Звичайна версія сайту

Національний банк розпочинає співробітництво з Національною академією правових наук

Національний банк України з метою посилення юридичної експертизи та розвитку відповідних компетенцій персоналу  01 березня 2019 року підписав угоду з Національною академією правових наук України. 

Угода передбачає наукове, науково-практичне та методичне співробітництво між НБУ та Національною академією правових наук у процесі реалізації їх завдань, функцій і повноважень  та відповідно до встановлених мети і напрямів співробітництва.

"Співпрацювати НБУ та академія будуть у сфері реалізації фінансової та грошово-кредитної політики, регулювання правил проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації, коштів та майна у банках, регулювання діяльності платіжних систем та систем розрахунків в Україні, здійснення банківського нагляду, ліцензування банківської діяльності та операцій", –  зазначив директор юридичного департаменту НБУ Олег Заморський. 

"Враховуючи те, що Національна академія правових наук України та її установи беруть безпосередню участь у розробці та реалізації цілої низки найважливіших загальнодержавних програм щодо правового забезпечення інноваційного розвитку, інвестиційної діяльності, розвитку юридичної освіти, адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, налагодження співпраці з Національним банком України буде сприяти ефективності нормотворчої діяльності державного регулятора та вдосконалення правозастосування",  – підкреслив начальник відділу організаційного і науково-методичного забезпечення діяльності Київського регіонального центру НАПрН України, доктор юридичних наук Анатолій Коструба.

Угода передбачає такі основні напрямки співробітництва:

  • підготовка наукових висновків щодо тлумачення та застосування законодавства України;
  • правовий аналіз та узагальнення практики застосування законодавства України з питань, що належать до повноважень Національного банку;
  • участь у розробці проектів законів та інших нормативно-правових актів, а також у  підготовці аналітичних матеріалів, пропозицій, методичних рекомендацій та інших документів з питань, що належать до компетенції Національного банку;
  • участь у здійсненні експертизи проектів законів, інших актів законодавства України з питань банківської діяльності;
  • взаємний обмін результатами наукових досліджень та реалізація спільних наукових проектів і розробок, зокрема, за грантами, конкурсами та іншими формами залучення наукових інвестицій;
  • проведення спільних заходів у рамках впровадження нового законодавства України, а також –  наукових, науково-практичних та науково-методичних конференцій, "круглих столів", симпозіумів, конгресів, семінарів, інших наукових заходів, зокрема, міжнародних.

Для реалізації цього договору та визначення конкретних заходів співробітництва Національний банк і Національна академія правових наук планують  створювати спільні робочі групи, в яких братимуть  участь уповноважені представники кожної зі сторін. Угода також передбачає можливість залучення до роботи таких груп інших науковців та практиків.


 

Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини

Поділитись