Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Національний банк у березні застосував до трьох банків та одинадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

Національний банк у березні застосував до трьох банків та одинадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – запобігання та протидія), а також вимог валютного законодавства в березні 2023 року застосував до трьох банків та одинадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу.

Заходи впливу застосовано до:

АТ "АЙБОКС БАНК" – відкликання банківської ліцензії та ліквідація банку у зв’язку із систематичним порушення банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, що полягає в неналежному виконанні банком обов’язку:

 • здійснювати посилені заходи належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим, які здійснювали діяльність з надання послуг з організації та проведення змагань (турнірів) зі спортивного покеру;
 • розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань запобігання та протидії з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності.

До того ж протягом останніх двох років Національний банк за результатами здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії за вчинені банком порушення застосував до банку такі заходи впливу, як накладення штрафу, зупинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій (двічі), відсторонення посадової особи банку від посади, письмове застереження (двічі).

Детальну інформацію щодо відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку було опубліковано на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку раніше;

ТОВ "ФК ЛЕО" – штраф у розмірі 73 556 600,00 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Закон № 361-IХ) у частині невиконання установою обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу, що належним чином надає можливість запобігати використанню послуг та продуктів установи для проведення клієнтами фінансових операцій з протиправною метою. Про це свідчить порушення вимог:

 • частини першої статті 8 Закону № 361-IХ у частині неналежного виконання установою обов’язку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань запобігання та протидії, а також відсутності в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками;
 • абзацу другого частини другої статті 7 та пункту 25 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ у частині неналежного виконання установою як суб’єктом первинного фінансового моніторингу обов’язку здійснювати оцінку/переоцінку ризиків, у тому числі притаманних його діяльності, документувати їх результати, а також підтримувати в актуальному стані інформацію щодо оцінки ризиків, притаманних його діяльності (ризик-профіль суб’єкта первинного фінансового моніторингу), а також нездійснення управління ризиками, пов’язаними із запровадженням чи використанням нових та існуючих інформаційних продуктів, ділової практики або технологій, у тому числі таких, що забезпечують проведення фінансових операцій без безпосереднього контакту з клієнтом та/або пов’язані з віртуальними активами;
 • пункту 4 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ, що полягає в неналежному здійсненні належної перевірки нових, а також існуючих клієнтів;
 • частини першої статті 14 Закону № 361-IХ1, що полягає в невиконанні обов’язку забезпечити супроводження переказів відповідною інформацією.

ТОВ "Є-ПЕЙ" – штраф у розмірі 64 256 900,00 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ у частині невиконання установою обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. Про це свідчить порушення вимог:

 • частини першої статті 8 Закону № 361-IХ у частині неналежного виконання установою обов’язку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань запобігання та протидії, а також у відсутності в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками;
 • абзацу другого частини другої статті 7 та пункту 25 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ в частині неналежного виконання установою обов’язку здійснювати оцінку/переоцінку ризиків, притаманних його діяльності, документувати їх результати, а також підтримувати в актуальному стані інформацію щодо оцінки ризиків, притаманних його діяльності (ризик-профіль суб’єкта первинного фінансового моніторингу), а також здійснювати управління ризиками, пов’язаними із запровадженням чи використанням нових та існуючих інформаційних продуктів, ділової практики або технологій, у тому числі таких, що забезпечують проведення фінансових операцій без безпосереднього контакту з клієнтом;
 • пунктів 1 та 2 частини першої статті 14 Закону № 361-ІХ2  у частині несупроводження переказу інформацією про платника (ініціатора переказу) та отримувача;

ТОВ "УКРФІНСТАНДАРТ" – штраф у розмірі 14 600 100,00 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ у частині невиконання установою обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. Про це свідчить порушення вимог:

 • частини першої статті 8 Закону № 361-IХ у частині неналежного виконання установою обов’язку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань запобігання та протидії, а також у відсутності в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками;
 • абзацу другого частини другої статті 7 та пункту 25 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ у частині неналежного виконання установою обов’язку здійснювати оцінку/переоцінку ризиків, притаманних його діяльності, документувати їх результати, а також підтримувати в актуальному стані інформацію щодо оцінки ризиків, притаманних його діяльності (ризик-профіль суб’єкта первинного фінансового моніторингу), а також здійснювати управління ризиками, пов’язаними із запровадженням чи використанням нових та існуючих інформаційних продуктів, ділової практики або технологій, у тому числі таких, що забезпечують проведення фінансових операцій без безпосереднього контакту з клієнтом; 

ТОВ "ФК "ХАНТЕР" – штраф у розмірі 340 000,00 грн за порушення вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ та пункту 41 розділу ІV Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (далі – Положення № 90). Порушення полягає в неналежному виконанні установою обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати на запити Національного банку інформацію/документи, необхідні для здійснення ним нагляду у сфері запобігання та протидії;

ТОВ "МІСТЕР КЕШ" – штраф у розмірі 255 000,00 грн за порушення вимог:

 • пункту 4 частини другої статті 8, частин другої, четвертої, сьомої статті 11 Закону № 361-IХ, що полягає в нездійсненні установою належної перевірки клієнтів;
 • абзацу першого частини першої статті 8 Закону № 361-IX у частині неналежного виконання установою обов’язку розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань запобігання та протидії;

ПрАТ "УФГ" – штраф у розмірі 50 000,00 грн за порушення вимог:

 • підпункту 6 пункту 31 розділу ІV Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 1 (далі – Положення № 1), у частині відсутності в доступному для огляду клієнтами місці в структурному підрозділі установи інформації про касира каси, який здійснює валютно-обмінні операції, операції з банківськими металами (прізвище, ініціали);
 • підпункту 7 пункту 31 розділу ІV Положення № 1 у частині відсутності в доступному для огляду клієнтами місці в структурному підрозділі установи копії ліцензії/витягу з реєстру осіб, яким видано ліцензію на здійснення валютних операцій;
 • пункту 33 розділу ІV Положення № 1 у частині відсутності в окремих структурних підрозділах установи приладу (детектору), що забезпечує збільшення зображень для здійснення перевірки ознак платіжності та справжності банкнот іноземних держав;
 • пункту 20 розділу ІІІ Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 2, у частині порушення порядку проведення валютно-обмінних операцій, що полягало в здійсненні валютно-обмінної операції без надання клієнту коштів та розрахункового документа реєстратора розрахункових операцій не пізніше завершення валютно-обмінної операції;

ТОВ "Статускапітал", ТОВ "ЕСКРОУ КАПІТАЛ", ТОВ "ФК "ЮРСПЕЦФІНАНС" – штрафи в розмірі 1 700,00 грн до кожної установи за порушення вимог пункту 1 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ, що полягає в неналежному виконанні установами обов’язку стати на облік у спеціально уповноваженому органі як суб’єкт первинного фінансового моніторингу;

АТ "ПОЛІКОМБАНК", АТ "Райффайзен Банк" – письмові застереження за порушення вимог абзацу першого частини першої статті 8 Закону № 361-IХ у частині неналежного виконання банками обов’язку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань запобігання та протидії;

ТОВ "ФК "ФІНАНСОВИЙ СВІТ", ТОВ "ФК "КОНВЕРСІЯ" – письмові застереження за порушення вимог абзацу четвертого пункту 41 розділу ІV Положення № 90, що полягає в ненаданні, несвоєчасному наданні установами інформації про валютні операції на запити Національного банку.

Національний банк також застосував заходи впливу до трьох небанківських фінансових установ за порушення ними порядку здійснення торгівлі іноземною валютою в готівковій формі.

Заходи впливу застосовано до:

 • ТОВ "ФК "ЛІБЕРТІ ФІНАНС" – штраф у розмірі 339 680,00 грн;
 • ТОВ "ФК "КОНВЕРСІЯ" – штраф у розмірі 253 930,00 грн;
 • ТОВ "ФК "ФІНАНСОВИЙ СВІТ" – штраф у розмірі 174 300,00 грн.

1 У редакції, що діяла на момент вчинення порушення.
2 У редакції, що діяла на момент вчинення порушення.

Довідково

Національний банк публікує на сторінках свого офіційного Інтернет-представництва інформацію про застосування до банків та небанківських установ заходів впливу за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії відповідно до вимог статті 68 Закону України "Про Національний банк України".

 

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини