Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Роз’яснення Національного банку України щодо обміну готівкової іноземної валюти

Роз’яснення Національного банку України щодо обміну готівкової іноземної валюти

На основі аналізу звернень громадян виділимо дві ключові проблеми: перша виникає під час обміну іноземних банкнот з ознаками значного зношення або пошкодження, друга – банкнот давніх років випуску.

Для кожного випадку є чіткі вимоги чинного валютного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України, дотримання яких регулятор вимагає від усіх уповноважених установ, що мають ліцензію на здійснення валютно-обмінних операцій.

1. Якщо банкнота має ознаки значного зношення або пошкодження, незалежно від її року випуску клієнту можуть запропонувати здійснити операцію інкасо. 

Операцію інкасо можуть здійснювати уповноважені установи, що мають відповідний договір з іноземним банком-кореспондентом. 

Також зазначимо, що ступень зношеності банкнот іноземної валюти встановлюються центральними банками відповідних країн, зокрема для долара США – Федеральною Резервною системою США, і не підлягає регулюванню НБУ, водночас повинна бути передбачена умовами договорів з іноземним банком-кореспондентом.

Прийняті на інкасо банкноти надсилаються іноземному банку-кореспонденту для обміну і отримання придатних до обігу банкнот. 

Звертаємо увагу, що комісійну винагороду за здійснення таких операцій банки відповідно до статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність" стягують згідно з установленими ними тарифами, інформація про які має бути розміщена в доступному для клієнта місці.

Зважаючи на суттєве ускладнення логістичних шляхів під час повномасштабної війни і пов'язане з цим зростання прямих затрат банків на здійснення такого передавання валюти для обміну, уповноважені установи поступово збільшують комісії за операції інкасо. Клієнти можуть обрати установу, комісія  якої є нижчою. 

Строки виплати клієнтам відшкодування за зношені банкноти іноземних держав (відшкодування безпосередньо після приймання банкнот від клієнта або після отримання відшкодування від іноземного банку-кореспондента) установлюються банками самостійно.

2. Обмін готівкової іноземної валюти, що не має ознак зношення або набула під час обігу ознаки незначного зношення, незалежно від року випуску.

Уповноваженим установам заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, з якою здійснюються валютно-обмінні операції. Зокрема це стосується і здійснення операцій з банкнотами всіх номіналів доларів США, що випускалися Федеральною резервною системою з 1914 року дотепер.

Про це чітко зазначено в Положенні про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України, затвердженому постановою Правління НБУ від 02 січня 2019 року № 1 (зі змінами) (далі – Положення № 1).

Підкреслюємо, що Національний банк України не ухвалював жодних нормативно-правових актів, що передбачають заборону здійснення валютно-обмінних операцій з іноземною валютою, зокрема обмін доларів США серії 1996 року та тих, що були випущені в обіг раніше.

Отже, уповноважені установи зобов’язані приймати банкноти іноземної валюти, які за дизайном і елементами захисту повністю відповідають зразкам та описам, наведеним на сторінках офіційних сайтів центральних/національних банків іноземних держав, і не мають ознак зношення або набули під час обігу одну чи кілька ознак незначного зношення.

У разі відмови обмінювати валюту на підставі року випуску Національний банк готовий приймати звернення від громадян для проведення відповідних перевірок. 

Якщо під час перевірки будуть виявлені факти порушення вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України, до порушників застосовуватимуться адекватні заходи впливу.

Вже наступного тижня НБУ проведе з уповноваженими установами зустріч, під час якої обговорить з учасниками ринку звернення громадян і проблемні питання та надасть відповідні роз’яснення.

Довідково

Банкноти іноземних держав, які під час обігу значно зносились або мають значні пошкодження, відповідно до Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні № 103 (далі – Інструкція) приймаються в касах банків на інкасо на умовах, що визначаються банком разом із банком-кореспондентом.

Згідно з вимогами Інструкції банк (філія, відділення) чи небанківські фінансові установи приймають на інкасо від фізичних осіб:

1. банкноти іноземних держав, що набули під час обігу ознаки зношення, що не відповідають вимогам додатка до Положення № 1 (тобто їх рівень пошкодження є суттєвішим за той, що можна було б віднести до незначного пошкодження);

2. банкноти іноземних держав, що набули під час обігу одну або кілька ознак значного зношення/пошкодження:

 • розірвані (розрізані) на частини;
 • із пошкодженими елементами дизайну та захисту (видалені цифрові чи текстові позначення номіналу, зображення портрета, оптично-змінні елементи захисту, захисні стрічки);
 • зі зміненим первісним кольором паперу та/або зображень;
 • із локальними забрудненнями (плямами), уключаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких перевищує половину площі банкноти;
 • із загальними забрудненнями, уключаючи ті, що спричиняють люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях;
 • обпалені, пропалені, трухлі (пошкоджені внаслідок тривалої дії вологи, різних рідин, хімікатів або з ознаками гниття);
 • мають явні друкарські недоліки;

3. банкноти, вилучені іноземною державою з обігу після дати, оголошеної банком-емітентом відповідної валюти (за наявності згоди банку-кореспондента відповідної держави на обмін цих банкнот).

До ознак незначного зношення відповідно до додатка до Положення № 1 належать:

 • локальні потертості (часткова втрата фарби на зображеннях) та/або втрата папером жорсткості;
 • відбитки штампів/печаток, написи, уключаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких не перевищує 200 мм2;
 • плями, загальна кількість яких не перевищує трьох штук діаметром до 5 мм кожна;
 • надриви або надрізи, загальна кількість яких не перевищує трьох штук довжиною до 3 мм кожний;
 • отвори та проколи, загальна кількість яких не перевищує чотирьох штук, діаметром не більше 1 мм кожний.

 

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини