Звичайна версія сайту
Оновлено порядок проведення виїзного та безвиїзного моніторингу об’єктів оверсайту платіжної інфраструктури

Оновлено порядок проведення виїзного та безвиїзного моніторингу об’єктів оверсайту платіжної інфраструктури

Національний банк оновив порядок проведення виїзного та безвиїзного моніторингу об’єктів оверсайту платіжної інфраструктури відповідно до вимог Закону України “Про платіжні послуги”.

Дія оновленого порядку організації та проведення Національним банком виїзного та безвиїзного моніторингу поширюється на об’єкти оверсайту платіжної інфраструктури, до яких належать:

  • оператори платіжних систем, розрахункові банки, технологічні оператори платіжних послуг, учасники платіжних систем – у частині дотримання ними законодавства, що регулює діяльність платіжних систем, надання послуг технологічними операторами платіжних послуг;
  • надавачі платіжних послуг – у частині використання (обслуговування) ними платіжних інструментів, платіжних схем, електронних грошей, взаємодії з іншими учасниками платіжного ринку;
  • емітенти електронних грошей – у частині випуску та використання електронних грошей (включаючи відкриття та обслуговування електронних гаманців).

Крім того, Національний банк:

1) вперше регламентував на рівні нормативно-правового акта порядок здійснення безвиїзного моніторингу, встановивши:

  • 7 груп показників, за якими здійснюється безвиїзний моніторинг об’єктів оверсайту;
  • систему показників для моніторингу системно важливих та важливих платіжних систем, а також важливих об’єктів оверсайту;
  • порядок оприлюднення інформації про результати безвиїзного моніторингу на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку (не рідше двох разів на рік);

2) визначив порядок проведення виїзного моніторингу, що здійснюється у формі планового та позапланового виїзного моніторингу;

3) запровадив ризик-орієнтований підхід до планування виїзного моніторингу, що полягає у формуванні річного плану виїзного моніторингу з урахуванням установлених критеріїв, на підставі яких об’єкти оверсайту включаються до річного плану виїзного моніторингу;

4) врегулював організаційні питання проведення виїзного моніторингу (склад робочої групи та її чисельність, підстави та строки проведення виїзного моніторингу, права та обов’язки членів робочої групи, а також об’єкта оверсайту, порядок оформлення документів за результатами виїзного моніторингу тощо).

Відповідні норми містить нове Положення про проведення виїзного та безвиїзного моніторингу об’єктів оверсайту платіжної інфраструктури, затверджене постановою Правління Національного банку України від 31 грудня 2022 року № 257 (далі – постанова № 257).

Постанова № 257 набирає чинності з 5 січня 2023 року. З цього дня втрачає чинність Положення про порядок проведення перевірок щодо дотримання об’єктами нагляду (оверсайта) вимог законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 09 грудня 2013 року № 503 (зі змінами).

Довідково

Оверсайт платіжної інфраструктури - діяльність Національного банку України щодо забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування платіжної інфраструктури, що включає:

  • моніторинг платіжної інфраструктури;
  • оцінювання платіжної інфраструктури на відповідність вимогам законодавства та міжнародним стандартам оверсайту;
  • встановлення вимог та обмежень щодо діяльності платіжної інфраструктури;
  • надання рекомендацій щодо удосконалення діяльності платіжної інфраструктури та/або застосування заходів впливу.

Безвиїзний моніторинг ‒ форма здійснення оверсайту, який проводять на постійній основі працівники Національного банку в дистанційній формі шляхом збору, систематизації та аналізу інформації щодо діяльності об’єктів оверсайту в частині надання ними платіжних послуг з метою дотримання ними вимог законодавства України.

Виїзний моніторинг ‒ форма здійснення оверсайту уповноваженими працівниками Національного банку, що проводиться шляхом перевірок об’єктів оверсайту з метою дотримання ними вимог законодавства України та оцінки достатності заходів, що вживаються ними для цілей забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування платіжної інфраструктури.

 

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини