Звичайна версія сайту
Новий норматив довгострокової ліквідності для банків NSFR стає обов’язковим з 1 квітня 2021 року

Новий норматив довгострокової ліквідності для банків NSFR стає обов’язковим з 1 квітня 2021 року

Національний банк України подовжив на 3 місяці тестовий період розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR, Net Stable Funding Ratio).

Новий пруденційний норматив NSFR, який визначає мінімальний рівень ліквідності банку на горизонті один рік, стає обов’язковим для виконання з 1 квітня 2021 року.

Банки повинні будуть досягти 100%-го значення NSFR поступово, відповідно до встановленого графіка. Вони матимуть додатковий час, щоб привести свої показники до нормативних значень, які мають бути не менші ніж:

  • 80% – з 1 квітня 2021 року;
  • 90% – з 1 жовтня 2021 року;
  • 100% – з 1 квітня 2022 року.

Початкове значення та перехідний період для впровадження NSFR Національний банк  визначив за результатами тестових розрахунків, які здійснюються з серпня поточного року. Згідно з нормами ЄС та Базельськими рекомендаціями значення NSFR для банків має становити не менше 100%.

Банки повинні будуть дотримуватися нормативу NSFR у цілому за всіма валютами, а також забезпечувати розрахунок та моніторинг NSFR окремо в національній та іноземній валюті.

Рішення про запровадження NSFR та графік приведення показників банків до його нормативних значень затверджено постановою Правління НБУ від 22 грудня 2020 року № 166.

Нагадаємо, що головна мета запровадження NSFR – сприяти зниженню одного з системних ризиків для фінансової стабільності, пов’язаного з короткостроковістю фондування банків. Новий норматив стимулюватиме банки покладатися на стабільніші та довгостроковіші джерела фондування, наприклад, довгострокові депозити, зменшуючи залежність від короткострокового фінансування. Це дозволить збалансувати активи та пасиви банків за строками погашення.

Довідково

NSFR – один із двох коефіцієнтів ліквідності, розроблених Базельським комітетом з банківського нагляду у відповідь на глобальну фінансову кризу 2007 – 2008 років.

Для вивчення міжнародного досвіду імплементації нормативу Національний банк провів консультації з експертами Світового банку, Європейського органу банківського нагляду (ЕBA), центробанків інших країн.

Запровадження коефіцієнта NSFR є наступним важливим кроком у напрямі гармонізації вимог до ліквідності українських банків з нормами законодавства ЄС та рекомендаціями Базельського комітету. Раніше було запроваджено коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) та нові стандарти організації системи управління ризиками в банках України, включаючи ризик ліквідності.

NSFR розраховується як співвідношення обсягу наявного стабільного фінансування до обсягу необхідного стабільного фінансування, де:

  • обсяг наявного стабільного фінансування – це сума складових пасивів (регулятивний капітал та зобов’язання), зважених на установлені Національним банком відповідні коефіцієнти, які відображають рівень їх стабільності;
  • обсяг необхідного стабільного фінансування – це сума складових активів та позабалансових зобов’язань, зважених на установлені Національним банком відповідні коефіцієнти, які характеризують їх ліквідність.

 

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини