував оптимістичні настрої щодо зростання чисельності працівників.

Підприємства сфери послуг найсуттєвіше серед усіх секторів посилили оптимістичні настрої щодо власних економічних перспектив: секторальний індекс у серпні зріс до 54.1 з 50.1 у липні. Респонденти мали позитивні оцінки щодо обсягу наданих послуг, нових замовлень та послуг у процесі виконання. Очікування збільшення чисельності працівників триває другий місяць поспіль.

Підприємства торгівлі вперше з квітня поточного року позитивно оцінили результати своєї економічної діяльності: секторальний індекс у серпні зріс до 51.1 із 49.7 у липні. Респонденти поліпшили очікування щодо обсягу товарообороту та обсягу закупівлі товарів для продажу. Водночас, попри позитивні оцінки щодо своєї ділової активності, вони, як і раніше, не очікують збільшення загальної чисельності працівників.

Підприємства будівництва четвертий місяць поспіль позитивно оцінюють результати своєї діяльності: у серпні секторальний індекс становив 53.0 проти 55.6 у липні.  Респонденти зберігають високі оцінки щодо обсягу будівництва та нових замовлень та третій місяць поспіль демонструють оптимізм щодо загальної чисельності працівників.

На тлі високих очікувань щодо зростання цін на сировину та матеріали підприємства всіх секторів економіки прогнозують здорожчання власної продукції/послуг. Водночас підприємства будівництва стриманіше оцінюють зростання цін на власну продукцію/послуги внаслідок сповільнення динаміки очікувань щодо зростання вартості послуг підрядників.

Довідково

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 05 до 25  серпня 2021 року. В опитуванні взяли участь 322 підприємства. Серед опитаних підприємств 42.9% – компанії промисловості, 29.5% – сфери послуг, 22.7% – торгівлі, 5.0% – будівництва, 35.7% респондентів – великі підприємства, 29.2% – середні, 35.1% – малі.

39.1% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції: 9.6% – лише експортні операції, 15.2% – лише імпортні операції, 36.0% – не здійснюють зовнішніх економічних операцій.

Результати опитувань відображають лише думку респондентів–керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Щомісячний індекс очікувань ділової активності (ІОДА) – інструмент оперативної оцінки та відслідковування тенденцій розвитку економіки. Індекс розраховується на основі опитувань українських підприємств реального сектору економіки.

На основі відповідей респондентів розраховуються щомісячні індекси очікувань ділової активності – секторальні (для кожного сектору економіки) та композитний, що характеризує економічний розвиток країни за місяць. Значення індексу на рівні 50 є нейтральним. Очікування є позитивними, якщо значення індексу перевищує нейтральний рівень.

Детальніше з результатами щомісячного опитування підприємств за серпень 2021 року можна ознайомитися в підрозділі “Щомісячні опитування бізнесу” розділу “Публікації” офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

Результати наступного опитування (за вересень) будуть опубліковані першого робочого дня жовтня 2021 року.

 

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини