Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту

Національний банк у листопаді застосував до 2 банків та 5 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

Національний банк України за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю банків та небанківських фінансових установ, а також валютного нагляду в листопаді 2021 року застосовував до 2 банків та 5 небанківських фінансових установ заходи впливу.

Так, заходи впливу застосовано до:

АТ "А - БАНК" – письмове застереження за надання недостовірної інформації у відповідь на запит спеціально уповноваженого органу про надання додаткової інформації та несвоєчасне (пізніше, ніж протягом п’яти робочих днів із дня надходження запиту або в інший строк, погоджений в установленому порядку зі спеціально уповноваженим органом) надання на запит спеціально уповноваженого органу іншої додаткової інформації. Зазначене є порушенням вимог підпункту “бˮ пункту 11 частини другої статті 8 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняˮ від 06.12.2019 № 361-ІХ (далі – Закон № 361-ІХ);

ПуАТ "КБ “АКОРДБАНК":

1) письмове застереження за:

незабезпечення управління ризиками, невиконання обов’язку щодо забезпечення функціонування належної системи управління ризиками, застосування у своїй діяльності ризик-орієнтовного підходу та вжиття належних заходів із метою мінімізації ризиків. Зазначене є порушенням вимог пункту 4 частини другої статті 6 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняˮ від 14.10.2011  № 1702-VII[1] та пункту 3 частини другої статті 8 Закону № 361-IX;

неналежне виконання обов’язку розробляти, впроваджувати та оновлювати правила фінансового моніторингу, програми проведення первинного фінансового моніторингу та інших внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу, а також відсутності в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками та  запобігання використанню послуг та продуктів суб’єкта первинного фінансового моніторингу для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Зазначене є порушенням вимог частини першої статті 8 Закону № 361-IX;

нездійснення під час належної перевірки клієнтів передбачених законодавством заходів у разі встановлення ділових відносин з клієнтами, які (кінцеві бенефіціарні власники яких) є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами. Зазначене є порушенням вимог частини тринадцятої статті 11 Закону № 361-IX;

використання під час здійснення верифікації клієнта документа, який не був чинний (дійсний) на момент його подання. Зазначене є порушенням вимог частини сьомої статті 11 Закону № 361-IX;

неналежне виконання обов’язків щодо проведення аналізу та вивчення підстав та цілей фінансових операцій, що є складними, незвично великими, а також підвищення ступеню і характеру моніторингу ділових відносин з метою визначення чи є такі фінансові операції та дії клієнта підозрілими. Зазначене є порушенням вимог частини третьої статті 12 Закону №  361-ІХ та пункту 6 додатка 6 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19.05.2020 № 65;

2) штраф у розмірі 17 000,00 гривень за ненадання до Національного банку інформації (статистичної звітності) про валютні операції з переказу коштів в іноземній валюті та гривні за операціями з нерезидентами. Зазначене є порушенням вимог частини першої статті 10 Закону України “Про валюту і валютні операціїˮ та пунктів 5, 10 розділу І, пунктів 11, 12 розділу ІІ Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13.11.2018 № 120 (далі – Правила № 120);

ТОВ "ФК ІНВЕСТ ФІНАНС" – письмове застереження за порушення вимог пункту 4 частини другої статті 8, частини другої статті 11 Закону № 361-IХ в частині належної перевірки клієнтів, а саме нездійснення верифікації клієнтів в порядку, визначеному законодавством;

ТОВ "Перестраховий брокераж" – письмове застереження за ненадання звітності з питань фінансового моніторингу, що є порушенням вимог постанови Правління Національного банку України від 30.07.2020 № 113 “Про подання звітності з питань фінансового моніторингу до Національного банку Україниˮ[2];

ТОВ "ФК "ВАЛЕКС-ІНВЕСТ" – письмове застереження за подання до Національного банку звітності з питань фінансового моніторингу з порушенням строків, установлених Правилами № 120;

ТОВ "ПФГ", ТОВ “ФК "МОНТАЛЕ" – письмові застереження за порушення вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ, а також пункту 27 розділу ІV Правил № 120 та пунктів 14, 15 додатка 6 до Правил № 120. Порушення полягали в ненаданні установами на запит Національного банку інформації (письмових  пояснень), копій документів, необхідних для здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, а також у неподанні до Національного банку звітності з питань фінансового моніторингу.

[1] Діяв на дату вчинення порушень, втратив чинність 28.04.2020

[2] Діяла на час вчинення порушення, втратила чинність 01.03.2021

 
Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини