Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Національний банк у жовтні застосував до одного банку та двадцяти однієї небанківської фінансової установи заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

Національний банк у жовтні застосував до одного банку та двадцяти однієї небанківської фінансової установи заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), а також вимог валютного законодавства у жовтні 2023 року застосував до одного банку та двадцяти однієї небанківської фінансової установи заходи впливу.

Заходи впливу застосовано до:

АТ “КБ “ГЛОБУСˮ – штраф у розмірі 200 000,00 грн за порушення вимог абзацу восьмого частини дев’ятої статті 23 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняˮ (далі – Закон про ПВК/ФТ) в частині повідомлення спеціально уповноваженого органу про накладення арешту згідно з ухвалою суду на грошові кошти клієнта, які знаходяться на рахунку, відкритому в банку, операції по яких зупинено відповідно до статті 23 Закону про ПВК/ФТ, з порушенням установленого строку;

ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ КОНВЕРСІЯˮ – штраф у розмірі 2 115 700,00 грн за порушення вимог:

 • підпункту 1 пункту 18 розділу IV Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 1 (далі – Положення № 1), пунктів 15, 20, 21 розділу ІІІ Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 2 (далі – Положення № 2). Порушення полягає у здійсненні окремим структурним підрозділом установи валютно-обмінних операцій без їх документального оформлення, а саме: без застосування реєстратора розрахункових операцій (далі – РРО) / програмного РРО та невідображення цих операцій в реєстрі купленої та/або проданої готівкової іноземної валюти, без оформлення розрахункового документа РРО та одночасного його надання з прийняттям / видачею клієнту – фізичній особі коштів;
 • пункту 33 розділу IV Положення № 1 у частині відмови касиром окремого структурного підрозділу установи клієнту у здійсненні валютно-обмінної операції з банкнотою іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам, що наведені на сторінках офіційних сайтів центральних / національних банків іноземних держав, справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання;
 • пункту 20 розділу ІІІ Положення № 2 у частині порушення окремими структурними підрозділами установи порядку здійснення валютно-обмінних операцій, що полягає у проведенні валютно-обмінних операцій без надання клієнту – фізичній особі коштів та розрахункового документа РРО не пізніше завершення операції;
 • підпункту 2 пункту 5 постанови Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 165 “Про особливості регулювання та нагляду за здійсненням діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі в період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39ˮ (далі – Постанова № 165) в частині незабезпечення обладнання приміщень окремих структурних підрозділів установи системою технологічного відеоконтролю за процесом обслуговування клієнтів (далі – система технологічного відеоконтролю), що має забезпечувати технічну можливість надання на вимогу уповноважених працівників Національного банку (інспекційної групи) під час проведення виїзної перевірки копії фрагмента даних відеоархіву за конкретний проміжок часу; наявність у відеоматеріалах інформації про дату, час та найменування установи / структурного / відокремленого підрозділу, де встановлено відеореєстратор;
 • частини дев’ятої статті 11 Закону України “Про валюту і валютні операціїˮ (далі – Закон про валюту) та пункту 26 розділу ІІ Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (далі – Положення № 90), що полягає в наданні касиром окремого структурного підрозділу установи недостовірної інформації про валютні операції на запит Національного банку;

ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АВЕРСˮ – штраф у розмірі 1 400 000,00 грн за порушення вимог:

 • підпункту 1 пункту 5 Постанови № 165 в частині незабезпечення обладнання приміщень окремих структурних підрозділів установи системою технологічного відеоконтролю, яка забезпечує обов’язкову реєстрацію та архівацію відеосигналу із зони робочого місця працівника структурного підрозділу установи, зони клієнтів біля робочого місця працівника структурного підрозділу установи та входу / виходу клієнтів до/з приміщення структурного підрозділу установи строком не менше ніж 14 діб;
 • підпункту 2 та абзацу сьомого пункту 5 Постанови № 165 в частині незабезпечення обладнання приміщення окремого структурного підрозділу установи системою технологічного відеоконтролю, яка забезпечує технічну можливість надання на вимогу уповноважених працівників Національного банку (інспекційної групи) під час проведення виїзної перевірки структурного підрозділу установи доступу до перегляду даних відеоархіву та надання копії фрагмента за конкретний проміжок часу, а також в частині неприпинення операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі у зв’язку із виходом з ладу системи технологічного відеоконтролю в структурному підрозділі установи до відновлення її роботи;
 • підпункту 1 пункту 20 розділу ІІІ Положення № 2 у частині здійснення касиром окремого структурного підрозділу установи валютно-обмінних операцій з купівлі / продажу іноземної валюти без присутності фізичної особи з оформленням розрахункових документів РРО не одночасно з прийняттям / видачею коштів (за відсутності факту прийняття / видачі коштів);

