Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Про імплементацію Закону України "Про платіжні послуги"

З 01 серпня 2022 року введений в дію Закон України "Про платіжні послуги". Цей закон, зокрема:

 • визначає поняття та загальний порядок виконання платіжних операцій в Україні,
 • встановлює виключний перелік платіжних послуг та порядок їх надання, категорії надавачів платіжних послуг та умови авторизації їх діяльності,
 • визначає загальні засади функціонування платіжних систем в Україні, випуску та використання в Україні електронних грошей, 
 • встановлює права, обов’язки та відповідальність учасників платіжного ринку України, порядок здійснення оверсайту платіжної інфраструктури.

На виконання вимог цього закону та у межах реалізації його норм, Національний банк України працює над оновленням нормативної бази з питань діяльності учасників платіжного ринку.

На цій сторінці можна ознайомитися з інформацією щодо вже ухвалених Правлінням Національного банку України нормативно-правових актів, спрямованих на регулювання безготівкових розрахунків та оверсайту платіжної інфраструктури.

Нормативно-правові акти прийняті на виконання вимог Закону України "Про платіжні послуги" (діючий)

Відповідність між діючими нормативно-правовими та розпорядчими актами (далі - акти) і тими, які втратили чинність/викладено в новій редакції/внесено зміни, встановлюється за нумерацією. Якщо відповідність не встановлена, то це нові акти.

1. Інструкція про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків

Затверджений

Предмет регулювання

Постанова Правління НБУ від 29.07.2022 № 162

Інструкція регулює порядок відкриття та закриття:

 • банками банківських рахунків клієнтам, кореспондентських рахунків банкам (резидентам і нерезидентам), філіям іноземних банків в Україні;
 • небанківськими надавачами платіжних послуг (платіжними установами (зокрема малими платіжними установами), філіями іноземних платіжних установ, установами електронних грошей, операторами поштового зв’язку) платіжних рахунків користувачам;
 • особливості здійснення платіжних операцій за окремими рахунками користувачів.
2. Інструкція про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг

Затверджений

Предмет регулювання

Постанова Правління НБУ від 29.07.2022 № 163

Інструкція визначає:

 • порядок ініціювання та виконання платіжних операцій за рахунками користувачів платіжних послуг, які відкриті  в надавачів платіжних послуг з обслуговування рахунку;
 • обов’язкові реквізити платіжної інструкції, вимоги щодо їх заповнення;
 • порядок виконання надавачами платіжних послуг заходів щодо арешту коштів на рахунках користувачів.
3. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій та операцій з ощадними сертифікатами банку

Затверджений

Предмет регулювання

Постанова Правління НБУ від 03.12.2003 № 516 (у редакції постанови Правління НБУ від 14.07.2022 № 144)

Положення викладено у новій редакції, яке регулює загальний порядок:

 • залучення банками України та філіями іноземних банків в Україні грошових коштів або банківських металів від вкладників на їхні вкладні (депозитні) рахунки;
 • здійснення банками України операцій з ощадними сертифікатами. 

Крім того, у Положенні:

 • терміни приведено у відповідність до вимог закону;
 • розширено перелік операцій за вкладними (депозитними) рахунками, операціями з перерахування коштів з платіжного рахунку, відкритого у небанківського надавача платіжних послуг на вкладний (депозитний) рахунок вкладника в банку та повернення коштів і нарахованих процентів з вкладного (депозитного) рахунку на платіжний рахунок;
 • уточнено порядок здійснення розрахунків за ощадними сертифікатами банку в валюті/банківських металах у яких вони номіновані;
 • виключено норми щодо договорів банківського рахунку.
4. Порядок відкриття і закриття рахунків виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму

Затверджений

Предмет регулювання

Постанова Правління НБУ від 15.07.2022 № 102 (зі змінами, внесеними постановою Правління НБУ від 16.05.2022 № 99)

Змінами до Порядку:

 • приведено терміни у відповідність до вимог Закону України "Про платіжні послуги";
 • визначено порядок зберігання банками документів, що подаються клієнтом під час відкриття рахунку;
 • надано право банкам у внутрішніх документах самостійно визначати уповноважену(их) особу(іб), яка(і) має право підписувати заяву про відкриття рахунку.
5. Інструкція про порядок відкриття та закриття Національним банком України рахунків клієнтам

Затверджений

Предмет регулювання

Постанова Правління НБУ від 15.04.2022 № 74 (зі змінами, внесеними постановою Правління НБУ від 07.07.2022 № 138)

Змінами до Інструкції:

 • приведено терміни у відповідність до вимог Закону України "Про платіжні послуги";
 • встановлено обовʼязок для:
  • Національного банку України надсилати повідомлення до органу державної виконавчої служби або приватного виконавця про відкриття або закриття рахунку клієнта, внесеного до Єдиного реєстру боржників;
  • клієнта письмово повідомляти Національний банк України, у якому відкритий рахунок про наявність обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку у строк, визначений Законом України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень";
 • виключено форми заяв про відкриття рахунків та визначено вимоги до заповнення реквізитів заяв про відкриття/закриття рахунків клієнтів.
6. Положення про порядок повідомлення надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків інформації про відкриття/закриття рахунків користувачів, унесених до Єдиного реєстру боржників, органам державної виконавчої служби або приватним виконавцям

Затверджений

Предмет регулювання

Постанова Правління НБУ від 13.06.2022 № 116

Положення регулює порядок надсилання надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків повідомлення про відкриття/закриття рахунків користувачу, інформація про якого внесена до Єдиного реєстру боржників, до органів державної виконавчої служби або приватним виконавцям.

7. Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів

Затверджений

Предмет регулювання

Постанова Правління НБУ від 29.07.2022 № 164

Положення встановлює вимоги:

 • до емісії платіжних інструментів, зокрема платіжних карток, передплачених платіжних інструментів;
 • обов’язкові умови договорів, що, зокрема укладаються між емітентами та еквайрами, емітентами та користувачами;
 • порядок використання платіжних інструментів для ініціювання платіжних операцій;
 • порядок еквайрингу платіжних інструментів;
 • загальні правила документообігу за операціями з використанням платіжних інструментів;
 • особливості використання платіжних інструментів у платіжних системах;
 • загальні вимоги до безпеки здійснення платіжних операцій з використання платіжних інструментів.
8. Зміни до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті

Затверджений

Предмет регулювання

Постанова Правління НБУ від 01.08.2022 № 167

Змінами до Інструкції:

 • приведено термінологію Інструкції  у відповідність вимог Закону  та змінено її назву;
 • визначені вимоги щодо участі у СЕП небанківських установ, право на участь яких у цій системі передбачено на рівні відповідного закону;
 • актуалізовано порядок резервування та відновлення функціонування СЕП;
 • виключені положення щодо загальних умов виконання міжбанківського переказу коштів через кореспондентські рахунки, що відкриваються в розрахунковому банку платіжної системи, оскільки це питання врегульовано Законом та розділом ІІІ цієї Інструкції;
 • виключено додаток 7 до Інструкції, яким визначався перелік умовних числових кодів розрахункових документів, та передбачено, що в реквізиті “назва документа” зазначається умовний числовий код платіжної інструкції "01".
Довідково

Інструкція зі змінами, внесеними постановою № 167, діятиме до дати запровадження СЕП-4.

9. Положення про залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг

Затверджений

Предмет регулювання

Постанова Правління НБУ від 02.08.2022 № 168

Положенням визначено:

 • порядок подання банками, платіжними установами (крім малих платіжних установ), емітентами електронних грошей та емітентами платіжних інструментів до НБУ повідомлення про залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг з метою внесення до Реєстру платіжної інфраструктури (далі – РПІ) відомостей про комерційних агентів;
 • особливості надання фінансових платіжних послуг комерційними агентами, які залучаються банком та платіжною установою (крім малої платіжної установи) і передбачають приймання готівки для виконання платіжних операцій.
10. Положення про порядок здійснення оверсайту платіжної інфраструктури в Україні

Затверджений

Предмет регулювання

Постанова Правління НБУ від 24.08.2022 № 187

Положення визначає:

 • основні організаційні засади та порядок здійснення оверсайту платіжної інфраструктури;
 • критерії та порядок визначення важливих об’єктів оверсайту;
 • вимоги до об’єктів оверсайту, що здійснюють діяльність на території України.
11. Положення про порядок виконання надавачами платіжних послуг платіжних інструкцій в іноземній валюті та банківських металах

Затверджений

Предмет регулювання

Постанова Правління НБУ від 28.07.2008 № 216 (у редакції постанови Правління НБУ від 25.08.2022 № 189)

Положенням у новій редакції визначено порядок:

 • оформлення платіжної інструкції в іноземній валюті або банківських металах;
 • подання та відкликання платником платіжної інструкції в іноземній валюті або банківських металах та її виконання;
 • зарахування коштів в іноземній валюті на рахунки клієнтів банків/платіжні рахунки користувачів, які відкриті в небанківських надавачів платіжних послуг;
 • виконання надавачами платіжних послуг дебетового переказу коштів в іноземній валюті за згодою/без згоди платника;
 • виконання надавачами платіжних послуг заходів щодо арешту коштів в іноземній валюті та банківських металів на рахунках платників.
 • виконання надавачами платіжних послуг заходів щодо арешту коштів в іноземній валюті та банківських металів на рахунках платників.
12. Положення про реєстрацію платіжних систем, учасників платіжних систем та технологічних операторів платіжних послуг

Затверджений

Предмет регулювання

Постанова Правління НБУ від 26.09.2022 № 208

Порядок включення/внесення та виключення Національним банком України до/з РПІ відомостей про:

 • внутрішньодержавні платіжні системи та міжнародні платіжні системи, операторами яких є резиденти;
 • міжнародні платіжні системи, операторами яких є нерезиденти;
 • учасників внутрішньодержавних платіжних систем та міжнародних платіжних систем;
 • технологічних операторів платіжних послуг.
13. Положення про випуск електронних грошей та здійснення платіжних операцій з ними

Затверджений

Предмет регулювання

Постанова Правління НБУ від 29.09.2022 № 210

Положення регулює:

 • порядок надання емітентами електронних грошей фінансової платіжної послуги з випуску електронних грошей та виконання платіжних операцій з ними, у тому числі відкриття та обслуговування електронних гаманців;
 • установлює вимоги до емітентів електронних грошей, їх комерційних агентів;
 • обмеження щодо використання електронних грошей;
 • особливості виконання платіжних операцій з електронними грошима.
14. Положення про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів платіжних послуг та обмежених платіжних послу

Затверджений

Предмет регулювання

Постанова Правління НБУ від 07.10.2022 № 217

Визначає:

 • умови та порядок видачі ліцензії на надання фінансових платіжних послуг шляхом включення відомостей про особу до Реєстру платіжної інфраструктури (далі - РПІ);
 • особливості видачі ліцензії на надання фінансових платіжних послуг малим платіжним установам, іншим фінансовим установам та операторам поштового зв’язку;
 • умови та порядок акредитації філій іноземних платіжних установ та філій іноземних установ електронних грошей;
 • умови та порядок реєстрації банків, органів державної влади, органів місцевого самоврядування як надавачів фінансової платіжної послуги з випуску електронних грошей та виконання платіжних операцій з ними, у тому числі відкриття та обслуговування електронних гаманців;
 • умови та порядок реєстрації надавачів обмежених платіжних послуг;
 • умови відкриття та припинення діяльності відокремлених підрозділів надавачів фінансових платіжних послуг;
 • порядок оцінки ділової репутації надавачів фінансових платіжних послуг, надавачів обмежених платіжних послуг, а також власників істотної участі, юридичних і фізичних осіб, які мають намір набути або збільшити істотну участь, керівників, головних бухгалтерів, ключових осіб та кандидатів на ці посади у надавачі фінансових платіжних послуг, надавачі обмежених платіжних послуг;
 • вимоги до професійної придатності керівників, головних бухгалтерів, ключових осіб надавачів фінансових платіжних послуг;
 • вимоги та порядок оцінки фінансового стану юридичних осіб і майнового стану фізичних осіб, які є власниками істотної участі або мають намір набути або збільшити істотну участь у платіжній установі, малій платіжній установі, установі електронних грошей, операторі поштового зв’язку;
 • порядок та процедуру призначення (обрання) керівника, головного бухгалтера, ключової особи надавача фінансових платіжних послуг;
 • умови та порядок розширення переліку видів фінансових платіжних послуг, зазначених у ліцензії, та припинення надання окремого виду (видів) фінансових платіжних послуг, зазначеного (зазначених) у ліцензії, та внесення відповідних відомостей до РПІ;
 • порядок ведення РПІ в частині надавачів фінансових платіжних послуг/обмежених платіжних послуг, перелік відомостей, що вносяться щодо таких осіб до РПІ, та порядок включення/виключення таких відомостей до/з РПІ;
 • порядок повідомлення про зміни в документах, що подавалися до Національного банку з метою проходження процедури авторизації діяльності;
 • порядок повідомлення Національного банку надавачем фінансових платіжних послуг про залучення технологічного оператора платіжних послуг, третьої особи до виконання важливої операційної функції та про істотні зміни в умовах такого залучення;
 • порядок припинення авторизації діяльності надавача фінансових платіжних послуг та надавача обмежених платіжних послуг.
15. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Затверджений

Предмет регулювання

Постанова Правління НБУ від 07.10.2022.№ 216

Впроваджені зміни щодо:

 • встановлення на постійній основі нові ознаки небездоганної ділової репутації для фізичних та юридичних осіб;
 • врегулювання порядку видачі ліцензії на торгівлю валютними цінностями з метою уніфікації підходу до видачі ліцензії на торгівлю валютними цінностями та загального підходу до видачі ліцензій на інші фінансові послуги;
 • врегулювання процедури реорганізації надавачів фінансових послуг, надавачів фінансових платіжних послуг;
 • оновлення підходів до оцінки походження джерел коштів для формування статутного капіталу;
 • виключення норми щодо потреби погодження, набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі (крім страховика), запровадити процедуру погодження  Національним банком набуття істотної участі в надавачах фінансових платіжних послуг;
 • процедури визнання власника істотної участі в надавачі фінансових послуг (особи, яка незалежно від формального володіння має значний або вирішальний вплив на управління або діяльність надавача);
 • розширення вимог Положення про ліцензування на надавачів фінансових платіжних послуг, зокрема: до системи корпоративного управління,  власників істотної участі, керівників та порядку їх призначення, до правил суміщення посад, відокремлених підрозділів, до порядку погодження набуття або збільшення істотної участі, критеріїв оцінки фінансового та майнового стану;
 • порядку дій надавача фінансових послуг і НБУ в разі виявлення ознак ненадання надавачем фінансових послуг жодної фінансової послуги протягом року з дня отримання ліцензії;
 • права НБУ встановлювати тимчасову заборону використання власником істотної участі в небанківській фінансовій установі права голосу та  порядок призначення довіреної особи, якій передається право брати участь у голосуванні.
16. Положення про захист інформації та кіберзахист учасниками платіжного ринку

Затверджений

Предмет регулювання

Постанова Правління НБУ від 19.05.2021 № 43 (у редакції постанови Правління НБУ від 13.06.2022 № 119)

Положенням у новій редакції визначено вимоги та заходи щодо забезпечення захисту інформації, кіберзахисту та інформаційної безпеки у сфері надання платіжних послуг та контроль за їх виконанням. Запроваджено зміни щодо:

 • визначення термінів, які приведено у відповідність до вимог закону;
 • захисту інформації електронного платіжного засобу;
 • організаційного забезпечення діяльності з питань захисту інформації та кіберзахисту;
 • нормативного забезпечення діяльності з питань захисту інформації, кіберзахисту та інформаційної безпеки (зокрема, вимоги до методики відновлення та захисту критичних даних);
 • управління системою захисту;
 • фізичного захисту;
 • ідентифікації та автентифікації;
 • управління доступом;
 • забезпечення мережевого захисту;
 • вимог до криптографічних засобів захисту інформації, електронних платіжних засобів та середовища віртуалізації;
 • умов використання електронного підпису;
 • фіксації кіберінцидентів та інцидентів інформаційної безпеки і реагування на них.
17. Інструкція про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні

Затверджений

Предмет регулювання

Постанова Правління НБУ від 25.08.2021 № 103 (у редакції постанови Правління НБУ від 21.06.2022 № 128)

Інструкція уточнює порядок і вимоги проведення платіжних послуг у національній та іноземній валютах та оформлення касових документів за платіжними операціями; внесені зміни до назв та реквізитів окремих касових документів.

Надавач платіжних послуг зобов’язаний надавати користувачу до укладення договору про надання платіжних послуг на безоплатній основі таку інформацію:

 • про порядок і умови здійснення платіжної операції або доступ до такої інформації  перед ініціюванням платником платіжної операції з використанням емітованих платіжних інструментів;
 • про надавача платіжних послуг, платіжну операцію;
 • про комісійні винагороди;
 • про спосіб комунікації та заходи безпеки;
 • про строк дії договору про надання платіжних  послуг, порядок унесення змін до цього договору та умови його припинення;
 • про механізм захисту прав споживачів та порядок врегулювання спірних питань, що виникають під час надання платіжних послуг.
18. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

Затверджений

Предмет регулювання

Постанова Правлння НБУ від 29.12.2017 № 148 (зі змінами, унесеними постановою Правління НБУ від 19.09.2022 № 205)

Положення доповнено новими термінами: "комерційний агент (агент)", "небанківський надавач платіжних послуг", "операційний час". Крім того, унесено відповідні зміни та уточнення, що регламентують порядок ведення суб’єктами господарювання, у тому числі небанківськими надавачами платіжних послуг, касових операцій з урахуванням загального порядку виконання платіжних операцій, послуг із зарахування та зняття готівкових коштів на/з рахунків користувачів.

19. Положення про здійснення Національним банком України нагляду за додержанням об’єктами нагляду законодавства України про захист прав споживачів фінансовихпослуг та обмежених платіжних послуг, вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості

Затверджений

Предмет регулювання

Постанова Правління НБУ від 02.09.2022 № 198

Положення запроваджує єдиний порядок здійснення нагляду за додержанням надавачами всіх фінансових послуг (банками та небанківськими фінансовими установами), надавачами обмежених платіжних послуг та колекторськими компаніями вимог законодавства про захист прав споживачів, в тому числі на платіжному ринку; вимог щодо етичної поведінки.

Формами  здійснення нагляду визначено: безвиїзний нагляд та у складі інспекційної перевірки.

НБУ здійснює нагляд шляхом, зокрема:

 • аналізу звернень споживачів фінансових послуг, договорів про надання фінансових послуг щодо наявності умов, які обмежують або порушують права споживача, вебсайтів;
 • контролю за дотриманням законодавства про рекламу;
 • співпраці з іншими органами в межах своєї компетенції; застосування заходів впливу та штрафних санкцій за порушення законодавства про захист прав споживачів ,в тому числі вимог щодо етичної поведінки 
 • контролю за усуненням виявлених порушень та моніторингу врахування учасниками ринку наданих регулятором рекомендацій.

Постанова Правління НБУ від 28.12.2020 № 169 (зміни до Положення) у редакції постанови Правління НБУ від 02.09.2022 № 198)

20. Зміни до Положення про організацію емісійно-касової роботи в Національному банку України

Затверджений

Предмет регулювання

Рішенням Правління НБУ від 25.09.2020 № 603-рш (зі змінами), внесені рішенням Правління НБУ від 19.09.2022 № 461-рш

Унесено зміни до Положення в частині зміни касових документів "заяви на переказ готівки" на "платіжну інструкцію на переказ готівки", що прведено у відповідність до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні (постанова Правління НБУ від 25.08.2021 № 103 у редакції постанови Правління НБУ від 21.06.2022 № 128 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України").

21. План рахунків бухгалтерського обліку банків України

Затверджений

Предмет регулювання

Постанова Правління НБУ від 14.10.2022 № 219

Унесено зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджених постановою Правління НБУ від 11.09.2017 № 89 (зі змінами), з метою реалізації вимог Закону України "Про платіжні послуги" в частині можливості відкриття небанківськими надавачами платіжних послуг розрахункових рахунків для забезпечення виконання небанківськими надавачами фінансових платіжних послуг платіжних операцій своїх користувачів.

22. Зміни до Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України (відповідно до постанови Правління Національного банку України від 26 вересня 2022 року № 209 назва цього Положення викладена у редакції "Положення про організацію бухгалтерського обліку в банках України")

Затверджений

Предмет регулювання

Постанова Правління НБУ від 26.09.2022 № 209

Зміни до Положення у зв'язку з приведенням у відповідність до Закону “Про платіжні послуги” стосуються терміну “операційний день”; доповнення переліку рахунків, які є клієнтськими, розрахунковим рахунком; перегляду переліку первинних документів, які є підставою для відображення операцій в бухгалтерському обліку банку.

23. Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу

Затверджений

Предмет регулювання

Постанова Правління НБУ від 06.10.2022 № 215

Унесено зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу (постанова Правління НБУ від 17.08.2012 року № 346), в частині:

 • розширення дії Положення  у частині застосування заходів впливу до банків за порушення законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, та в разі недостатності заходів із управління ризиками, що вживаються для захисту інтересів споживачів платіжних послуг;
 • доповнення підстав для застосування заходів впливу  результатами перевірок/безвиїзного нагляду з питань дотримання законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку;
 • виокремлення в окремий розділ порядку застосування заходів впливу відповідно до статті 84 Закону № 1591;
 • доповнення підстав віднесення банку до категорії проблемних у зв’язку з невиконанням банком без обґрунтованих причин рішення Правління Національного банку щодо усунення порушень законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, протягом визначеного Національним банком строку. 
24. Про запровадження номера платіжного рахунку користувача та електронного гаманця в Україні

Затверджений

Предмет регулювання

Постанова Правління НБУ від 26.07.2022 № 158

Постанова регулює порядок формування небанківськими надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків/емітентами електронних грошей (уключаючи банки, установи електронних грошей, філії іноземних установ електронних грошей, операторів поштового зв’язку), які відповідно до Закону України "Про платіжні послуги" мають право відкривати платіжні рахунки користувачам/електронні гаманці комерційним агентам/користувачам/споживачам, структури номера платіжного рахунку користувача та електронного гаманця.

25. Положення про встановлення пруденційних нормативів, що є обов’язковими для дотримання небанківськими надавачами платіжних послуг, та визначення методики їх розрахунку

Затверджений

Предмет регулювання

Постанова Правління НБУ від 25.08.2022 року № 190

Положення визначає перелік пруденційних нормативів для небанківських надавачів платіжних послуг та методику їх розрахунку. Небанківські надавачі платіжних послуг  зобов’язані дотримуватись у своїй діяльності визначених нормативів.

26. Положення про порядок розкриття інформації небанківськими надавачами платіжних послуг

Затверджений

Предмет регулювання

Постанова Правління НБУ від 17.08.2022 № 181

Визначено вимоги до порядку та обсягу інформації, що підлягає розкриттю небанківськими надавачами платіжних послуг на власних вебсайтах (вебсторінках), у місцях надання послуг та на вимогу користувачів. Розміщуючи інформацію в публічному доступі, надавачі небанківських фінансових послуг керуватимуться чітко встановленими правилами. Інформація повинна бути розміщена державною мовою, бути достовірною та актуальною, її пошук має бути простим та доступним для користувачів.

27. Правила зберігання, захисту, використання та розкриття таємниці надавача платіжних послуг

Затверджений

Предмет регулювання

Постанова Правління НБУ від 14.07.2022 року № 147

Правила визначають питання зберігання, захисту, використання та розкриття інформації,  що становить таємницю надавача платіжних послуг.

28. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку

Затверджений

Предмет регулювання

Постанова Правління НБУ від 22.09.2022 № 206

Положення визначає порядок застосування заходів впливу до небанківських надавачів платіжних послуг, надавачів обмежених платіжних послуг за порушення законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку. У Положенні, зокрема врегульовано такі питання: підстави для застосування заходів впливу, ким приймається рішення про застосування заходу впливу, як рішення доводяться до відома учасників ринку, порядок вживання установою заходів для усунення порушення, порядок застосування різних видів заходів впливу тощо.

 

Нормативно-правові акти, що потребували оновлення у зв'язку із введенням в дію Закону України "Про платіжні послуги"

Відповідність між діючими нормативно-правовими та розпорядчими актами (далі - акти) і тими, які втратили чинність/викладено в новій редакції/внесено зміни, встановлюється за нумерацією.

1. Інструкція про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів (втратила чинність з 01.08.2022)

Затверджений

Предмет регулювання

Постанова Правління НБУ від 12.11.2003 № 492 (у редакції постанови Правління НБУ від 01.04.2019 № 56)

Інструкція регулювала:

 • порядок відкриття та закриття банками, їх відокремленими підрозділами,  які здійснюють банківську діяльність від імені банку, та філіями іноземних банків в Україні поточних, вкладних (депозитних) рахунків, рахунків умовного зберігання (ескроу) клієнтів банків;
 • порядок відкриття та закриття банками кореспондентських рахунків банкам (резидентам і нерезидентам), філіям іноземних банків в Україні;
 • особливості здійснення операцій за окремими рахунками клієнтів, що відкриваються відповідно до законів України.
2. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті (втратила чинність з 01.08.2022)

Затверджений

Предмет регулювання

Постанова Правління НБУ від 21.01.2004 № 22

Інструкція встановлювала загальні правила, види і стандарти розрахунків клієнтів банків та банків у грошовій одиниці України на території України, що здійснюються за участю банків.

3. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій (викладено в новій редакції)

Затверджений

Предмет регулювання

Постанова Правління НБУ від 03.12.2003 № 516

Положення регулювало загальний порядок залучення банками України та філіями іноземних банків в Україні грошових коштів (як у національній, так і в іноземній валюті) або банківських металів від вкладників на їх поточні, вкладні (депозитні) рахунки та розміщення банками України ощадних сертифікатів.

4. Порядок відкриття і закриття рахунків виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму (внесені зміни)

Затверджений

Предмет регулювання

Постанова Правління НБУ від 15.07.2020 № 102

Порядок регулює відкриття і закриття банками, їхніми відокремленими підрозділами, які здійснюють банківську діяльність від імені банку, та філіями іноземних банків в Україні накопичувальних, поточних рахунків:

 • виборчих фондів відповідних кандидатів, політичних партій, місцевих організацій політичних партій під час підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів;
 • фонду ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою (далі - фонд ініціативної групи), фонду агітації щодо ініціативи проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою політичної партії, громадської організації (далі - фонд агітації щодо ініціативи партії, громадської організації) під час збору підписів виборців на підтримку ініціативи проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою;
 • фондів всеукраїнського референдуму ініціативних груп, а також політичних партій, громадських організацій під час підготовки та проведення всеукраїнського референдуму.
5. Інструкція про порядок відкриття та закриття Національним банком України рахунків клієнтам (внесені зміни)

Затверджений

Предмет регулювання

Постанова Правління НБУ від 15.04.2022 № 74

Інструкція регулює порядок відкриття та закриття Національним банком України рахунків клієнтам, зазначеним у статті 42 Закону України "Про Національний банк України".

6. Положення про порядок надання банками інформації про відкриття/закриття рахунків фізичних осіб, унесених до Єдиного реєстру боржників, до органів державної виконавчої служби або приватних виконавців (втратило чинність з 01.08.2022)

Затверджений

Предмет регулювання

Постанова Правління НБУ від 18.04.2019 № 60

Положення встановлювало обовʾязок банкам:

 • у день відкриття або закриття рахунків фізичним особам перевірити наявність інформації про внесення відомостей про цих фізичних осіб до Єдиного реєстру боржників;
 • у разі наявності в реєстрі інформації про фізичну особу-боржника в день відкриття/закриття рахунку надіслати органу державної виконавчої служби або приватному виконавцю повідомлення про відкриття /закриття рахунку такою особою.
7. Положення про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів (втратило чинність з 01.08.2022)

Затверджений

Предмет регулювання

Постанова Правління НБУ від 05.11.2014 № 705

Положення встановлювало порядок емісії електронних платіжних засобів та здійснення операцій з їх використанням.

8. Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті (внесено зміни)

Затверджений

Предмет регулювання

Постанова Правління НБУ від 16.08.2006 № 320

Інструкція визначає загальні вимоги щодо функціонування в Україні СЕП та порядку виконання міжбанківського переказу коштів через кореспондентські рахунки банків-резидентів, філій іноземних банків у національній валюті України.

9. Про врегулювання питань щодо приймання готівки для подальшого її переказу (втратила чинність з 01.08.2022) та Положення про порядок ведення Реєстру комерційних (комерційних представників) банків (втратило чинність з 03.08.2022)

Затверджений

Предмет регулювання

Постанова Правління НБУ від 12.02.2013 № 42

Постанова впорядковувала діяльність, пов’язану з прийманням готівки для подальшого її переказу.

Постанова Правління НБУ від 20.09.2012 № 386 Положення визначало порядок надання інформації банками Національному банку України про укладені ними агентські договори про надання фінансових послуг від імені банків та ведення Національним банком реєстру комерційних агентів (комерційних представників) банків.
10. Положення про нагляд (оверсайт) платіжних систем та систем розрахунків в Україні (втратило чинність з 27.08.2022)

Затверджений

Предмет регулювання

Постанова Правління НБУ від 28.11.2014 № 755

Положення визначало основні організаційні засади та порядок здійснення оверсайта платіжних систем та систем розрахунків (далі – платіжні системи) в Україні, критерії та порядок визначення важливості платіжних систем, а також вимоги до платіжних систем, що здійснюють діяльність на території України.

11. Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів (викладено в новій редакції)

Затверджений

Предмет регулювання

Постанова Правління НБУ від 28.07.2008 № 216

Положення встановлювало загальні вимоги НБУ до оформлення клієнтами доручень на переказ коштів в іноземній валюті або банківських металів, їх виконання банками й небанківськими фінансовими установами, порядок зарахування коштів в іноземній валюті.

12. Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури" (втратило чинність з 01.08.2022)

Затверджений

Предмет регулювання

Постанова Правління НБУ від 14.02.2014 № 43

Порядок реєстрації Національним банком внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем та систем розрахунків (далі - платіжні системи), учасників/членів платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури.

13. Положення про електронні гроші в Україні (втратило чинність з 01.10.2022)

Затверджений

Предмет регулювання

Постанова Правління НБУ від 04.11.2010 № 481

Положення регулювало діяльність,  пов'язану з випуском електронних грошей в Україні, встановлювало вимоги НБУ до суб'єктів,  що здійснювали операції з електронними грошима, порядку здійснення цих операцій, а також до правил використання електронних грошей в Україні та порядку їх узгодження.

14. Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (втратило чинність з 09.10.2022)

Затверджений

Предмет регулювання

Постанова Правління НБУ від 17.08.2017 № 80

Визначало умови, за яких видається ліцензія на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків Національним банком України, порядок видачі ліцензії, а також підстави, за яких Національний банк мав право відмовити у видачі ліцензії, зупинити, поновити або відкликати/анулювати її.

15. Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг

Затверджений

Предмет регулювання

Посланова Правління НБУ від 21.12.2021 № 153

Вдосконалення порядку ліцензування та реєстрації небанківських фінансових установ та осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги (крім операторів поштового зв'язку), регулювання і нагляд за якими здійснює Національний банк України.

16. Положення про захист інформації та кіберзахист у платіжних системах (втратило чинність з 01.08.2022)

Затверджений

Предмет регулювання

Постанова Правління НБУ від 19.05.2021 № 43

Положення визначало вимоги та заходи щодо забезпечення захисту інформації, кіберзахисту та інформаційної безпеки у сфері переказу коштів та контроль за їх виконанням.

17. Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні

Затверджений

Предмет регулювання

Постанова Правління НБУ від 08.10.2021 № 103

Інструкція вдосконалює організацію касової роботи банками в Україні.

18. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

Затверджений

Предмет регулювання

Постанова Правлння НБУ від 29.12.2017 № 148 (зі змінами)

Визначає порядок ведення касових операцій у національній валюті України юридичними особами (крім банків) та їх відокремленими підрозділами незалежно від організаційно-правової форми та форми власності (далі - підприємства), органами державної влади та органами місцевого самоврядування під час здійснення ними діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності, фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність, фізичними особами, у тому числі в частині впорядкування діяльності небанківських фінансових установ та підприємств - агентів банків, пов'язаної з прийманням готівки для подальшого її переказу.

19. Положення про здійснення Національним банком України нагляду за додержанням банками законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг (втратило чинність з 07.09.2022), Положення про здійснення Національним банком України нагляду за додержанням вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки) (втратило чинність з 07.09.2022), Положення про здійснення Національним банком України нагляду за додержанням учасниками ринку фінансових послуг законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг (втратив чинність пункт 1 Постанови Правління НБУ від 16.06.2021 № 52  з 07.09.2022)

Затверджений

Предмет регулювання

Постанова Правління НБУ від 28.12.2020 № 169

Положення визначає порядок здійснення нагляду на ринках небанківських фінансових послуг у формі безвиїзного нагляду, крім нагляду за дотриманням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, обмежених платіжних послуг та вимог щодо етичної поведінки.

пункт 1 Постанови Правління НБУ від 16.06.2021 № 52

Пунктом 1 Постанови 52 було затверджено Положення, яким визначався порядок здійснення нагляду за додержанням небанківськими фінансовими установами законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг.

Постанова Правління НБУ від 09.07.2021 № 76

Положення визначало порядок здійснення нагляду за додержанням вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки).

Постанова Правління НБУ від 09.02.2021 № 15

Положення визначало порядок здійснення нагляду за додержанням банками законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг.

20. Положення про організацію емісійно-касової роботи в Національному банку України

Затверджений

Предмет регулювання

Рішення Правління НБУ від 25.09.2020 № 603-рш (зі змінами)

Положення визначає регулює організацію та порядок проведення емісійних і касових операцій в національній валюті та перевезення цінностей в Національному банку України.

21. План рахунків бухгалтерського обліку банків України (внесено зміни)

Затверджений

Предмет регулювання

Постанова Правління НБУ від 11.09.2017 № 89 (зі змінами)

Містить Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України (встановлює порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку, визначає характеристику і коротке призначення рахунків для відображення інформації за типовими операціями) та План рахунків бухгалтерського обліку банків України (Визначає номери та найменування синтетичних рахунків, що забезпечують запис інформації про наявність і рух активів, зобов'язань, капіталу та результати від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності банків).

22. Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України (внесені зміни)

Затверджений

Предмет регулювання

Постанова Правління НБУ від 04.07.2018 № 75

Положення встановлює вимоги щодо організації бухгалтерського обліку в банках України.