Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту

Національний банк анулював ліцензії на торгівлю валютними цінностями 4 небанківським фінансовим установам

Національний банк анулював ліцензії на торгівлю валютними цінностями 4 небанківським фінансовим установам 
Національний банк України застосував до 4 небанківських фінансових установ захід впливу у вигляді відкликання (анулювання) ліцензії на торгівлю валютними цінностями за порушення вимог валютного законодавства.
Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 05 серпня 2022 року щодо:

ТОВ “ДСД ФІНАНСˮ  – за порушення вимог:

 • частини дев’ятої статті 11 Закону України “Про валюту і валютні операціїˮ (далі – Закон про валюту), пункту 26 розділу ІІ, підпунктів 2 та 3 пункту 39 розділу ІІІ Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку від 30.06.2020  № 90 (далі – Положення № 90), що полягає у недопущенні членів інспекційної групи до проведення однієї з позапланових виїзних перевірок;
 • пункту 27 розділу ІV Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 № 1 (далі – Положення № 1), що полягає у відсутності в операційній касі установи копії (витягу) наказу (розпорядження) установи про відкриття відокремленого підрозділу, пункту обміну валюти установи, підписаного керівником цієї установи, із зазначенням переліку операцій, які здійснюються в касі;
 • пункту 15 розділу ІІІ Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 № 2 (далі – Положення № 2), що полягає у незберіганні в операційній касі установи розрахункових документів РРО  за окремими проведеними в день перевірки валютно-обмінними операціями, зазначеними в реєстрах купленої та/або проданої готівкової іноземної валюти;
 • підпункту 6 пункту 31 розділу ІV Положення № 1, що полягає у відсутності в доступному для огляду клієнтами місці в операційній касі установи повідомлення про касира каси, який здійснює валютно-обмінні операції (прізвище, ініціали);

ТОВ “ФК “КОНСТАНТА Мˮ – за  порушення вимог:

 • частини дев’ятої статті 11 Закону про валюту, пункту 26 розділу ІІ, підпунктів 2 та 3 пункту 39 розділу ІІІ Положення № 90, що полягає у відмові членам інспекційної групи у доступі до приміщення, об’єкта, що використовується при наданні фінансових послуг, що мало наслідком неможливість проведення перевірки, отримання документів, інформації щодо предмета перевірки;
 • підпункту 1 пункту 18 розділу ІV Положення № 1, пунктів 15, 20 розділу ІІІ Положення № 2, що полягає у здійсненні установою валютно-обмінної операції без її документального оформлення;
 • пункту 22 постанови Правління Національного банку України від 29.07.2022 № 165 “Про особливості регулювання та нагляду за здійсненням діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі в період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39ˮ, що полягає у нездійсненні операції сторно щодо перевірочної операції та неповернення інспекційній групі суми коштів у національній валюті, які були надані інспекційною групою для здійснення перевірочної операції;

ТОВ “24 ОНЛАЙНˮ, ТОВ “ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯˮ  – за порушення вимог:

 • пункту 12 постанови Правління Національного банку України від 24.02.2022 № 18 “Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стануˮ 2 (далі – Постанова № 18), що полягає у здійсненні установами операцій з продажу готівкової іноземної валюти клієнтам, проведення яких заборонено;
 • пункту 121 Постанови № 183, що полягає у здійсненні установами операцій з купівлі у клієнтів готівкової іноземної валюти в доларах США не за офіційним курсом Національного банку, який діяв у день здійснення операцій;
 • підпункту 1 пункту 12 Постанови № 184 , що полягає у незарахуванні на власні рахунки установ у банках купленої у клієнтів готівкової іноземної валюти, а також залишків купленої готівкової іноземної валюти в касах установ на момент прийняття Постанови № 18.

Крім того, за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – запобігання та протидія) за діяльністю небанківських фінансових установ, а також валютного нагляду Національний банк України 05 серпня 2022 року застосував до ТОВ “24 ОНЛАЙНˮ та ТОВ “ФК “ФІНОФІСˮ:

 1. штрафи в розмірі 51 000,00 грн до кожної установи за порушення вимог пункту 17 частини другої статті 8 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняˮ (далі – Закон № 361-IX) у частині неналежного виконання обов’язку документувати заходи, вжиті з метою виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії;
 2. штрафи в розмірі 100 000,00 грн до кожної установи за порушення вимог частини сьомої статті 11 Закону про валюту  та пункту 6 розділу І, пункту 24 розділу ІІІ Положення № 2 у частині неналежного виконання установами обов’язків щодо здійснення валютного нагляду за валютними операціями, що проведені через установи і які пов’язані з уникненням вимог/ обмежень/ заборон, визначених законами України, що регулюють відносини у сфері запобігання та протидії;
 3. письмові застереження за порушення вимог:
  • частини першої статті 8 Закону № 361-IХ) в частині неналежного виконання установами обов’язку розробляти та впроваджувати з урахуванням законодавства внутрішні документи з питань запобігання та протидії;
  • частини другої статті 6, частини сьомої статті 11 Закону про валюту, пункту 17 розділу IV Положення № 1, пункту 7 Положення про валютний нагляд, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03.01.2019 № 13, у частині невідповідності внутрішніх документів установ з питань організації і здійснення валютних операцій окремим вимогам валютного законодавства.
 1Реєстратор розрахункових операцій.
2У редакції, що діяла на час вчинення порушення.
3У редакції, що діяла на час вчинення порушення.
4 У редакції, що діяла на час вчинення порушення.
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини