Звичайна версія сайту

Національний банк у серпні застосував до чотирьох банків заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу

Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у серпні 2019 року застосував до чотирьох банків заходи впливу.

Заходи впливу до банків

Національний банк застосував до:

АТ «БАНК АЛЬЯНС» як захід впливу штраф у розмірі 2 600 000,00 гривень за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, що полягала в обслуговуванні фізичних осіб (зокрема близької особи національного публічного діяча, посадових осіб банку), які проводили фінансові операції з цінними паперами, а саме облігаціями внутрішньої державної позики (далі – ОВДП). Так, продаж ОВДП на біржі здійснювався юридичними особами, які внаслідок таких дій отримували інвестиційний збиток, водночас вищевказані фізичні особи внаслідок подальшого продажу ОВДП отримували інвестиційний прибуток.

Крім того, банк сам виступав учасником (брокером) вказаних фінансових операцій, а їхній характер та наслідки дають підстави вважати, що метою здійснення цих фінансових операцій може бути легалізація кримінальних доходів, конвертація (переведення) безготівкових коштів у готівку (зокрема пов'язаних зі зняттям готівкових коштів, купівлею-продажем цінних паперів). Також ці операції не мають документального підтвердження очевидної економічної доцільності (сенсу).

Водночас банк фігурує у кримінальному провадженні за фактом вчинення злочинів з використанням цінних паперів.

АТ «СБЕРБАНК» як захід впливу письмове застереження за нездійснення банком на підставі офіційних документів перевірки повноважень особи, яка діє як представник клієнта.

АБ «УКРГАЗБАНК» як заходи впливу:

а) штраф у розмірі 300 000,00 грн за нездійснення банком належного аналізу фінансових операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу;

б) письмове застереження за окремі факти порушень у частині:

- неналежного виконання обов’язку розробляти, впроваджувати та постійно – з урахуванням законодавства – оновлювати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу;

- незабезпечення виявлення під час здійснення ідентифікації/верифікації фактів належності клієнта до національних публічних діячів, їхніх близьких осіб або пов’язаних з ними осіб;

- незабезпечення належної переоцінки ризиків клієнтів;

- нездійснення первинного фінансового моніторингу фінансових операцій, учасниками або вигодоодержувачами яких є публічні особи, їхні близькі чи пов’язані з ними особи, у порядку, визначеному для клієнтів високого ризику;

- недотримання строку повідомлення спеціально уповноваженого органу про осіб, яким банк відмовив у встановленні ділових відносин.

АТ «КІБ» як захід впливу штраф у розмірі 200 000,00 гривень за нездійснення банком належного аналізу фінансових операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини