Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Пошук небанківських установ

Для отримання повної інформації щодо небанківських установ та інших учасників ринків фінансових послуг, ліцензування, реєстрацію та авторизацію яких здійснює Національний банк, рекомендуємо використовувати всі засоби пошуку, які розміщені на даній сторінці.

Комплексна інформаційна система Національного банку (КІС НБУ)

За посиланням знаходиться КІС НБУ, у якій можна здійснити пошук інформації, яка міститься в Державному реєстрі фінансових установ та реєстрі осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги на поточну дату та перевірити інформацію щодо:

 • страхових компаній;
 • страховиків із спеціальним статусом;
 • кредитних спілок;
 • фінансових компаній;
 • ломбардів
 • лізингодавців;
 • операторів поштового зв’язку,

а також перевірити наявність або відсутність у таких установ ліцензій на:

 • залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;
 • фінансовий лізинг;
 • надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
 • надання гарантій;
 • у сфері страхування;
 • факторинг;
 • переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, які втратили чинність з 01.05.2023;
 • торгівлю валютними цінностями.

Якщо ж Ви бажаєте дізнатися, чи має певна фінансова установа відповідні ліцензії, перейдіть за посиланнями:

 

Найпоширеніші питання та відповіді щодо роботи з КІС НБУ.

Інші реєстри та переліки

У цьому розділі міститься така зведена інформація:

 • з Державного реєстру фінансових установ про страхові компанії, кредитні спілки, фінансові компанії та ломбард;
 • з реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги про юридичних осіб-лізингодавців та операторів поштового зв’язку;
 • з електронного реєстру ліцензій на здійснення валютних операцій та осіб, яким видано ліцензії на здійснення валютних операцій (зокрема актуальні відомості щодо ліцензій небанківських установ);
 • про видані ліцензії на надання банкам послуг з інкасації та погодження на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки;
 • про осіб, які отримали погодження Національного банку України на набуття (збільшення) істотної участі у небанківських фінансових установах;
 • про власників істотної участі, які не мають права/яким заборонено користуватися правом голосу та брати участь в управлінні небанківською фінансовою установою, та призначених довірених осіб;
 • про небанківські фінансові групи та інших учасників ринків небанківських фінансових послуг.


з/п

Найменування

Посилання

1.

Інформація з Державного реєстру фінансових установ та реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги (у файлі знаходиться зведена інформація на дату, яка зазначена в ньому. Для отримання інформації на поточну дату, рекомендуємо здійснювати пошук окремих фінансових установ, лізингодавців та/або операторів поштового зв’язку у КІС Національного банку)

xlsx

2.

Інформація з Єдиного реєстру бюро кредитних історій

xlsx

3.

Інформація з реєстру осіб, які мають право здійснювати актуарну діяльність у сфері страхування, та осіб, які можуть виконувати обов’язки відповідального актуарія, та про осіб, відомості про яких виключені з реєстру

xlsx

4.

Інформація з переліку осіб, яким видано та/або анульовано свідоцтво про відповідність кваліфікаційним вимогам до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками

Архів

5.

Інформація з електронного реєстру осіб, яким видано сертифікат Національного банку України на право здійснення тимчасової адміністрації небанківської фінансової установи та про осіб, яким анульовано відповідний сертифікат

xlsx

6.

Перелік осіб, які мають сертифікат Нацкомфінпослуг на право здійснення тимчасової адміністрації відповідного виду фінансових установ

xlsx

7.

Інформація з державного реєстру страхових та перестрахових брокерів

xlsx

8.

Інформація про страхових та/або перестрахових брокерів - нерезидентів, які письмово повідомили про намір здійснювати діяльність на території України

xlsx

9.

Інформація з переліку страхових посередників, які повідомили про намір провадити посередницьку діяльність на території України з укладення договорів страхування/перестрахування із страховиком-нерезидентом

Архів

10.

Інформація з переліку осіб, які відповідають кваліфікаційним вимогам та можуть займатися визначенням причин настання страхового випадку та розміру збитків (аварійні комісари)

Архів

11.

Інформація з електронного реєстру ліцензій на здійснення валютних операцій та осіб, яким видано ліцензії на здійснення валютних операцій

xlsx

12.

Інформація про видані ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (станом на 30.04.2023)

Архів

13.

Інформація з реєстру юридичних осіб, яким видано ліцензію на здійснення операцій з готівкою

xlsx

14.

Інформація з реєстру колекторських компаній та про осіб, відомості про які виключені з реєстру

xlsx

15.

Інформація з Реєстру платіжної інфраструктури про перелік комерційних агентів

xlsx

16.

Інформація з Реєстру платіжної інфраструктури про емітентів електронних грошей

xlsx

17.

Інформація з Реєстру платіжної інфраструктури про видані ліцензії на надання фінансових платіжних послуг

xlsx

18.

Інформація про страховиків, щодо яких прийнято рішення про підтвердження відповідності структури власності вимогам щодо прозорості

xlsx

19

Перелік надавачів фінансових послуг, ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг яких тимчасово зупинені, на підставі пункту 91 розділу VII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії"

xlsx

20.

Інформація з Реєстру пунктів обміну іноземної валюти

перейти за посиланням

21.

Інформація про перелік небанківських фінансових груп

перейти за посиланням

22.

Інформація з переліку осіб, які отримали погодження Національного банку України на набуття (збільшення) істотної участі у небанківських фінансових установах  даний перелік не включає інформацію про осіб, які отримали погодження Нацкомфінпослуг на набуття (збільшення) істотної участі

xlsx

23.

Інформація з переліку власників істотної участі, які не мають права/яким заборонено користуватися правом голосу та брати участь в управлінні небанківською фінансовою установою, та призначених довірених осіб

xlsx