ТДВ “СТ МЕГАПОЛІСˮ – штраф у розмірі 799 000,00 грн за порушення вимог:

 • пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та абзацу четвертого пункту 41 розділу ІV Положення № 90, що полягає в неналежному виконанні установою обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати на запити Національного банку інформацію та/або документи, копії документів або витяги з документів, необхідних для здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ;
 • абзацу першого частини другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ щодо неналежного застосування ризик-орієнтованого підходу в порядку, визначеному внутрішніми документами з питань ПВК/ФТ;
 • пункту 2 частини тринадцятої статті 11* Закону про ПВК/ФТ, що полягає у нездійсненні установою стосовно клієнтів, кінцеві бенефіціарні власники, яких є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами, заходу щодо отримання дозволу керівника установи для встановлення / продовження ділових відносин;
 • частини двадцятої статті 11* Закону про ПВК/ФТ, що полягає в нездійсненні установою ідентифікації та верифікації особи, яка діє як представник клієнта;
 • пункту 9 додатка 9 до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 107 (далі – Положення № 107), що полягає в недотриманні установою порядку прийняття рішення щодо можливості співробітництва з відповідним агентом;
 • пункту 61 розділу IV Положення № 107, що полягає в неналежному виконанні установою обов’язку на постійній основі формувати та вести в електронному вигляді переліки клієнтів із встановленими / переоціненими установою рівнями ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з такими клієнтами, включаючи низький, середній, високий, неприйнятно високий рівні ризику;
 • пункту 20 додатка 1 до Положення № 107 у частині неналежного виконання обов’язку щодо формування та ведення анкет клієнтів;
 • пункту 13 додатка 2 до Положення № 107, що полягає у незазначенні на копіях ідентифікаційних документів засвідчувальних підписів уповноваженого працівника установи та фізичної особи – власника документа як таких, що відповідають оригіналу, а також дат їх виготовлення;
 • пунктів 11, 12 розділу ІІ Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120* (далі – Правила № 120) , що полягає в поданні до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ з помилками;

ТОВ “ФК ЕЛАЄНСˮ – штраф у розмірі 765 000,00 грн за порушення вимог:

 • частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ в частині неналежного виконання обов’язку розробляти та впроваджувати з урахуванням законодавства внутрішні документи з питань ПВК/ФТ;
 • підпункту другого пункту 2 постанови Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 107 “Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингуˮ в частині невжиття до клієнтів, з якими ділові відносини встановлені до набрання чинності Законом про ПВК/ФТ, заходів з належної перевірки, виявлення факту належності клієнта до політично значущої особи під час здійснення процедур планової актуалізації / уточнення установою даних про таких клієнтів у строки, встановлені установою в наявних внутрішніх документах відповідно до законодавства України з питань ПВК/ФТ, до набрання чинності Законом про ПВК/ФТ;
 • абзацу другого частини другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ в частині неналежного виконання установою обов’язку здійснювати оцінку ризиків, притаманних її діяльності;
 • підпункту “бˮ пункту 1 частини першої статті 14* Закону про ПВК/ФТ в частині незабезпечення супроводження переказів коштів, зокрема, інформацією про платника (ініціатора переказу);
 • пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та пункту 41 розділу ІV Положення № 90 в частині неналежного виконання обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати (оформлювати, засвідчувати) на запити Національного банку достовірну інформацію та/або документи (висновки, рішення тощо), копії документів або витяги з документів, необхідних для здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ;

ТОВ “ФК А ФІНАНСˮ – штраф у розмірі 707 150,00 грн за порушення вимог:

