Звичайна версія сайту
Рішення про застосування заходу впливу до АТ "МІБ" скасоване в судовому порядку
Рішення про застосування заходу впливу до АТ "МІБ" скасоване в судовому порядку (2)

Рішення про застосування заходу впливу до АТ "МІБ" скасоване в судовому порядку

Верховний Суд залишив без змін судові рішення Окружного адміністративного суду міста Києва та Шостого апеляційного адміністративного суду щодо скасування рішення Національного банку про накладення штрафу на АТ "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" (далі – АТ "МІБ", Банк).

Кошти, сплачені АТ «МІБ» як штраф, повернуті банку Національним банком в добровільному порядку.

Вищезазначену інформацію Національний банк оприлюднює відповідно до частин шостої, сьомої статті 68 Закону України «Про Національний банк України», а також інформує громадськість про підстави ухвалення рішення щодо АТ "МІБ".

Зазначаємо, що в лютому 2018 року банківський регулятор ухвалив рішення про застосування до зазначеного банку заходу впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 2 021 002,50 гривні.

Підставою для такого рішення було встановлення НБУ факту здійснення АТ "МІБ" ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, а також ненадання Банком на запит інспекційної групи НБУ як суб’єкта державного фінансового моніторингу документів.

Зокрема, регулятором встановлено, що за період з 08.08.2016 до 08.06.2017 на рахунки 15 фізичних осіб та однієї юридично особи надійшли кошти від ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" (далі – ПАТ "ВБР") [в стані припинення] з призначенням платежу "Перерахування коштів згідно з реєстром кредиторів ПАТ "ВБР" на загальну суму близько 1,7 млрд грн, близько 1,4 млрд грн з яких, як правило, у той же або найближчі робочі дні були отримані готівкою через касу Головного офісу Банку.

Варто зазначити, що стосовно ПАТ "ВБР", зокрема, відомо, що власником 100 % статутного капіталу (пряма участь) у цьому банку є Янукович Олександр Вікторович.

06.03.2014 на вебсайті Офіційного журналу Європейського Союзу «Official Journal of the European Union» була офіційно опублікована інформація про застосування Радою Європейського Союзу санкцій до Януковича Олександра Вікторовича.

Ця інформація загальновідомв та міститься за посиланнями:

http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/208/oj;

http://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2014/119(1)/oj.

У зв’язку із застосуванням Радою Європейського Союзу зазначених вище санкцій, з метою захисту інтересів вкладників та інших кредиторів ПАТ "ВБР", НБУ у вересні 2014 року ухвалив рішення про віднесення ПАТ "ВБР" до категорії проблемних, у листопаді 2014 року – до категорії неплатоспроможних, а в грудні 2015 року за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "ВБР".

Інформація про це розміщена на офіційному сайті НБУ за посиланням.

Щодо групи клієнтів Банку – фізичних осіб (15 осіб) виявлено, зокрема таке:

1) 8 клієнтів Банку – фізичних осіб були співробітниками ПАТ "ВБР", з яких 1 клієнт Банку - фізична особа за інформацією з відкритих джерел на момент відкриття рахунку в АТ «МІБ» працював прокурором у так званій Генеральній прокуратурі "Донецької народної республіки";

1 особа – володіє долею в статутному капіталі юридичної особи (0,225%), кінцевим власником якої є Олександр Янукович;

1 особа – старший юрисконсульт корпорації, власником якої є Олександр Янукович.

2) відсутнє документальне підтвердження відповідності фінансових операцій вищезазначених фізичних осіб їхньому фінансовому стану, оскільки готівкові кошти, що вносились на депозитні рахунки фізичних осіб - працівників ПАТ "ВБР" у період 2012–2014 рр. (в сумах від 12 до 67 млн грн) в десятки, а подекуди в сотні разів (від 26 до 210 разів) перевищували суми отриманих ними доходів (заробітної плати, пенсії) за відповідний період. Водночас варто слід звернути увагу, що при відкритті рахунків 5 клієнтів Банку - фізичних осіб в опитувальнику щодо них було зазначено, що вони тимчасово не працюють, щодо 3 клієнтів Банку - фізичних осіб – пенсіонери, а також згідно з наявними у АТ "МІБ" документами, частина фізичних осіб  - фізичні особи - власники офісного центру, в якому знаходився офіс "формального власника" нерухомості, в якій проживав Віктор Янукович (далі – Фізична особа 1), надавала безвідсоткові позики (копії договорів отримані банком вже після проведення операцій);

3) крім того, Фізична особа 1  отримала відповідно до договорів на користь третіх осіб (в розмірі від 17 до 141 млн грн), укладених у 2013–2014 фізичними особами – працівниками ПАТ "ВБР", кошти у загальному розмірі близько 570 млн грн. Водночас доходи відповідних фізичних осіб - працівників ПАТ "ВБР" були в десятки разів меншими сум коштів, що вносились ними готівкою на депозитні рахунки у ПАТ "ВБР", а загальний розмір депозитів зазначеної Фізичної особи 1 в 4,7 раза перевищував його задекларовані доходи.

4) щодо 3 клієнтів Банку - фізичних осіб винесені судові ухвали про накладення арешту на грошові кошти, що заблокувало можливість отримання зазначеними клієнтами кошти у сумі  близько 290 млн грн на час здійснення перевірки;

5) переважна більшість клієнтів Банку - фізичних осіб не діяла самостійно, а відповідні дії за них здійснювалися довіреними особами, однією з яких є адвокат, який працював у компанії, власником якої є Олександр Янукович, а також представляв інтереси клієнтів ПАТ "ВБР" у судових засіданнях з питань зняття арештів з їхніх рахунків та компанії, яка виступала формальним власником нерухомості, яку пов’язували з Олександром Януковичем. Так:

  • 4 довірені особи відкривали рахунки 13 клієнтам Банку - фізичним особам;
  • 5 довірених осіб отримали грошові кошти із зазначених рахунків 11 клієнтів Банку - фізичних осіб. Водночас зараховані на рахунки кошти отримувалися готівкою у касі Головного офісу Банку у той же або найближчі робочі дні.

Щодо клієнта Банку - юридичної особи встановлено, що Банк проводив фінансові операції цієї юридичної особи, які пов'язані, зокрема з обготівкуванням (переведенням безготівкових коштів у готівку), а саме: 21.11.2016 на рахунок клієнта Банку – юридичної особи було зараховано 353 529 281,46 грн, з яких 350 000 360,54 грн того ж дня були перераховані на рахунки інших клієнтів Банку, та надалі 320 689 469,32 грн з яких були видані фізичним особам готівкою через касу Головного офісу Банку.

Варто зазначити, що Банк проводив вказані операції за наявності:

1) негативної  інформації про юридичну особу – клієнта та її контрагентів, зокрема судових рішень, внесених до Єдиного державного реєстру судових рішень, в яких, з-поміж іншого, зазначалося, що кошти, які зберігаються на рахунках клієнта банку - юридичної особи «…були предметом злочинної діяльності і підлягають арешту. Засновники і керівники не мають доходів, які б відповідали обсягам депозитів…»;

2) фактів проведення незвично великих фінансових операцій, зокрема надання фінансової допомоги фізичним особам у розмірах 88,9 млн грн, 60 млн грн (двом особам) та 55,9 млн грн;

3) виявлення Банком невідповідності фінансових операцій 4 фізичних осіб їхньому фінансовому стану;

4) ознак, що містяться в типологічних дослідженнях у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, підготовлених та оприлюднених спеціально уповноваженим органом.

Отже, Банком за наявності встановлених ним фактів здійснення клієнтами незвично великих операцій, що не відповідають їхньому фінансовому стану,  наявності підстав вважати, що фінансові операції проводяться з метою легалізації (відмивання) доходів або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, не вжив щодо вищезгаданих клієнтів достатніх заходів для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема:

1) не здійснив достатніх заходів щодо вивчення клієнтів, об’єктивної оцінки фінансового стану клієнтів, а також інших заходів, визначених внутрішніми документами Банку з питань фінансового моніторингу, що, зокрема, призвело до невірного визначення рівнів ризиків та нездійснення поглибленої перевірки цих клієнтів, а також не здійснив належної оцінки репутації клієнтів, як це передбачено у внутрішніх документах Банку з питань фінансового моніторингу;

2) не використав передбаченого законом права:

- звертатися із запитами до органів виконавчої влади, державних реєстраторів, правоохоронних органів, НБУ, юридичних осіб з метою отримання інформації, яка стосується вивчення клієнта;

- відмовитися від проведення фінансових операцій за наявності відповідних підстав;

- зупинити здійснення фінансових операцій при здійсненні незвично великих операцій, що не відповідають фінансовому стану клієнта та наявності достатніх підстав підозрювати, що фінансові операції проводяться з метою легалізації (відмивання) доходів.

Теги
Поділитись
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини