Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Бізнес третій квартал поспіль позитивно оцінив перспективи свого економічного розвитку – результати опитування керівників компаній у ІV кварталі 2023 року

Бізнес третій квартал поспіль позитивно оцінив перспективи свого економічного розвитку – результати опитування керівників компаній у ІV кварталі 2023 року

Бізнес третій квартал поспіль очікує зростання ділової активності в наступні 12 місяців, хоча й дещо нижчими темпами. Попри безпекові ризики та логістичні труднощі з перетином кордону, респонденти прогнозували відчутніше зростання обсягів виробництва товарів та послуг, а також були позитивно налаштовані щодо розвитку власних підприємств. Тривало поліпшення інфляційних очікувань, водночас курсові очікування дещо погіршилися.

Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) становив 101.6% порівняно зі  104.5% у ІІІ кварталі 2023 року (далі – ІІІ квартал). Незначне пожвавлення ділової активності прогнозується завдяки збереженню позитивних очікувань щодо загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва, інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар та майбутнього фінансово-економічного стану.

Воєнні дії та їх наслідки залишаються домінуючим чинником, що стримує розвиток підприємств. Також помітно посилився вплив нестачі кваліфікованих працівників.

Очікування бізнесу щодо макроекономічної ситуації в Україні

Бізнес третій квартал поспіль прогнозував зростання обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців, посиливши позитивні очікування: баланс відповідей становив 15.2% порівняно з 9.8% у ІІІ кварталі. Зростання очікували підприємства всіх видів економічної діяльності та розмірів за кількістю працівників, а також більшості областей і видів діяльності, крім експортерів.

Поліпшення інфляційних очікувань триває п’ятий квартал поспіль: у ІV кварталі 2023 року очікувана у найближчі 12 місяців річна інфляція становила 11.3% порівняно з 14.8% у попередньому кварталі. Майже чверть опитаних (24.8%) очікували інфляцію в межах 7.6% – 10.0%.

Воєнні дії залишаються найвагомішим проінфляційним чинником для 83.0% респондентів. Продовжувалося посилення впливу чинників «підвищення доходів населення» (на 3.2 п. п.) та «соціальні видатки бюджету» (на 1.8 п. п.). Натомість послабився вплив чинників «податкові зміни» (на 6.3 п. п.) та «курс гривні до іноземних валют» (на 4.1п.п.).

Очікування щодо рівня девальвації національної валюти незначно погіршилися: середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 40.06 грн/дол. США (в попередньому кварталі – 40.00 грн/дол. США). Більша частина респондентів (55.4% порівняно з 56.5% у ІІІ кварталі) очікують, що обмінний курс гривні в наступні 12 місяців не перевищить 40.00 грн/дол. США.

Поточний стан та очікування підприємств щодо власного розвитку

Поточний фінансово-економічний стан підприємств усе ще слабкий, попри поступове його поліпшення: баланс відповідей становив «мінус» 5.6% порівняно з «мінус» 5.8% у ІІІ кварталі.

Бізнес стримано оцінив поліпшення фінансово-економічного стану власних підприємств у наступні 12 місяців: баланс відповідей – 4.1% (у ІІІ кварталі 2023 року – 6.0%). Поліпшення фінансово-економічного стану очікують підприємства більшості видів економічної діяльності, найоптимістичніші у своїх оцінках –підприємства переробної промисловості та будівництва – баланси відповідей 11.8% та 9.5% відповідно.

Учасники опитування залишаються оптимістами у своїх прогнозах щодо обсягів реалізації продукції, в тому числі на зовнішньому ринку: баланси відповідей – 10.6% і 9.7% відповідно (у ІІІ кварталі  –  16.8% та 10.6% відповідно). Зростання загальних обсягів реалізації продукції очікують респонденти всіх ВЕД, найбільше – добувної, переробної промисловості, а також торгівлі (баланс відповідей 20.0%,15.7% та 14.4% відповідно).

Підприємства третій квартал поспіль зберегли позитивні оцінки щодо зміни рівня інвестиційних видатків  на машини, обладнання та інвентар, хоча й були дещо стриманішими: баланс відповідей 6.6 % (у ІІІ кварталі – 8.8%). Водночас посилилися песимістичні оцінки щодо інвестиційних видатків на будівельні роботи: баланс відповідей "мінус" 6.9% (у ІІІ кварталі – "мінус" 2.2%).

Підприємства, що залучають іноземні інвестиції, посилили очікування щодо збільшення їх обсягів у наступні 12 місяців: баланс відповідей – 11.3% (у ІІІ кварталі – 7.1%). Найвищі очікування мали підприємства енерго- та водопостачання, добувної промисловості, а також транспорту та зв’язку (баланси відповідей 50.0%, 44.4% і 25.0% відповідно). Частка респондентів, які в наступні 12 місяців планують залучати іноземні інвестиції, зменшилась до 20.7% порівняно з 24.2% у попередньому опитуванні.

Залишаються негативними прогнози респондентів щодо зміни кількості працівників на своїх підприємствах у наступні 12 місяців: баланс відповідей – “мінус” 6.5% (у ІІІ кварталі – “мінус” 7.0%). Найстриманіші у своїх прогнозах респонденти добувної промисловості, будівництва, а також транспорту та зв’язку (баланси відповідей “мінус” 27.3%, “мінус” 23.8% та “мінус” 20.0% відповідно). Водночас респонденти підприємств торгівлі та інших видів діяльності  очікують збільшення кількості працівників.

Очікується стрімкіше зростання витрат на оплату праці одного найманого працівника: баланс відповідей – 57.9% порівняно з 47.2% у ІІІ кварталі.

Попри послаблення очікувань підприємств щодо потреби найближчим часом у позикових коштах, частка респондентів, які планують брати банківські кредити, майже не змінилася і становить 36.0% (у ІІІ кварталі – 36.1%).

Підприємства, що планують залучати кредити, надають перевагу кредитам у національній валюті – 80.3% (у ІІІ кварталі – 82.0%).

Найсуттєвішою перешкодою для залучення нових кредитів залишаються зависокі ставки – 46.6% відповідей. Водночас посилився вплив фактору «наявність інших джерел фінансування» – на 1.3 п. п. до 40.2%.

Частка компаній, що планують залучати кошти за кордоном, зменшилася до 7.8% порівняно з 8.2% у попередньому кварталі. 

Довідково

Квартальне опитування проводилося з 31 жовтня до 28 листопада 2023 року. В опитуванні взяли участь 659 підприємств із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Серед опитаних підприємств 21.4% – компанії оптової й роздрібної торгівлі, 18.1% – переробної промисловості, 14.6% – сільського господарства, 13.8% – транспорту та зв’язку, 7.0% – добувної промисловості, 4.6% – енерго- та водопостачання, 3.2% – будівництва, 17.5% – інші; 29.3% респондентів – великі підприємства, 37.8% – середні, 32.9% – малі. Результати опитувань відображають лише думку респондентів – керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Індекс ділових очікувань – агрегований показник щодо очікуваного розвитку підприємств у наступні 12 місяців. Розраховується за результатами опитувань підприємств як середньоарифметичне значення балансів відповідей щодо фінансово-економічного стану підприємств, загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва, інвестиційних видатків на проведення будівельних робіт, інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар, кількості працівників. Значення індексу більше 100 означає перевагу в суспільстві позитивних економічних настроїв, нижче 100 – негативних економічних настроїв.

 

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини