Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту

Національний банк у вересні застосував до 2 банків та 14 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

Національний банк України за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю банків та небанківських фінансових установ, а також валютного нагляду у вересні 2021 року застосовував до 2 банків та 14 небанківських фінансових установ заходи впливу.

Так, заходи впливу застосовано до:

АТ "АЙБОКС БАНК":

1) письмове застереження за порушення вимог:

 • частини першої статті 8 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 06 грудня 2019 року № 361-ІХ (далі – Закон № 361-ІХ) у частині неналежного виконання обов’язку щодо розроблення окремих внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу;
 • абзаців тринадцятого, чотирнадцятого, шістнадцятого  пункту 55, пункту 63 розділу V Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 червня 2015 року № 417[1], в частині невиконання окремих вимог законодавства, пов’язаних з ідентифікацією та вивченням клієнта;
 • пункту 25 додатка 1 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65 (далі – Положення № 65), у частині не зберігання в справах клієнтів усіх документів, отриманих під час здійснення заходів із належної перевірки клієнтів;

2) штраф у розмірі 10 000 000,00 гривень за порушення вимог пунктів 4, 5 частини другої статті 8, частини другої статті 11 Закону № 361-ІХ, пунктів 5, 25 додатка 1 до Положення № 65 у частині неналежного виконання обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових, а також існуючих клієнтів банку;

АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" – письмову угоду з метою підвищення ефективності функціонування в банку системи управління ризиками запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, підвищення ефективності організації та проведення первинного фінансового моніторингу, застосування ризик-орієнтованого підходу, мінімізації ризиків за виявлені перевіркою факти нездійснення достатніх заходів у вказаній сфері;

ТОВ "ФК ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ":

1) письмове застереження за порушення вимог:

 • частини першої, пункту 3 частини другої статті 8, частини третьої статті 14 Закону № 361-ІХ у частині неналежного виконання обов’язку розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу, обов’язку забезпечувати функціонування належної системи управління ризиками, застосування у своїй діяльності ризик-орієнтовного підходу та вжиття належних заходів з метою мінімізації ризиків, а також не супроводження переказу, зокрема унікальним номером платіжного засобу платника (ініціатора переказу);
 • пункту 23 додатка 1, пункту 13 додатка 2 до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 107 (далі – Положення № 107), пов’язаних із документуванням заходів належної перевірки клієнтів;

2) штраф у розмірі 549 100,00 гривень за порушення вимог:

 • частини першої статті 11 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 14 жовтня 2011 року № 1702-VII[2] (далі – Закон № 1702-VII) у частині неналежного виконання обов’язку щодо управління ризиками;
 • пунктів 4, 15 частини другої статті 8, частини другої статті 14 Закону № 361-ІХ у частині неналежного виконання обов’язку щодо здійснення належної перевірки, а також обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати на запити Національного банку інформацію (письмові пояснення), необхідну для здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу;

ТОВ "ГЛОБАЛМАНІ" – штраф у розмірі 306 000,00 гривень за порушення вимог:

 • частини дев’ятнадцятої статті 9 Закону № 1702-VII у частині нездійснення перевірки на підставі офіційних документів наявності у представників клієнтів відповідних повноважень, а також нездійснення ідентифікації та верифікації представників клієнтів;
 • абзацу другого частини другої статті 7, частини першої статті 8, частини другої статті 14 Закону № 361-ІХ у частині невиконання обов’язку здійснювати переоцінку ризиків своїх клієнтів, неналежного виконання обов’язку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу, а також обов’язку здійснювати належну перевірку до проведення платіжної операції платника (ініціатора платіжної операції);
 • пунктів 41, 46, 47 розділу ІV Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 вересня 2016 року № 388[3], у частині невиконання окремих вимог щодо ідентифікації, верифікації клієнтів (представників клієнтів) та вивчення клієнтів;
 • пункту 14 додатка 1 до Положення № 107 у частині незабезпечення актуалізації даних про клієнтів у разі суттєвих змін у їх діяльності;
 • пункту 21 розділу ІІІ Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (далі – Правила № 120), та пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 30 липня 2020 року № 113 "Про подання звітності з питань фінансового моніторингу до Національного банку України"[4] (далі – постанова №  113) у частині порушення порядку подання статистичної звітності з питань фінансового моніторингу;

ТОВ "ФК "СПЕЙР", ПТ "ЛОМБАРД ОСКАР" – письмові застереження за порушення вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ та пункту 1 постанови № 113, у частині ненадання на запит Національного банку інформації (письмових  пояснень), копій документів, необхідних для здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, а також неподання до Національного банку звітності з питань фінансового моніторингу;

ТОВ "ФК "АЛЬТАІР", ПТ "СОЛОД ОЛЕКСАНДР І СОЛОД ТЕТЯНА "ЮГ-ЛОМБАРД" – письмові застереження за порушення вимог пункту 1 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ у частині неналежного виконання обов’язку повідомляти спеціально уповноважений орган щодо відомостей про суб’єкта первинного фінансового моніторингу  в установленому порядку;

ТОВ "САНФОРД КАПІТАЛ", ТОВ "КРЕДИТНА УСТАНОВА "ФІНКРЕДИТ ПЛЮС", КС "ГРОМАДА" – письмові застереження за порушення вимог пункту 1 постанови № 113 у частині неподання до Національного банку звітності з питань фінансового моніторингу;

ТОВ "ІНСТАФІНАНС" – письмове застереження за порушення вимог частини першої, пункту 4 частини другої статті 8, частини другої статті 11 Закону № 361-IХ у частині неналежного виконання обов’язку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу, а також нездійснення належної перевірки клієнтів, а саме нездійснення верифікації клієнтів у визначеному законодавством порядку;

ТОВ "ФК "ЕКСПРЕС-ФІНАНС" – письмове застереження за порушення вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ у частині ненадання на запит Національного банку інформації (письмових  пояснень), копій документів, необхідних для здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу;

ТОВ "ФК «АЙКЬЮ" – письмове застереження за порушення вимог пункту 1 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ у частині неналежного виконання обов’язку стати на облік у спеціально уповноваженому органі як суб’єкту первинного фінансового моніторингу та повідомляти спеціально уповноважений орган щодо відомостей про суб’єкта первинного фінансового моніторингу  в установленому порядку;

ПТ "ЛОМБАРД "КАСА.ЮА" – штраф у розмірі 34 000,00 гривень за порушення вимог пункту 1 частини другої статті 6 Закону № 1702-VII у частині невиконання обов’язку повідомляти спеціально уповноваженому органу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, про зміну відомостей про суб’єкта первинного фінансового моніторингу;

ТОВ "ФК "ГОЛДЕН ГРУПП" – штраф у розмірі 17 000,00 гривень за порушення вимог частини першої статті 10 Закону України "Про валюту і валютні операції",  пунктів 11, 12 розділу IІ, пункту 27 розділу IV Правил № 120, що полягає у порушенні строків подання до Національного банку окремої інформації (статистичної звітності) про валютні операції, у поданні окремої інформації (статистичної звітності) про валютні операції з суттєвими помилками, а також неподанні окремої інформації (статистичної звітності) про валютні операції.


[1] Діяло на дату вчинення порушень, втратило чинність 22.05.2020.

[2] Діяв на дату вчинення порушень, втратив чинність 28.04.2020.

[3] Діяло на час вчинення порушення, втратило чинність 30.07.2020.

[4] Діяла на час вчинення порушення, втратила чинність 01.03.2021.

 

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини