Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Банкнота номіналом 2 гривні
Дата введення в обіг 

Банкнота номіналом 2 гривні зразка 2004 року

В обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет ЯРОСЛАВА МУДРОГО
Основний малюнок зворотної сторони — СОБОР СВЯТОЇ СОФІЇ у Києві
Розмір, мм — 63 x 118 мм
Дата друку — 2013
Дата введення в обіг — 01.04.2013
Елементи захисту

Банкнота номіналом 2 гривні зразка 2004 року (лицьова сторона)
Банкнота номіналом 2 гривні зразка 2004 року (зворотна сторона)

Банкнота номіналом 2 гривні зразка 2004 року

В обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет ЯРОСЛАВА МУДРОГО
Основний малюнок зворотної сторони — СОБОР СВЯТОЇ СОФІЇ у Києві
Розмір, мм — 63 x 118 мм
Дата друку — 2011
Дата введення в обіг — 01.12.2011
Елементи захисту

Банкнота номіналом 2 гривні зразка 2004 року (лицьова сторона)
Банкнота номіналом 2 гривні зразка 2004 року (зворотна сторона)

Банкнота номіналом 2 гривні зразка 2004 року

В обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет ЯРОСЛАВА МУДРОГО
Основний малюнок зворотної сторони — СОБОР СВЯТОЇ СОФІЇ у Києві
Розмір, мм — 63 x 118 мм
Дата друку — 2005
Дата введення в обіг — 10.06.2005
Елементи захисту

Банкнота номіналом 2 гривні зразка 2004 року (лицьова сторона)
Банкнота номіналом 2 гривні зразка 2004 року (зворотна сторона)

Банкнота номіналом 2 гривні зразка 2004 року

В обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет Ярослава Мудрого
Основний малюнок зворотної сторони — СОБОР СВЯТОЇ СОФІЇ у Києві
Розмір, мм — 63 х 118
Дата друку — 2004
Дата введення в обіг — 28.09.2004
Елементи захисту

Банкнота номіналом 2 гривні зразка 2004 року (лицьова сторона)
Банкнота номіналом 2 гривні зразка 2004 року (зворотна сторона)

Лицьовий бік банкноти

Праворуч від центру лицьового боку банкноти розміщено портрет Ярослава Мудрого. Під портретом, праворуч, напис "ЯРОСЛАВ МУДРИЙ". Зазначені елементи дизайну виконано фарбою темно-коричневого кольору.

Ліворуч від портрета, у верхній частині банкноти, розміщено декоративний елемент із зображенням малого Державного Герба України, виконаний у двох кольорах: темно-коричневому та темно-зеленому.

У верхній частині поля водяного знака, паралельно довгій стороні банкноти надруковано напис "НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ", який поділено на зони темно-зеленого та темно-коричневого кольорів. Нижче розміщено підпис Голови Національного банку України і напис "ГОЛОВА", виконані фарбою темно-коричневого кольору.

Біля лівого краю банкноти розміщено елемент для людей з послабленим зором у вигляді горизонтальної риски темно-коричневого кольору.

У нижній частині поля водяного знака в розетці, яку поділено на зони темно-зеленого та темно-рожевого кольорів, надруковано цифрове позначення номіналу "2". Праворуч від нього розміщено частину наскрізного елемента - зображення гривні часів Київської Русі.

Вздовж правого краю короткої сторони банкноти розміщено смугу орнаменту, в якій двічі надруковано цифрове позначення номіналу. Праворуч від смуги вертикально розміщено напис "ДВІ ГРИВНІ". Смугу та напис виконано у двох кольорах: темно-зеленому та темно-коричневому.

Фон центральної частини банкноти утворює зображення срібної монети з княжим гербом Ярослава Мудрого, а також сітка з цифрами "2".

Дизайн лицьового боку банкноти доповнюють орнаменти та захисні антисканерні сітки.

 

Зворотний бік банкноти

Центральним елементом дизайну зворотного боку банкноти є зображення собору Святої Софії темно-коричневого кольору. Праворуч від собору розміщено художню композицію, що включає військове знаряддя, предмети побуту та елемент декору часів Ярослава Мудрого, а також збірник законів "Правда Руська". Колір композиції переходить від темно-коричневого до вишневого.

Біля лівого краю банкноти вертикально розміщено напис "ДВІ ГРИВНІ".

Вздовж трьох сторін банкноти розміщено геометричні орнаменти, виконані з використанням сірого, світло-коричневого, темно-рожевого, оливкового та коричневого кольорів.

У верхній частині вертикального орнаменту розміщено логотип Національного банку України, під яким міститься напис "НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ", у центральній частині - цифрове позначення номіналу "2". Усі зазначені елементи дизайну виконано фарбою вишневого кольору.

У центрі нижнього орнаменту розміщено цифрове позначення номіналу "2", виконане тонкою лінією (негатив).

У нижній частині банкноти праворуч розміщено частину наскрізного елемента - зображення гривні часів Київської Русі, ліворуч від якого розміщено рік затвердження зразка банкноти "2004".

У правому нижньому куті розташовано цифрове позначення номіналу "2" вишневого кольору.

Серійний номер надруковано горизонтально двічі: у лівому нижньому куті фарбою червоного кольору та в правому верхньому куті фарбою чорного кольору. Кожний номер складається з двобуквеної серії і семизначного номера.

Дизайн зворотного боку банкноти доповнюють захисні антисканерні сітки.

 

Характеристика елементів захисту

Банкнота надрукована на спеціальному тонованому папері із коричневим відтінком, який відповідає переважаючому кольору зображень, що є на банкноті.

Папір містить багатотоновий локальний водяний знак, світлий елемент водяного знака, захисну стрічку та захисні невидимі при денному світлі волокна.

1. Водяний знак – зображення портрета Ярослава Мудрого, що повторює портрет, надрукований на лицьовому боці банкноти. Зображення розміщено локально з лівого краю лицьового боку банкноти та видиме під час розглядання банкноти проти світла.

2. Світлий елемент водяного знака – зображення цифрового позначення номіналу розміщено в правій нижній частині зображення портрета Ярослава Мудрого.

3. ЗАХИСНА СТРІЧКА – повністю занурена в товщу паперу полімерна стрічка видима ліворуч від центру банкноти під час розглядання лицьового боку банкноти проти світла. За допомогою збільшувального скла на стрічці можна побачити прозорі зображення в прямому та перевернутому вигляді: "2 ГРН", елемент малого Державного Герба України – тризуб та підкреслене цифрове позначення номіналу "2".

4. НАСКРІЗНИЙ ЕЛЕМЕНТ (СУМІЩЕНЕ ЗОБРАЖЕННЯ) – зображення, всі елементи якого збігаються та доповнюють один одного під час розглядання банкноти проти світла (зображення гривні часів Київської Русі), яке розміщено на межі поля водяного знака в нижній частині лицьового та зворотного боків банкноти. Під час розглядання лицьового боку банкноти проти світла в зображенні проглядає літера "У".

5. Рельєфні елементи – елементи, що надруковані фарбою, яка виступає над поверхнею паперу, і шорсткість яких відчувається на дотик (портрет, написи, цифрові позначення номіналу, мікротекст). Є тільки на лицьовому боці банкноти.

Підвищений рельєф мають такі зображення: окремі ділянки ручної гравюри портрета; напис "НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ" у верхній частині поля водяного знака; елемент для людей з послабленим зором; цифрове позначення номіналу в розетці у нижній частині поля водяного знака; напис "ДВІ ГРИВНІ" вздовж правого краю банкноти.

6. ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ПОСЛАБЛЕНИМ ЗОРОМ – рельєфне позначення номіналу у вигляді горизонтальної риски, розміщене біля лівого краю лицьового боку банкноти.

7. ЛАТЕНТНЕ (ПРИХОВАНЕ) ЗОБРАЖЕННЯ – рельєфне зображення цифрового позначення номіналу "2", приховане в декоративному елементі із зображенням малого Державного Герба України, розміщено у верхній частині лицьового боку банкноти ліворуч. Зображення цифри "2" стає видимим під час розглядання банкноти під гострим кутом до джерела світла.

8. МІКРОТЕКСТ – написи, що повторюються, які можна прочитати за допомогою збільшувального скла.

Мікротексти на лицьовому боці банкноти:

напис "НБУ", виконаний офсетним друком мікрошрифтом (позитив зображення) та обрамляє справа зону водяного знака;

слово "УКРАЇНА" виконано офсетним друком мікрошрифтом (негатив зображення), повторюється чотири рази і розміщено вздовж контуру наскрізного елемента всередині;

смуга орнаменту виконана інтагліо друком з позитиву та негативу зображення мікрошрифта "2" (цифри з перемінною товщиною), яку розміщено вздовж правого краю короткої сторони банкноти; ліворуч смуга обмежена стрічкою із мікротекста "ДВІ ГРИВНІ" (позитив зображення).

Мікротексти на зворотному боці банкноти:

дві смужки, виконані мікрошрифтом "УКРАЇНА" (позитив зображення), що обрамляють смугу орнаменту розміщену вздовж лівої сторони банкноти;

наповнення фону під зображенням собору Святої Софії виконано мікрошрифтом "2" (позитив зображення);

цифрове позначення номіналу у правому нижньому куті банкноти наповнено мікрошрифтом "2" (позитив зображення, цифри з перемінною товщиною і висотою).

9. ОРЛОВСЬКИЙ ДРУК – спеціальний друк, який забезпечує точне збігання фарб на межі двох різних кольорів без розривів і зміщення елементів дизайну. На лицьовому боці банкноти - портрет, напис "НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ", декоративний елемент із зображенням малого Державного Герба України, цифрове позначення номіналу в розетці у нижній частині поля водяного знака, смуга орнаменту вздовж правого краю короткої сторони банкноти. На зворотному боці банкноти - антисканерні сітки, орнаменти та підклади під малюнками.

10. РАЙДУЖНИЙ ДРУК – спеціальний друк, що забезпечує поступовий перехід одного кольору елементів без їх розривів і зміщення в інший (на лицьовому боці – переходи в орнаментах вздовж верхнього та нижнього країв банкноти та в сітці з цифрами номіналу по центру банкноти, на зворотному боці – переходи в горизонтальних орнаментах та в підкладі навкруги зображення собора Святої Софії).

11. АНТИСКАНЕРНА СІТКА – розміщені під різними кутами тонкі лінії, які під час копіювання або сканування банкноти можуть утворювати на копії "муар" (захисні сітки з обох боків банкноти).

Крім елементів захисту для візуального визначення банкнота має елементи захисту, які визначаються в ультрафіолетових, інфрачервоних променях та мають магнітні властивості.

Банкнота номіналом 2 гривні зразка 2001 року

Вилучається з обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет Ярослава Мудрого
Основний малюнок зворотної сторони — СОБОР СВЯТОЇ СОФІЇ у Києві
Розмір, мм — 66 x 133 мм
Дата друку — 2001
Дата введення в обіг — 06.07.2001

Банкнота номіналом 2 гривні зразка 2001 року (лицьова сторона)
Банкнота номіналом 2 гривні зразка 2001 року (зворотна сторона)

Банкнота номіналом 2 гривні зразка 1995 року

Вилучається з обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет ЯРОСЛАВА МУДРОГО
Основний малюнок зворотної сторони — СОБОР СВЯТОЇ СОФІЇ у Києві
Розмір, мм — 66 x 133 мм
Дата друку — 1995
Дата введення в обіг — 01.09.1997
Елементи захисту

Банкнота номіналом 2 гривні зразка 1995 року (лицьова сторона)
Банкнота номіналом 2 гривні зразка 1995 року (зворотна сторона)

Банкнота номіналом 2 гривні зразка 1992 року

Вилучається з обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет ЯРОСЛАВА МУДРОГО
Основний малюнок зворотної сторони — СОБОР СВЯТОЇ СОФІЇ у Києві
Розмір, мм — 70 x 135 мм
Дата друку — 1992
Дата введення в обіг — 02.09.1996
Елементи захисту

Банкнота номіналом 2 гривні зразка 1992 року (лицьова сторона)
Банкнота номіналом 2 гривні зразка 1992 року (зворотна сторона)