 • абзацу першого пункту 15, пункту 20, пункту 21 розділу ІІІ Положення № 2, пункту 18, підпункту 1 пункту 23 розділу ІV Положення № 1, що полягає у здійсненні валютно-обмінних операцій з порушенням установленого порядку їх проведення в окремому структурному підрозділі, а саме без надання клієнту – фізичній особі розрахункових документів РРО одночасно з прийняттям / видачею клієнту – фізичній особі коштів не пізніше завершення валютно-обмінних операцій (з огляду на відсутність факту видачі клієнтам – фізичним особам розрахункових документів РРО), без застосування РРО / програмного РРО та невідображення в реєстрі купленої та/або проданої готівкової іноземної валюти цих валютно-обмінних операцій;
 • підпунктів 1, 3, 8 пункту 31 розділу ІV Положення № 1 у частині відсутності в доступному для огляду клієнтами місці в окремому структурному підрозділі установи такої інформації:
  • копії наказу про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют;
  • повідомлення про обов’язковість здійснення касиром операції сторно протягом 15 хвилин після проведення валютно-обмінної операції в разі звернення клієнта з відмовою від здійсненої валютно-обмінної операції за умови наявності документа, який друкується РРО та застосовується для обліку та реєстрації валютно-обмінних операцій;
  • місцезнаходження каси небанківської установи, відокремлених підрозділів, пункту обміну валюти;
 • абзаців першого та другого пункту 12 розділу ІІІ Положення № 2, а також інших вимог щодо порядку здійснення торгівлі іноземною валютою в готівковій формі в окремих структурних підрозділах в частині здійснення валютно-обмінних операцій за курсами купівлі / продажу іноземної валюти, які не діяли на час проведення операцій, та невстановлення щоденно на початку робочого дня курсів купівлі та продажу готівкових іноземних валют;
 • пункту 20 розділу ІІІ Положення № 2 в частині проведення валютно-обмінних операцій в окремому структурному підрозділі з порушенням порядку їх проведення, а саме без прийняття / видачі клієнту – фізичній особі коштів, розрахункового документа РРО не пізніше завершення операцій (за відсутності факту прийняття / видачі клієнту – фізичній особі коштів, розрахункових документів РРО).

ТОВ “ФК ТАЙГЕР ІНВЕСТˮ – штраф у розмірі 600 000,00 грн за порушення вимог:

 • підпункту 2 пункту 5 Постанови № 165 в частині невиконання обов’язку забезпечити обладнання приміщень окремих структурних підрозділів установи системою технологічного відеоконтролю, яка має технічну можливість надання на вимогу уповноважених працівників Національного банку (інспекційної групи) під час проведення виїзної перевірки установи / структурного підрозділу доступу до перегляду даних відеоархіву, надання копії фрагмента даних відеоархіву за конкретний проміжок часу та забезпечує наявність у відеоматеріалах інформації про час та найменування установи / структурного підрозділу, де встановлено відеореєстратор;
 • пункту 20 розділу ІІІ Положення № 2 у частині порушення окремим структурним підрозділом установи порядку здійснення валютно-обмінних операцій, що полягає у проведенні валютно-обмінних операцій без надання клієнту – фізичній особі коштів та розрахункового документа РРО не пізніше завершення операції;

ТОВ “ФК САН-РАЙЗ ФІНАНСˮ – штраф у розмірі 561 000,00 грн за порушення вимог:

 • частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання установою обов’язку з урахуванням вимог законодавства розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також неналежного розроблення у внутрішніх документах з питань ПВК/ФТ процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками та для запобігання використанню послуг та продуктів установи для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
 • абзацу другого частини другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання установою обов’язку здійснити оцінку ризиків, притаманних її діяльності;
 • підпункту “бˮ пункту 1 частини першої статті 14* Закону про ПВК/ФТ в частині незабезпечення супроводження переказів коштів, зокрема, інформацією про платника (ініціатора переказу);
 • пункту 21 додатка 1 до Положення № 107 у частині недоповнення протягом 10 робочих днів анкети клієнта новими або уточненими даними за результатами вжитих установою заходів щодо актуалізації даних про клієнта;
 • пунктів 11, 12 розділу ІІ Правил № 120*, пункту 6 розділу ІІ Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140* (далі – Правила № 140), що полягає в поданні статистичної звітності з питань ПВК/ФТ з порушенням порядку формування показників статистичної звітності;
 • пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та абзацу четвертого пункту 41 розділу ІV Положення № 90, що полягає в неналежному виконанні установою обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати на запити Національного банку достовірну інформацію та/або документи, копії документів або витяги з документів, необхідні для здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ;

ТОВ “ПРЕМІУМ ФІНАНСˮ – штраф у розмірі 550 000,00 грн за порушення вимог:

 • підпунктів 1, 2, 3, пункту 31 розділу ІV Положення № 1 у частині відсутності в доступному для огляду клієнтами місці в окремому структурному підрозділі установи такої інформації:
  • копії наказу установи про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют;
  • переліку валютно-обмінних операцій, які здійснює каса установи, відокремленого підрозділу, пункту обміну валют;
  • повідомлення про обов’язковість здійснення касиром операції сторно протягом 15 хвилин після проведення валютно-обмінної операції в разі звернення клієнта з відмовою від здійсненої валютно-обмінної операції за умови наявності документа, який друкується РРО та застосовується для обліку та реєстрації валютно-обмінних операцій;
 • пункту 33 розділу ІV Положення № 1 в частині відмови касиром окремого структурного підрозділу установи клієнту у здійсненні валютно-обмінної операції з банкнотою іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам, що наведені на сторінках офіційних сайтів центральних /національних банків іноземних держав, справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання;

ТОВ “ФК ПРОФІНЕФˮ – штраф у розмірі 500 000,00 грн за порушення вимог:

 • пункту 33 розділу IV Положення № 1 у частині порушення заборони відмовляти клієнту у здійсненні валютно-обмінної операції з банкнотою іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам, що наведені на сторінках офіційних сайтів центральних / національних банків іноземних держав, справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання;
 • підпункту 2 пункту 5 Постанови № 165 в частині невиконання обов’язку забезпечити обладнання приміщення окремого структурного підрозділу установи, де встановлено відеореєстратор, у якому здійснюються операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, системою технологічного відеоконтролю, яка забезпечує наявність у відеоматеріалах інформації про час та найменування установи / структурного підрозділу, де встановлено відеореєстратор;
 • пункту 15 Постанови № 165 в частині незабезпечення касиром окремого структурного підрозділу установи виконання запиту інспекційної групи у визначеному у запиті обсязі;

ТОВ “ФК ВАЛТА ГРУПˮ – штраф у розмірі 500 000,00 грн за порушення вимог пункту 33 розділу IV Положення № 1 у частині порушення заборони відмовляти клієнту у здійсненні валютно-обмінної операції з банкнотою іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам, що наведені на сторінках офіційних сайтів центральних / національних банків іноземних держав, справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання;

ТОВ “ФК АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУПˮ – штраф у розмірі 250 000,00 грн за порушення вимог:

 • пункту 20 розділу ІІІ Положення № 2 у частині порушення окремими структурними підрозділами установи порядку здійснення валютно-обмінних операцій, що полягає у видачі фізичним особам розрахункових документів РРО не одночасно з прийняттям / видачею коштів (за відсутності факту прийняття / видачі коштів);
 • підпункту 2 пункту 5 Постанови № 165 у частині невиконання обов’язку забезпечити обладнання приміщення окремого структурного підрозділу установи, у якому здійснюються операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, де встановлено відеореєстратор, системою технологічного відеоконтролю, яка забезпечує наявність у відеоматеріалах, зокрема, інформації про час;

ТОВ “ФК НОВІ КРЕДИТИˮ:

 • штраф у розмірі 204 000,00 грн за порушення вимог пункту 4 частини другої статті 8, частини другої, абзацу першого частини четвертої, абзаців першого та другого частини сьомої статті 11* Закону про ПВК/ФТ, що полягає у нездійсненні верифікації клієнтів у порядку, визначеному законодавством України, та нездійсненні ідентифікації та верифікації на підставі чинних (дійсних) офіційних документів або чинної (дійсної) чи актуальної інформації з офіційних та/або надійних джерел;
 • письмове застереження за порушення вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та абзацу четвертого пункту 41 розділу ІV Положення № 90 у частині ненадання на запит Національного банку в повному обсязі інформації та копій документів у визначеному Національним банком порядку, необхідних для здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ;

ТОВ “ФК АКСІОМАˮ – штраф у розмірі 200 000,00 грн за порушення вимог:

 • підпункту 1 пункту 5 Постанови № 165 в частині незабезпечення обладнання приміщення окремого структурного підрозділу установи, у якому здійснюються операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, системою технологічного відеоконтролю, а саме чіткої відеофіксації процесу обслуговування клієнта, включаючи процес приймання-передавання готівки та видачі квитанції РРО під час здійснення ним операції з купівлі / продажу іноземної валюти;
 • підпункту 2 пункту 5 Постанови № 165 в частині невиконання обов’язку забезпечити обладнання приміщення окремого структурного підрозділу установи, у якому здійснюються операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, системою технологічного відеоконтролю, яка забезпечує наявність у відеоматеріалах інформації про фактичний (реальний) час;

ТОВ “ФК НОВИЙ СВІТˮ:

 • штраф у розмірі 170 000,00 грн за порушення вимог пункту 26 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ, абзацу другого пункту 10 розділу І Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 106 (далі – Положення № 106). Порушення полягає в невиконанні установою письмової вимоги, пред’явленої Національним банком на підставі, у межах повноважень та у спосіб, передбачені законодавством у сфері ПВК/ФТ;
 • штраф у розмірі 51 000,00 грн за порушення вимог пункту 5 розділу IІ Правил № 140 та пункту 13 додатка до Правил № 140 в частині неподання до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ;

ТОВ “АЛЬЯНС ІНШУЕРЕНСˮ – штраф у розмірі 51 000,00 грн за порушення вимог абзацу другого пункту 10 розділу І, пункту 22 розділу ІІІ Положення № 106, що полягає у невиконанні установою рішення Національного банку про застосування заходу впливу;

ПТ “ЛОМБАРД ДОБРІ ТРАДИЦІЇˮ – штраф у розмірі 51 000,00 грн за порушення вимог пункту 5 розділу IІ Правил № 140 та пункту 13 додатка до Правил № 140 в частині подання до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ з порушенням строку, визначеного Правилами № 140;

ТОВ “ФК МАГНАТˮ – штраф у розмірі 50 000,00 грн за порушення вимог:

 • підпункту 6 пункту 31 розділу ІV Положення № 1 у частині нерозміщення в окремому структурному підрозділі установи в доступному для огляду клієнтами місці повідомлення про касира каси, який здійснює валютно-обмінні операції (прізвище, ініціали);
 • підпункту 2 пункту 5 Постанови № 165 в частині невиконання обов’язку забезпечити обладнання приміщення окремого структурного підрозділу установи, у якому здійснюються операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, системою технологічного відеоконтролю, яка забезпечує наявність у відеоматеріалах інформації про час;

ТОВ ФК “ОКТАВА ФІНАНСˮ – штраф у розмірі 50 000,00 грн за порушення вимог підпункту 2 пункту 5 Постанови № 165 в частині невиконання обов’язку забезпечити обладнання приміщення окремого структурного підрозділу установи, у якому здійснюються операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, системою технологічного відеоконтролю, яка забезпечує наявність у відеоматеріалах інформації про час та дату;

ТОВ “ФК “ЕКСПЕРТ ІНВЕСТˮ, ТОВ “ПРИВАТНА БЕСІДАˮ, ТОВ “ФК “СУЧАСНІ РОЗРАХУНКОВІ СИСТЕМИˮ – письмові застереження кожній установі за порушення вимог пункту 5 розділу ІІ Правил № 140 та пункту 13 додатка до Правил № 140 у частині неподання до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ або подання такої звітності з порушенням строку, визначеного Правилами № 140.

* У редакції, чинній на дату вчинення порушень.

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини