Звичайна версія сайту
Про організаційні та кадрові зміни в структурі Національного банку

Про організаційні та кадрові зміни в структурі Національного банку

Національний банк в рамках проведення внутрішньої трансформації, задля підвищення інституційної спроможності вніс зміни до організаційної структури інституції.          

«Процес внутрішньої трансформації Національного банку у напрямку побудови ефективнішої та оптимальнішої моделі центрального банку продовжується. Пошук найбільш прийнятної організаційної структури є органічним процесом для сучасних відкритих інституцій. У межах цього процесу Національний банк реорганізував діяльність низки своїх структурних підрозділів, залишивши чисельність персоналу регулятора незмінною. Це дасть можливість Національному банку більш ефективно виконувати свої основні функції», - наголосив заступник Голови Національного банку Роман Борисенко. З оновленою структурою Національного банку можна ознайомитись за посиланням.

 1. Створено департамент аналітики та наглядових технологій

Стрімкий розвиток технологій, удосконалення світової практики, в т.ч регуляцій європейських наглядових органів, зумовлюють необхідність побудови та використання нових технологій, які відповідають вимогам сьогодення щодо здійснення центробанком функції ризик-орієнтованого нагляду. Національний банк, у рамках подальшого посилення своєї інституційної спроможності, впроваджує у банківському нагляді інноваційні регуляторні та наглядові технології (RegTech та SupTech), в т.ч. інноваційні інструменти для збору, обробки та аналізу даних.

З цією метою в блоці Пруденційний нагляд Національного банку створено новий департамент аналітики та наглядових технологій, який забезпечуватиме впровадження провідних технологій, що будуть використовуватися під час здійснення банківського нагляду.

До складу департаменту увійдуть два управління:

 • управління наглядових технологій;
 • управління аналітики банківської системи.

Основними функціями нового департаменту будуть:

 • розроблення та впровадження стратегії розвитку інноваційних регуляторних та наглядових технологій;
 • ведення Кредитного реєстру Національного банку України;
 • здійснення аналізу банківської системи України;
 • розробка інструментів збору та аналізу даних для цілей пруденційного нагляду;
 • підготовка функціональних вимог/технічних завдань та бізнес-вимог до автоматизації процесів з питань банківського нагляду, узгодження їх із замовником та розробником на всіх етапах реалізації, забезпечення тестування програмних рішень.
 1. Трансформовано управління моніторингу пов’язаних з банками осіб    

Враховуючи суттєві зрушення та напрацювання у системі контролю за ризиками операцій з пов’язаними з банком особами, задля посилення оперативності та ефективності нагляду за банківським сектором на основі ризик-орієнтованого підходу шляхом інтеграції процесів моніторингу за операціями з пов’язаними з банком особами у єдину систему безвиїзного банківського нагляду, управління моніторингу пов’язаних з банками осіб реорганізовано у структурний підрозділ департаменту банківського нагляду.

 1. Створено управління фінансових та операційних ризиків

В рамках впровадження ефективної системи внутрішнього контролю було проведено реорганізацію департаменту управління ризиками та створено новий підрозділ - управління фінансових та операційних ризиків.

Управління сформоване на базі виключеного зі структури департаменту управління ризиками та працюватиме як самостійний підрозділ у складі Загального блоку. Трансформація зумовлена потребою виокремити функції контролю за ризиками («другої лінії захисту») від іншої операційної діяльності (зокрема, оцінки заставного майна). Удосконалити виконання процесів з питань управління ризиками рекомендувала також Рада Національного банку.

За новоутвореним управлінням фінансових та операційних ризиків залишаються ті ж функції, за які досі відповідав департамент управління ризиками (фінансові ризики, операційні ризики), за винятком функції оцінки та моніторингу застав. Функція оцінки та моніторингу застав переходить до Департаменту супроводження кредитів, у якому створено відповідне управління. 

 1. Трансформовано департамент стратегії та реформування

Задля фокусування на реалізації ключових змін та стратегічних програм, розвитку функцій стратегічного аналізу і планування, бізнес-аналізу було вирішено трансформувати департамент стратегії та реформування у департамент стратегії та розвитку.

Департамент стратегії та розвитку і надалі працюватиме у структурі Загального блоку. До складу оновленого департаменту входять три управління:

 • управління стратегічного аналізу та планування
 • управління реалізації стратегічних змін
 • управління процесного та організаційного менеджменту

Підрозділ сфокусується на новому напрямку бізнес-аналізу і одночасно продовжить виконувати ті ж функції, що й департамент стратегії та реформування:

 • збір та аналіз функціональних вимог для управління змінами;
 • підготовка бізнес/функціональних вимог та технічних завдань до автоматизації процесів;
 • їх узгодження із замовником та розробником на всіх етапах реалізації.

Керувати роботою оновленого департаменту і надалі буде Сергій Карпенко.

 1. Управління захисту прав споживачів фінансових послуг очолила Ольга Лобайчук

Наприкінці травня в Національному банку було створено управління захисту прав споживачів фінансових послуг. Захист прав клієнтів фінансових установ є новою функцією Національного банку, яка буде здійснюватись в рамках чинних повноважень. Її реалізація буде полягати: у встановленні єдиних для всіх фінустанов стандартів розкриття інформації про фінансові послуги в повному та зрозумілому форматі, в т.ч. у рекламі; затвердженні превентивних заходів по запобіганню оманливій поведінці учасників фінансового ринку; нагляді за ринковою поведінкою та реагуванні на порушення; безпосередній комунікації з громадянами, в тому числі шляхом надання розгорнутих відповідей на їхні звернення.

3 1 серпня новий підрозділ очолила Ольга Лобайчук, яка була обрана на конкурсній основі. Вона працює в Національному банку неповних три роки, розпочавши з позиції керівника проектів та програм Департаменту стратегії та реформування. Основний досвід здобула під час роботи аудитором в організаціях «Великої четвірки», а розпочинала свою кар’єру в KPMG, очолюючи команди для проведення аудиту в банках, страхових, колекторних, фармацевтичних компаніях, агрохолдингах. В PwC проводила аудит організацій державного сектору – банку та державного підприємства.

Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини