Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Національний банк у липні застосував до трьох банків та шістнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

Національний банк у липні застосував до трьох банків та шістнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – запобігання та протидія), а також вимог валютного законодавства у липні 2023 року застосував до трьох банків та шістнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу.

Заходи впливу застосовано до:

АТ “ПУМБˮ – штраф у розмірі 10 851 000,00 грн за порушення вимог:

 • пункту 4 частини другої статті 8 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняˮ (далі – Закон № 361-ІХ) у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки існуючого клієнта;
 • частини першої статті 12 Закону № 361-IX у частині неналежного виконання банком обов’язку здійснювати посилені заходи належної перевірки щодо клієнта, ризик ділових відносин з яким є високим;
 • частин першої та другої статті 7 Закону № 361-ІХ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;
 • частини шістнадцятої статті 14 Закону № 361-ІХ1, частини сімнадцятої статті 14 Закону № 361-ІХ2 у частині невиконання обов’язку банком як посередником з переказу коштів/проведення платіжної операції під час здійснення переказу забезпечити передачу всієї отриманої інформації, зокрема про платника переказу;
 • пункту 12 додатка 16 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку від 19 травня 2020 року № 65 (далі – Положення № 65), у частині незабезпечення проведення онлайн-моніторингу та подальшого моніторингу інформації про платника переказів коштів з метою виявлення випадків неповної інформації;
 • частини другої статті 21 Закону № 361-IX, пункту 4, підпункту 2 пункту 7 додатка 15 до Положення № 65 у частині незабезпечення банком з урахуванням типологічних досліджень, підготовлених спеціально уповноваженим органом та оприлюднених ним на своєму вебсайті, аналізу та виявлення фінансових операцій клієнтів (їх сукупності), що містять індикатори підозрілості фінансових операцій;
 •  пункту 64 розділу IV Положення № 65 у частині невиявлення усіх критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення (далі – ВК/ФТ), притаманних діловим відносинам із клієнтами, аналізуючи інформацію, отриману за результатами здійснення належної перевірки клієнтів;

АТ “АКБ “КОНКОРДˮ – штраф у розмірі 400 000,00 грн за порушення вимог:

 • підпункту “аˮ пункту 2 частини першої статті 14 Закону № 361-IХ3 у частині несупроводження переказу коштів необхідною інформацією про отримувача переказу коштів;
 • підпункту “бˮ пункту 1 частини першої статті 14 Закону № 361-IХ4 у частині несупроводження не переказу коштів інформацією про платника (ініціатора переказу);

АТ “КРИСТАЛБАНКˮ – штраф у розмірі 51 000,00 грн за порушення вимог частин першої та другої статті 7 Закону № 361-IХ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, ураховуючи відповідні критерії ризику, пов’язані з його клієнтами, в порядку, визначеному внутрішніми документами банку з питань запобігання та протидії;

ТОВ “УКР КРЕДИТ ФІНАНСˮ – штраф у розмірі 2 496 806,00 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу, що полягає в порушенні вимог законодавства у сфері запобігання та протидії та невжитті визначених законодавством заходів для запобігання використанню послуг та продуктів установи для проведення клієнтами фінансових операцій з метою ВК/ФТ, про що свідчить неналежне виконання установою обов’язку:

 • з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних її діяльності, розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань запобігання та протидії;
 • щодо здійснення належної перевірки нових та існуючих клієнтів;
 • здійснювати оцінку ризиків, притаманних ризику своїх клієнтів таким чином, щоб бути здатним продемонструвати своє розуміння ризиків, що становлять для нього такі клієнти (ризик-профіль клієнтів);
 • здійснювати заходи стосовно клієнта, який є членом сім’ї політично значущої особи;

ТОВ “ФК “ЦЕНТРОФІНАНСˮ – штраф у розмірі 500 000,00 грн за порушення окремими структурними підрозділами установи вимог:

 • пункту 20 розділу ІІІ Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 2 (далі – Положення № 2), у частині порушення окремим структурним підрозділом установи порядку проведення валютно-обмінних операцій, що полягало у здійсненні валютно-обмінної операції без надання клієнту коштів не пізніше завершення валютно-обмінної операції;
 •  пункту 21 розділу ІІІ Положення № у в частині невідображення окремим структурним підрозділом установи в реєстрі купленої та/або проданої готівкової іноземної валюти операції сторно;
 •  підпункту 2 пункту 5 постанови Правління Національного банку України від 29.07.2022 № 165 “Про особливості регулювання та нагляду за здійсненням діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі в період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39ˮ (далі – Постанова № 165) у частині:
 • ненадання окремим структурним підрозділом установи на вимогу уповноважених працівників Національного банку (інспекційної групи) під час проведення виїзної перевірки установи/структурного підрозділу доступу до перегляду даних відеоархіву та копії фрагмента даних відеоархіву за конкретний проміжок часу;
 • невиконання обов’язку забезпечити обладнання приміщення окремого структурного підрозділу установи системою технологічного відеоконтролю за процесом обслуговування клієнтів (далі – система технологічного відеоконтролю), яка забезпечує наявність у відеоматеріалах інформації про найменування установи/структурного підрозділу, де встановлено відеореєстратор;

ТОВ “ФК “АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУПˮ – штраф у розмірі 400 000,00 грн за порушення окремими структурними підрозділами установи вимог:

 • підпункту 1 пункту 5 Постанови № 165 у частині незабезпечення обладнання приміщення окремого структурного підрозділу установи системою технологічного відеоконтролю, що забезпечує обов’язкову реєстрацію та архівацію відеосигналу із зони робочого місця працівника структурного підрозділу установи, зони клієнтів біля робочого місця працівника структурного підрозділу установи та входу/виходу клієнтів до/з приміщень структурного підрозділу строком не менше ніж 14 діб;
 • підпункту 2 пункту 5 Постанови № 165 у частині:
 • незабезпечення обладнання приміщення окремого структурного підрозділу установи системою технологічного відеоконтролю з технічними можливостями надання на вимогу уповноважених працівників Національного банку (інспекційної групи) під час проведення позапланової виїзної перевірки копії фрагмента даних відеоархіву за конкретний проміжок часу;
 • невиконання обов’язку забезпечити обладнання приміщень окремих структурних підрозділів установи, в яких здійснюються операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, системою технологічного відеоконтролю, яка забезпечує наявність у відеоматеріалах інформації про час та найменування установи/структурного підрозділу, де встановлено відеореєстратор;

ТОВ “ПРЕМІУМ ФІНАНСˮ – штраф у розмірі 400 000,00 грн за порушення окремими структурними підрозділами установи вимог підпункту 2 пункту 5 Постанови № 165 у частині:

 • незабезпечення обладнання приміщення окремого структурного підрозділу установи системою технологічного відеоконтролю з технічними можливостями надання на вимогу уповноважених працівників Національного банку (інспекційної групи) під час проведення позапланової виїзної перевірки копії фрагмента даних відеоархіву за конкретний проміжок часу;
 • невиконання обов’язку забезпечити обладнання приміщень окремих структурних підрозділів установи, в яких здійснюються операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, системою технологічного відеоконтролю, яка забезпечує наявність у відеоматеріалах інформації про час, де встановлено відеореєстратор;

ТОВ “ФК МАГНАТˮ – штраф у розмірі 250 000,00 грн за порушення окремими структурними підрозділами установи вимог:

 • підпунктів 2, 3, 5 пункту 31 розділу ІV Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 1 (далі – Положення № 1), у частині відсутності в окремому структурному підрозділі установи в доступному для огляду клієнтами місці такої інформації:
 • переліку валютно-обмінних операцій, операцій з банківськими металами, які здійснює каса небанківської установи, відокремленого підрозділу, пункту обміну валюти;
 • повідомлення про обов’язковість здійснення касиром операції сторно протягом 15 хвилин після проведення валютно-обмінної операції в разі звернення клієнта з відмовою від здійсненої валютно-обмінної операції за умови наявності квитанції про здійснення валютно-обмінної операції/документа, який друкується реєстратором розрахункових операцій (далі – РРО) та застосовується для обліку та реєстрації валютно-обмінних операцій;
 • повідомлення про ознаки зношення банкнот іноземної валюти, які приймаються банками, небанківськими установами, пунктами обміну валюти на території України;
 • пункту 15 Постанови № 165 у частині незабезпечення виконання працівником окремого структурного підрозділу установи запиту інспекційної групи у визначеному в запиті обсязі;
 • пункту 5 Постанови № 165 у частині невиконання обов’язку забезпечити обладнання приміщення окремого структурного підрозділу установи системою технологічного відеоконтролю, яка забезпечує наявність у відеоматеріалах інформації про найменування установи/структурного підрозділу, де встановлено відеореєстратор;

ТОВ “ФК “ВАЛТА ГРУПˮ – штраф у розмірі 204 000,00 грн за порушення вимог пункту 4 частини другої статті 8, частин другої та четвертої статті 11 Закону № 361-IХ у частині невиконання установою обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових клієнтів;

АТ “ФК “АВЕРСˮ – штраф у розмірі 200 000,00 грн за порушення окремими структурними підрозділами установи вимог:

 • підпункту 1 пункту 5 Постанови № 165 у частині незабезпечення обладнання приміщення окремого структурного підрозділу установи системою технологічного відеоконтролю, яка забезпечує обов’язкову реєстрацію та архівацію відеосигналу із зони робочого місця працівника структурного підрозділу установи, зони клієнтів біля робочого місця працівника структурного підрозділу установи та входу/виходу клієнтів до/з приміщень структурного підрозділу строком не менше ніж 14 діб;
 • підпункту 2 пункту 5 Постанови № 165 у частині:
 • незабезпечення обладнання приміщення окремого структурного підрозділу установи системою технологічного відеоконтролю, яка забезпечує технічну можливість надання на вимогу уповноважених працівників Національного банку (інспекційної групи) під час проведення виїзної перевірки структурного підрозділу установи доступу до перегляду даних відеоархіву та надання копії фрагмента за конкретний проміжок часу;
 • невиконання обов’язку забезпечити обладнання приміщення окремого структурного підрозділу установи системою технологічного відеоконтролю, яка забезпечує наявність у відеоматеріалах інформації про найменування установи/структурного підрозділу, де встановлено відеореєстратор;

ТДВ “СК “КРЕДОˮ – штраф у розмірі 153 000,00 грн за порушення вимог:

 • частини першої статті 8 Закону № 361-IХ у частині неналежного виконання обов’язку розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань запобігання та протидії;
 • підпункту 11 пункту 7 розділу ІІ Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 107 (далі – Положення № 107), та пункту 11 додатка 9 до Положення № 107 у частині незабезпечення на постійній основі проведення навчальних заходів для агентів установи (їх працівників) з метою розуміння ними покладених на них обов’язків та порядку дій;
 • пунктів 11, 12 розділу ІІ Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (далі – Правила № 120)5, та пункту 6 розділу II Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140 (далі – Правила № 140), у частині надання до Національного банку інформації (статистичної звітності) з питань запобігання та протидії з помилками;
 • частин першої та другої статті 7 Закону № 361-IX у частині неналежного виконання обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;
 • пунктів 10, 12 розділу ІІ Положення № 107 щодо неналежного виконання відповідальним працівником обов’язків звітування керівнику установи з питань ВК/ФТ;
 • пункту 61 розділу IV Положення № 107 у частині неналежного виконання обов’язку на постійній основі формувати та вести в електронному вигляді переліки клієнтів із встановленими/переоціненими установою рівнями ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з такими клієнтами, включаючи низький, середній, високий, неприйнятно високий рівні ризику, та факти встановлення установою належності клієнтів до категорії фізичної особа, яка є політично значущою особою, членом її сім’ї або особою, пов’язаною з політично значущою особою, або іншої особи, кінцевий бенефіціарний власник якої є політично значущою особою, членом її сім’ї або особою, пов’язаною з політично значущою особою;

ПТ “ЛОМБАРД ПРИВАТˮ – штраф у розмірі 51 000,00 грн за порушення вимог абзацу другого пункту 10 розділу І, пункту 22 розділу ІІІ Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 106, що полягає в невиконанні установою обов’язку подання Національному банку протягом визначеного строку із дня отримання письмового застереження, що є обов’язковим до виконання, відповіді із зазначенням строку, протягом якого вона зобов’язується вжити заходів щодо недопущення таких порушень у подальшій діяльності, а також ненадання відповідних документів та пояснень, які не було подано на запит Національного банку;

ТОВ “ФК “ПРОКСИМАˮ, ТОВ “ФК “БІЗНЕС-ПАРТНЕРˮ, ТОВ “УКР-ТРАНС-КЕПІТАЛˮ – штрафи в розмірі 51 000,00 грн кожній установі за порушення вимог пункту 5 розділу IІ Правил № 140 та пункту 13 додатка до Правил № 140, що полягає в поданні до Національного банку звітності з питань запобігання та протидії з порушенням строку, встановленого у Правилах № 140;

АТ “ФК “ОКТАВА ФІНАНСˮ – штраф у розмірі 50 000,00 грн за порушення окремими структурними підрозділами установи вимог:

 • підпунктів 2, 3, 5, 7, 8 пункту 31 розділу ІV Положення № 1 у частині відсутності в доступному для огляду клієнтами місці в окремому структурному підрозділі установи такої інформації:
 • переліку валютно-обмінних операцій, операцій з банківськими металами, які здійснює каса банку, небанківської установи, відокремленого підрозділу, пункту обміну валют;
 • повідомлення про обов’язковість здійснення касиром операції сторно протягом 15 хвилин після проведення валютно-обмінної операції в разі звернення клієнта з відмовою від здійсненої валютно-обмінної операції за умови наявності документа, який друкується РРО та застосовується для обліку та реєстрації валютно-обмінних операцій;
 • повідомлення про ознаки зношення банкнот іноземної валюти, які приймаються банками, небанківськими фінансовими, пунктами обміну валюти на території України;
 • копії банківської ліцензії або ліцензії/витягу з реєстру осіб, яким видано ліцензію на здійснення валютних операцій;
 • місцезнаходження каси банку, небанківської установи, їх відокремлених підрозділів, пункту обміну валюти;
 • підпункту 2 пункту 5 Постанови № 165 у частині невиконання обов’язку забезпечити обладнання приміщень окремих структурних підрозділів установи системою технологічного відеоконтролю, яка забезпечує наявність у відеоматеріалах інформації про найменування установи/структурного підрозділу, де встановлено відеореєстратор;

ТОВ “ФК “СТІДВАˮ – штраф у розмірі 1 700,00 грн за порушення вимог   пункту 1 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ, що полягає в неналежному виконанні установою обов’язку стати на облік у спеціально уповноваженому органі як суб’єкт первинного фінансового моніторингу;

ТОВ “ФК “ФІНАНСОВИЙ СВІТˮ – письмове застереження за порушення вимог абзацу сьомого пункту 45 розділу ІV Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (далі – Постанова № 90), у частині неподання до Національного банку у встановлені в абзаці сьомому пункту 45 розділу IV Положення № 90 строки плану заходів із визначенням відповідальних осіб установи та строків здійснення зазначених заходів;

ПРЕДСТАВНИЦТВО “ВІЛЛІС ПОЛСКА С.А.ˮ – письмове застереження за порушення вимог пункту 5 розділу IІ Правил № 140 та пункту 13 додатка до Правил № 140 в частині неподання до Національного банку звітності з питань запобігання та протидії.

1У редакції, що діяла до 31 липня 2022 року.

2У редакції, що діє з 01 серпня 2022 року.

3У редакції, що діяла на момент вчинення порушення.

4У редакції, що діяла на момент вчинення порушення.

5У редакції, що діяла на момент вчинення порушення.

 
Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини