Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту

Коментар Голови Ради НБУ Богдана Данилишина з приводу рішення Ради НБУ від 02 жовтня 2020 року

Рада НБУ надала оцінку діям Посадових осіб Національного банку України.

Відповідно до Закону України "Про Національний банк України" працівники НБУ є службовцями Національного банку України, які безпосередньо беруть участь у  виконання функцій НБУ.

Крім того, члени Правління НБУ та інші посадові особи мають неухильно дотримуватись Кодексу етики працівника НБУ, уникати будь-яких ситуацій, внаслідок яких може виникнути конфлікт інтересів.

Останнім часом окремі посадові особи НБУ, прагнучи показати свою особливість і винятковість намагаються нав’язувати громадськості свої особисті погляди та оцінки, які навіть не входять до сфери їх службової компетенції та дій, а також порушуючи нормативно-правові акти, які вони самі у відповідний час приймали. Зокрема:

  • наказ Національного банку України від 17 грудня 2019 року № 795-но "Про публічні комунікації та взаємодію Національного банку України із засобами масової інформації" (в редакції наказу Національного банку України від 10 липня 2020 року № 494-но).

 Кодекс етики працівника Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 квітня 2016 року № 263 (зі змінами) (далі - Кодекс етики).

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Національного банку України, затверджених наказом Національного банку України від 22 листопада 2016 року № 2150-но (зі змінами) (далі - Правила внутрішнього трудового розпорядку), зокрема підпунктів 4 та 5 пункту 42 розділу VI, згідно якого працівники зобов’язані дотримуватися Кодексу етики, та пункту 69 розділу XI, яким встановлено, що порушення трудової дисципліни, яким вважається зокрема неналежне виконання працівником посадових обов’язків, порушення правил, установлених розпорядчими актами Національного банку України, може тягнути за собою накладення дисциплінарного стягнення.

Дисципліна має бути однаковою для всіх і винятків тут робити не можна. Тому, Рада НБУ всесторонньо розглянула ситуацію, що склалася, включаючи і інтерв’ю в засобах масової інформації (видання Kyiv Post) першого заступника Голови Національного банку України Катерини Рожкової та Заступника Голови Дмитра Сологуба (надане ними цьому виданню 21 вересня 2020 року) щодо інституційної незалежності та кадрової політики Національного банку України та інші матеріали. З урахуванням висловлених членами Ради думок, а також з урахуванням листа Голови Національного банку України від 02 жовтня 2020 року № В/13-0005/70628 Рада Національного банку України вирішила:

  • Висловити недовіру Рожковій Катерині Вікторівні на посаді Першого заступника Голови Національного банку України за порушення розпорядчих актів Національного банку України, Кодексу етики, Правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог статті 139 Кодексу Законів про працю України.

Аналогічне рішення прийняте і по Дмитру Сологубу – заступнику Голови НБУ.

Крім того, Рада НБУ застосувала до вищевказаних осіб дисциплінарне стягнення у вигляді догани відповідно до статей 139, 147 та 147-1 КЗпП України.

Не бачу в даному випадку ніяких порушень чинного законодавства України.

Хочу ще раз підкреслити, що Національний банк – це не чиясь окрема вотчина, яка належить окремим особам чи кому би то не було – це Центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією та Законами України. Це цілісна державна інституція, складовими якої є Рада та Правління НБУ. Не може бути  незалежного Правління чи незалежної Ради. Є незалежний Національний банк. На превеликий жаль, останніми роками про незалежність говорили тільки тоді, коли оцінювалися окремі неадекватні дії окремих посадових осіб, які в більшості випадків ототожнювали себе з НБУ як інституцію, хоча були тільки оперативними виконавцями. Кожен має відповідати за себе, за свої дії і вчинки.

Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини