Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
НБУ продовжує вживати заходів для збільшення пропозиції готівкової валюти, урегулювання бізнесом зовнішньої заборгованості та захисту міжнародних резервів

НБУ продовжує вживати заходів для збільшення пропозиції готівкової валюти, урегулювання бізнесом зовнішньої заборгованості та захисту міжнародних резервів

Національний банк оновлює та уточнює валютні обмеження, необхідні для забезпечення макроекономічної стійкості України. Так, із 6 вересня 2022 року набере чинності низка змін, що стосуються таких питань:

Готівковий сегмент валютного ринку 

Національний банк сприяє збільшенню пропозиції в готівковому сегменті валютного ринку – до обсягу готівкової валюти, який банк може запропонувати населенню, включатиметься весь обсяг придбаної ним із 13 квітня 2022 року в громадян безготівкової валюти, а не половина від нього.  

За оцінками Національного банку, розширення пропозиції готівкової валюти сприятиме стабілізації ситуації в готівковому сегменті валютного ринку та не матиме суттєвого впливу на міжнародні резерви України.   

Реструктуризація зовнішньої заборгованості клієнтів банків

Запроваджені Національним банком тимчасові норми не дають змогу переказувати іноземну валюту за кордон для погашення та обслуговування українськими підприємствами боргових зобов’язань перед нерезидентами. Ця норма необхідна для збереження міжнародних резервів України, оскільки здійснення відповідних платежів у повному обсязі вимагало б суттєвого обсягу дефіцитного в умовах війни валютного ресурсу. 

Водночас, ураховуючи нагальну необхідність урегулювання зовнішньої заборгованості бізнесу, Національний банк визначив, що відтепер банки мають рекомендувати клієнтам із наявною заборгованістю перед нерезидентами звернутися до кредиторів із пропозицією її реструктурувати на умовах, не гірших за реструктуризацію зовнішньої заборгованості Уряду України.

З метою створення сприятливих умов для досягнення домовленостей між українськими позичальниками та зовнішніми кредиторами НБУ дозволив переказувати іноземну валюту для сплати процентних платежів за відповідними кредитами за одночасного дотримання таких умов:

  • дата сплати процентних платежів припадає на період із 24 лютого до 10 серпня 2022 року (включно);
  • позичальник станом на 24 лютого 2022 року не мав простроченої заборгованості за кредитним договором;
  • загальна сума коштів, яку дозволяється переказати в межах одного кредитного договору протягом календарного місяця, не має перевищувати п'яту частину від суми процентів, що підлягали сплаті в період із 24 лютого до 10 серпня 2022 року (включно);
  • кошти, що використовуються для купівлі іноземної валюти та переказу валютних цінностей з метою сплати відповідних процентних платежів, не мають залучатися за кредитами від резидентів; 
  • позичальник не має заборгованості за податковими платежами; 
  • позичальник продовжував здійснювати господарську діяльність після 23 лютого 2022 року, зокрема виплачував зарплату співробітникам та інші обов'язкові платежі. 

Національний банк очікує, що відповідне рішення дасть змогу поліпшити умови ведення бізнесу, що важливо для відновлення економіки України, та матиме контрольований вплив на міжнародні резерви.

За оцінками Національного банку, загальний обсяг заборгованості за процентними платежами перед нерезидентами (за негарантованими державою кредитами) в період із 24 лютого до 10 серпня 2022 року не перевищує 550 млн дол. США. Затверджений порядок виплат не створить одномоментного навантаження на міжнародні резерви. 

Крім того, для збалансування попиту на валютному ринку, зумовленого сплатою заборгованості за процентними платежами, Національний банк уточнює вимоги до купівлі бізнесом іноземної валюти. 

Купівля валюти бізнесом для розрахунків у іноземній валюті 

Національний банк визначив, що для здійснення розрахунків у іноземній валюті підприємство має спочатку використовувати наявну в нього іноземну валюту, а далі, за необхідності, купувати її на валютному ринку України. 

Станом на 2 вересня 2022 року обсяг коштів на валютних рахунках клієнтів – юридичних осіб (не враховуючи кошти бюджету та позабюджетних фондів) у банківській системі становить 8,7 млрд дол. США. Зважаючи на це, відповідна норма зменшить попит на іноземну валюту та дасть змогу зберегти міжнародні резерви України, які є важливими для забезпечення оборонних потреб, стабільної роботи економіки та фінансової системи країни. 

Валютний нагляд банків 

Національний банк визначив, що банки не мають права припинити валютний  нагляд за дотриманням українським бізнесом граничних строків розрахунків за операцією з експорту або імпорту товарів на підставі документів про припинення зобов’язань шляхом взаємозаліку. Це сприятиме збільшенню прозорості грошових потоків за експортно-імпортними операціями.

Відповідні зміни та низка інших уточнюючих змін унесені постановою Правління Національного банку України від 2 вересня 2022 року № 197 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18", що набирає чинності з 6 вересня.

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини