Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Пошук небанківських установ

Для отримання повної інформації щодо небанківських установ та інших учасників ринків фінансових послуг, ліцензування, реєстрацію та авторизацію яких здійснює Національний банк, рекомендуємо використовувати всі засоби пошуку, які розміщені на даній сторінці.

Комплексна інформаційна система Національного банку (КІС НБУ)

За посиланням знаходиться КІС НБУ, у якій можна здійснити пошук по Державному реєстру фінансових установ на поточну дату та перевірити інформацію щодо:

 • страхових компаній;
 • кредитних спілок;
 • фінансових компаній;
 • ломбардів,

а також перевірити наявність або відсутність у таких небанківських фінансових установ ліцензій на:

 • залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;
 • фінансовий лізинг;
 • надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
 • надання гарантій;
 • у сфері страхування;
 • факторинг;
 • переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, які втратили чинність з 01.05.2023;
 • торгівлю валютними цінностями.

Якщо ж Ви бажаєте дізнатися, чи має певна фінансова установа ліцензії на:

 • здійснення валютних операцій (крім ліцензій на торгівлю валютними цінностями);
 • надання банкам послуг з інкасації,

таку інформацію Ви можете перевірити здійснивши пошук за посиланням.

Найпоширеніші питання та відповіді щодо роботи з КІС НБУ.

Зверніть увагу

Через технічні особливості, інформацію щодо окремих лізингодавців можна знайти у КІС НБУ. Втім, Національний банк звертає увагу, що у КІС НБУ відсутня інформація щодо наявних у лізингодавців ліцензій на фінансовий лізинг.

Національний банк наголошує, що актуальну інформацію щодо  лізингодавців та наявних у них ліцензій можна перевірити в окремому файлі з інформацією з реєстра осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.

Національний банк доопрацьовує КІС НБУ, щоб запустити реєстр осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги для лізингодавців безпосередньо у КІС НБУ.

Інформація про ліцензіатів

Тут зібрана інформація про ліцензії, видані Національним банком на:

 • здійснення валютних операцій (крім ліцензій на торгівлю валютними цінностями);
 • надання банкам послуг з інкасації.
Інші реєстри та переліки

У цьому розділі міститься така зведена інформація:

 • з Державного реєстру фінансових установ про страхові компанії, кредитні спілки, фінансові компанії та ломбард;
 • з реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги про юридичних осіб-лізингодавців та операторів поштового зв’язку;
 • з реєстру осіб, яким видано ліцензії на здійснення валютних операцій (зокрема актуальні відомості щодо ліцензій небанківських установ);
 • з реєстру приміщень, у яких здійснюються валютні операції, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах;
 • про видані ліцензії на надання банкам послуг з інкасації та погодження на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки;
 • про осіб, які отримали погодження Національного банку на набуття (збільшення) істотної участі у небанківських фінансових установах;
 • про власників істотної участі, які не мають права користуватися правом голосу та брати участь в управлінні страховиком;
 • про небанківські фінансові групи та інших учасників ринків небанківських фінансових послуг.


з/п

Найменування

Посилання

1.

Інформація з Державного реєстру фінансових установ
(у файлі знаходиться зведена інформація на дату, яка зазначена в ньому. Для отримання інформації на поточну дату, рекомендуємо здійснювати пошук окремих фінансових установ у КІС Національного банку)

xlsx

2.

Інформація з реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги

xlsx

3.

Інформація з Єдиного реєстру бюро кредитних історій

xlsx

4.

Інформація з переліку актуаріїв у сфері страхування та про осіб, відомості про яких виключені з переліку

xlsx

5.

Інформація з переліку осіб, яким видано та/або анульовано свідоцтво про відповідність кваліфікаційним вимогам до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками

Архів

6.

Інформація з електронного реєстру осіб, яким видано сертифікат Національного банку України на право здійснення тимчасової адміністрації небанківської фінансової установи

xlsx

7.

Перелік осіб, які мають сертифікат Нацкомфінпослуг на право здійснення тимчасової адміністрації відповідного виду фінансових установ

xlsx

8.

Інформація з державного реєстру страхових та перестрахових брокерів

xlsx

9.

Інформація про страхових та/або перестрахових брокерів - нерезидентів, які письмово повідомили про намір здійснювати діяльність на території України

xlsx

10.

Інформація з переліку страхових посередників, які повідомили про намір провадити посередницьку діяльність на території України з укладення договорів страхування/перестрахування із страховиком-нерезидентом

Архів

11.

Інформація з переліку осіб, які відповідають кваліфікаційним вимогам та можуть займатися визначенням причин настання страхового випадку та розміру збитків (аварійні комісари)

Архів

12.

Інформація з електронного реєстру ліцензій та осіб, яким видано ліцензії на здійснення валютних операцій (чинні ліцензії)

xlsx

13.

Інформація про видані ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (станом на 30.04.2023)

Архів

14.

Інформація про видані ліцензії на надання банкам послуг з інкасації та погодження на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки (чинні ліцензії)

xlsx

15.

Інформація з реєстру колекторських компаній та про осіб, відомості про які виключені з реєстру

xlsx

16.

Інформація з Реєстру платіжної інфраструктури про перелік комерційних агентів

xlsx

17.

Інформація з Реєстру платіжної інфраструктури про емітентів електронних грошей

xlsx

18.

Інформація з Реєстру платіжної інфраструктури про видані ліцензії на надання фінансових платіжних послуг

xlsx

19.

Інформація про страховиків, щодо яких прийнято рішення про підтвердження відповідності структури власності вимогам щодо прозорості

xlsx

20.

Інформація з Реєстру пунктів обміну іноземної валюти

перейти за посиланням

21.

Інформація про перелік небанківських фінансових груп

перейти за посиланням

22.

Інформація з реєстру приміщень, у яких здійснюються валютні операції, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах

Архів

 

Особа, яка має намір набути або збільшити істотну участь у страховику зобов'язана отримати письмове погодження Національного банку.


Для забезпечення прозорості ринку небанківських фінансових послуг Національний банк виявляє осіб, які всупереч вимогам законодавства набули істотну участь у страховиках без отримання письмового погодження регулятора. Такі особи не мають права прямо чи опосередковано, повністю чи частково користуватися правом голосу придбаних акцій (часток) та у будь-який спосіб брати участь в управлінні страховиком. Рішення загальних зборів учасників, прийняті за участю таких осіб не мають юридичної сили. Право брати участь у голосуванні може бути передане довіреній особі, яку призначає Національний банк з числа осіб, запропонованих страховиком, на період до отримання особою погодження від регулятора на набуття істотної участі.


з/п

Найменування

Посилання

23.

Інформація з переліку осіб, які отримали погодження Національного банку на набуття (збільшення) істотної участі у небанківських фінансових установах даний перелік не включає інформацію про осіб, які отримали погодження Нацкомфінпослуг на набуття (збільшення) істотної участі

xlsx

24.

Інформація з переліку власників істотної участі, які не мають права користуватися правом голосу та брати участь в управлінні страховиком даний перелік перебуває на стадії формування та містить відомості виключно про осіб, які набули істотну участь з порушенням законодавства, виявлених Національним банком на дату, зазначену у файлі

xlsx